Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z mikrofonem (Windows 8 i 10)

Dokument dotyczy komputerów i tabletów HP i Compaq z systemem Windows 10 lub Windows 8.
Jeśli mikrofon nie działa, głośność dźwięku jest zbyt niska lub występują inne problemy z dźwiękiem z mikrofonu, należy rozwiązać problemy z urządzeniem, wykonując czynności opisane w tym dokumencie.
Krok 1: Sprawdzenie sprzętu (mikrofon)
 1. Jeśli mikrofon jest zasilany bateryjnie, sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w komorze i czy działają poprawnie. Jeśli mikrofon działa w oparciu o zasilanie zewnętrzne, upewnij się, że wszystkie podłączenia zasilania są bezpieczne, a przewód zasilający jest podłączony do źródła zasilania.
 2. Jeżeli mikrofon posiada regulację głośności, upewnij się, że jest ona ustawiona do połowy zakresu.
 3. Odłącz mikrofon od portu komputera, a następnie podłącz go ponownie. Jeżeli mikrofon wykorzystuje port USB, spróbuj podłączyć go do innego portu USB w komputerze.
 4. Podłącz mikrofon do innego urządzenia – na przykład innego komputera – i spróbuj go użyć.
  • Jeżeli mikrofon działa prawidłowo po podłączeniu do innego urządzenia, oznacza to, że problem może powodować sterownik lub komputer nierozpoznający sterownika. Przejdź do następnej sekcji dokumentu, aby sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika dźwięku.
  • Jeżeli mikrofon nie działa prawidłowo po podłączeniu do innego urządzenia, być może należy go wymienić.
Krok 2: Aktualizacja sterownika dźwięku
 1. Połącz się z Internetem.
 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie polecenie Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia audio i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
  Opcja Aktualizuj oprogramowanie sterownika w Menedżerze urządzeń
 5. Kliknij polecenie Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika i poczekaj, aż system Windows zaktualizuje oprogramowanie.
  Zaktualizowane oprogramowanie sterownika: Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika
 6. System Windows sprawdza, czy jest dostępne zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
  Jeżeli aktualizacje są dostępne, zezwól systemowi Windows na ich instalację.
 7. Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji zostanie wyświetlone okno System Windows zakończył instalowanie oprogramowania sterownika dla tego urządzenia.
  Przetestuj mikrofon.
 8. Jeśli ta czynność nie rozwiązała problemu, przejdź do następnej sekcji.
Krok 3: Użycie narzędzia do rozwiązywania problemów
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Rozwiązywanie problemów.
 2. W sekcji Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z nagrywaniem dźwięku, a po otwarciu okna Nagrywanie dźwięku kliknij przycisk Dalej.
  Rozwiąż problemy z nagrywaniem dźwięku
 3. W oknie Nagrywanie dźwięku kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz urządzenie, którego dotyczą problemy do rozwiązania, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Wybieranie urządzenia, które ma zostać naprawione
 5. W przypadku wyświetlenia informacji o zalecanym działaniu kliknij polecenie Zastosuj to rozwiązanie lub Pomiń ten krok, