Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP - Słuchanie muzyki, oglądanie filmów i wyświetlanie zdjęć na tablecie (Android KitKat, Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat oraz 4.2/Jelly Bean.
Tablet jest wyposażony w preinstalowane aplikacje multimedialne do obsługi muzyki, filmów i zdjęć. Ten dokument stanowi przewodnik po aplikacjach do odtwarzania multimediów na tablecie: Aplikacja Galeria do zdjęć i filmów wideo oraz aplikacje Google Play do muzyki, filmów i programów telewizyjnych. Inne aplikacje do odtwarzania multimediów można znaleźć w sklepie Google Play (w języku polskim).
Uwaga:
W zależności od wersji systemu Android zainstalowanej na tablecie niektóre obrazy zamieszczone w tym dokumencie mogą nie odpowiadać całkowicie Twojemu urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji Galeria do odtwarzania lub wyświetlania multimediów na tablecie HP

Aplikacja Galeria umożliwia odtwarzanie filmów wideo i zdjęć, a także podstawową edycję obrazów. Więcej informacji na temat aplikacji Galeria można znaleźć w poniższych rozdziałach:

Odtwarzanie filmów w aplikacji Galeria w tablecie HP

Po nagraniu filmu tabletem zostanie on zapisany w aplikacji Galeria. Wykonaj następujące czynności, aby odtwarzać filmy w aplikacji Galeria:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony aplikacji Galeria.
 2. Dotknij albumu, w którym znajduje się film. Filmy wideo nagrane za pomocą aplikacji Aparat są automatycznie zapisywane w albumie Aparat.
 3. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.
 4. Dotknij przycisku odtwarzania na środku ekranu.
 5. Jeżeli na tablecie zainstalowanych jest kilka aplikacji do odtwarzania filmów wideo, zostanie wyświetlone okno z monitem o wybranie aplikacji, za pomocą której czynność ma być zakończona. Zaznacz pozycję Odtwarzacz wideo, a następnie dotknij Zawsze (jeżeli aplikacja Galeria ma być domyślnym odtwarzaczem filmów wideo) lub Tylko raz (aby monit o wybór aplikacji do odtwarzania filmów wideo był nadal wyświetlany).
 6. Podczas odtwarzania filmu wideo dotknij dowolne miejsce ekranu, aby na chwilę wyświetlić przycisk wstrzymania i pasek postępu. Dotknij przycisku wstrzymania, aby wstrzymać odtwarzanie. Aby przewinąć film wideo do tyłu lub do przodu, dotknij białego koła na pasku postępu i przeciągnij je.
  Rys. : Pasek postępu filmu wideo
  Pasek postępu filmu wideo

Przeglądanie zdjęć w aplikacji Galeria w tablecie HP

Po wykonaniu zdjęcia tabletem zostanie ono zapisane w aplikacji Galeria. Wykonaj czynności opisane w tym temacie, aby przeglądać wykonane zdjęcia i poznać opcje obróbki pojedynczych zdjęć w aplikacji Galeria.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony aplikacji Galeria.
 2. Dotknij albumu, w którym znajduje się zdjęcie. Zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji Aparat są automatycznie zapisywane w albumie Aparat.
  Jeżeli masz inne aplikacje do obsługi aparatu lub obróbki zdjęć, zdjęcia używane w tych aplikacjach mogą być przechowywane w innych albumach wewnątrz Galerii.
 3. Dotknij miniatury, aby otworzyć zdjęcie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  Oczekiwany efekt
  Czynność
  Zbliżenie lub oddalenie
  Umieść dwa palce na ekranie. Rozsuń palce, aby przybliżyć, lub zsuń palce, aby oddalić. Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby przybliżyć lub oddalić.
  Usuwanie zdjęcia
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Usuń.
  Drukowanie zdjęciaUwaga: Opcja drukowania jest dostępna tylko w niektórych modelach
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Drukuj. Więcej informacji o drukowaniu zdjęcia z aplikacji Galeria można znaleźć w jednym z następujących dokumentów pomocy technicznej HP: Drukowanie bezprzewodowe z tabletu HP (Android 4.4/KitKat) lub Drukowanie bezprzewodowe z tabletu HP (Android 4.2/Jelly Bean).
  Wyświetlenie pokazu slajdów
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Pokaz slajdów. Aplikacja Galeria odtwarza pokaz slajdów z obrazów znajdujących się w aktualnie wybranym albumie. Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij dowolnego miejsca na ekranie.
  Edytowanie zdjęcia
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Edytuj. Więcej informacji zawiera temat Edytowanie zdjęć w aplikacji Galeria w tablecie HP.
  Obrócenie zdjęcia
  Dotknij ikony Menu , a następnie dotknij opcji Obróć w lewo lub Obróć w prawo (w razie potrzeby wielokrotnie), aby wyświetlić obraz w prawidłowy sposób.
  Przycięcie zdjęcia
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Przytnij. Zmień rozmiar zdjęcia, przeciągając krawędzie lub rogi narzędzia kadrowania. Dotknij wnętrza ramki kadrowania i przeciągnij ją we właściwe miejsce na obrazie. Po zakończeniu dotknij opcji Gotowe.
  Ustawienie obrazu jako zdjęcia kontaktu lub tapety tabletu
  Dotknij ikony Menu , a następnie dotknij opcji Ustaw obraz jakoZdjęcie kontaktu lub Tapetę.
  Wyświetlenie szczegółów zdjęcia
  Dotknij ikony Menu , a następnie opcji Szczegóły.

Przeglądanie zdjęć sferycznych w aplikacji Galeria w tablecie HP (Android 4.4/KitKat)

Aplikacja Aparat dostępna na tabletach z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat umożliwia robienie zdjęć sferycznych. Funkcja ta umożliwia automatyczne zszywanie wielu obrazów w celu utworzenia 360-stopniowego widoku otoczenia (więcej informacji o zdjęciach sferycznych można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Korzystanie z aparatu w tablecie). Zdjęcia sferyczne można przeglądać za pomocą aplikacji Galeria. Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić zdjęcia sferyczne w aplikacji Galeria:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony aplikacji Galeria.
 2. Dotknij albumu, w którym znajduje się zdjęcie sferyczne. Zdjęcia sferyczne zrobione za pomocą aplikacji Aparat są automatycznie zapisywane w albumie Aparat.
 3. Dotknij miniatury zdjęcia sferycznego, które chcesz wyświetlić. Zdjęcie sferyczne zostanie wyświetlone jako panorama.
  Rys. : Zdjęcie sferyczne w aplikacji Galeria
  Zdjęcie sferyczne w aplikacji Galeria
 4. Dotknij ikony zdjęcia sferycznego , aby otworzyć realistyczny, 360-stopniowy widok zdjęcia.
  Wybierz różne tryby wyświetlania zdjęcia sferycznego, dotykając ikony w lewym dolnym rogu ekranu:
  • Dotknij ikony kompasu , aby przewijać widok zdjęcia zgodnie z kierunkiem ruchu tabletu. Przechyl tablet i poruszaj nim, aby wyświetlić inne kąty zdjęcia sferycznego.
  • Dotknij ikony obracających się strzałek , a następnie krótko dotknij ekranu, aby uruchomić obrót obrazu względem osi pionowej. Ponownie dotknij ekranu, aby zatrzymać automatyczny obrót. Przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby wyświetlić inne kąty zdjęcia sferycznego.

Edytowanie zdjęć w aplikacji Galeria w tablecie HP

Aplikacja Galeria posiada podstawowe narzędzia z zakresu obróbki zdjęć. Na przykład można zmienić naświetlenie, dodać efekt fotograficzny lub przyciąć obraz. Inne aplikacje do obróbki zdjęć są dostępne w witrynie Google Play (w języku polskim). Wykonaj następujące czynności, aby edytować zdjęcie w aplikacji Galeria:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony aplikacji Galeria.
 2. Dotknij albumu, w którym znajduje się zdjęcie. Zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji Aparat są automatycznie zapisywane w albumie Aparat.
  Jeżeli masz inne aplikacje do obsługi aparatu lub obróbki zdjęć, zdjęcia używane w tych aplikacjach mogą być przechowywane w innych albumach wewnątrz Galerii.
 3. Dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować.
 4. Dotknij ikony w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć zdjęcie w edytorze.
 5. Użyj dostępnych narzędzi do edycji zdjęcia.
  Rys. : Narzędzia edycji dostępne w aplikacji Galeria
  Narzędzia edycji dostępne w aplikacji Galeria
 6. Dotknij pozycji Zapisz () w lewym, górnym rogu ekranu, aby zapisać zmiany. Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia.

Korzystanie z aplikacji Google Play do odtwarzania multimediów na tablecie HP

Na wybranych tabletach HP są preinstalowane aplikacje Google Play przeznaczone do słuchania muzyki i odtwarzania filmów wideo. Zapoznaj się z treścią jednego z poniższych rozdziałów, aby dowiedzieć się więcej o preinstalowanych aplikacjach Google Play:

Słuchanie muzyki za pomocą usługi Google Play Music w tablecie HP

Tablet posiada preinstalowaną aplikację Google Play Music. Aplikacja ta umożliwia słuchanie muzyki zapisanej w wewnętrznej pamięci lub na zewnętrznym nośniku bądź dodanie muzyki do biblioteki muzyki Google Play i kupowanie utworów online. Informacje dotyczące korzystania z aplikacji można znaleźć po dotknięciu pozycji Zaczynasz korzystać z aplikacji Google Play Music? Poznaj podstawy (jęz. ang.), kontaktując się z pomocą techniczną Google Play.

Odtwarzanie filmów w aplikacji Google Play Movies & TV w tablecie HP

Tablet posiada preinstalowaną aplikację Google Play Movies & TV. Można używać tej aplikacji do odtwarzania filmów nagranych tabletem lub do oglądania filmów i programów telewizyjnych przesyłanych strumieniowo lub zakupionych i pobranych z Internetu do oglądania w trybie offline. Informacje dotyczące korzystania z aplikacji można znaleźć po dotknięciu pozycji Zaczynasz korzystać z aplikacji Google Play Movies & TV? Poznaj podstawy (jęz. ang.), kontaktując się z pomocą techniczną Google Play.

Często zadawane pytania dotyczące odtwarzania multimediów na tablecie HP

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji do odtwarzania multimediów dla tabletu.

Jak można zmienić domyślne aplikacje używane do otwierania plików muzyki, filmów wideo lub zdjęć w tablecie HP?

Można skonfigurować automatyczne otwieranie plików multimedialnych za pomocą domyślnej aplikacji zamiast wyboru aplikacji przy każdym otwarciu danego typu pliku. Możliwe jest również wyczyszczenie ustawień domyślnych aplikacji, tak aby skasować powiązania plików.
Aby ustawić domyślną aplikację do otwierania danego typu pliku multimedialnego, wykonaj poniższe czynności:
 1. Dotknij żądanego typu pliku multimedialnego, na przykład pliku muzyki z rozszerzeniem .mp3, dla którego chcesz określić domyślną aplikację.
 2. Dotknij żądanej domyślnej aplikacji, a następnie pozycji Zawsze.
  Rys. : Wybór domyślnej aplikacji
  Wybór domyślnej aplikacji
  Wybrana aplikacja będzie od teraz domyślną aplikacją, która będzie używana do otwierania plików tego typu. Pliki tego typu można nadal otwierać w innych aplikacjach, ale trzeba najpierw uruchomić żądaną aplikację, a następnie otworzyć plik z poziomu tej aplikacji.
Aby wyczyścić wszystkie ustawienia domyślnych aplikacji, wykonaj poniższe czynności:
Uwaga:
Poza wyczyszczeniem ustawień domyślnych aplikacji operacja powoduje również wyczyszczenie listy wszystkich wyłączonych aplikacji, wyłączonych powiadomień aplikacji i ograniczeń użycia danych w tle. Dane aplikacji nie są usuwane.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony Ustawienia.
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Aplikacje.
  Rys. : Aplikacje
  Aplikacje
 3. Dotknij ikony menu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie pozycji Resetuj opcje aplikacji.
  Rys. : Resetuj opcje aplikacji
  Resetuj opcje aplikacji
 4. Dotknij pozycji Resetuj aplikacje.
  Rys. : Resetuj aplikacje
  Resetuj aplikacje
  Teraz po dotknięciu pliku multimedialnego zostanie wyświetlone okno z wszystkimi dostępnymi aplikacjami, których można użyć do otwarcia tego pliku, w tym wszystkimi odtwarzaczami multimediów zainstalowanymi na tablecie obsługującymi ten typ pliku multimedialnego.

Gdzie mogę znaleźć inne aplikacje do odtwarzania multimediów dla tabletu HP?

Inne aplikacje do odtwarzania multimediów dla systemu Android można znaleźć w sklepie Google Play (w języku polskim).

Jak surfować po Internecie podczas słuchania muzyki przesyłanej strumieniowo w tablecie HP?

Aby przeglądać internet podczas słuchania muzyki przesyłanej strumieniowo, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
 • Użyj oddzielnych przeglądarek. W tablecie preinstalowane są dwie przeglądarki internetowe: Chrome i Internet. Otwórz jedną przeglądarkę i rozpocznij przesyłanie strumieniowe muzyki, a następnie dotknij przycisku nawigacyjnego ekranu głównego . Otwórz drugą przeglądarkę i zacznij surfować po Internecie.
 • Zainstaluj aplikację do przesyłania strumieniowego muzyki. Znajdź ulubiony serwis oferujący przesyłanie strumieniowe muzyki w witrynie Google Play (w języku angielskim). Jeżeli dostępna jest aplikacja dla systemu Android, która obsługuje ulubiony serwis muzyczny, zainstaluj ją i używaj jej do przesyłania strumieniowego muzyki, zamiast przesyłać ją w przeglądarce.

Jak edytować zdjęcia w tablecie HP?

Podstawowe narzędzia do korekty i edycji obrazów są dostępne w aplikacji Galeria. Aby używać zaawansowanych narzędzi edycji, znajdź aplikację do edycji obrazów w witrynie Google Play Store (w języku angielskim).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...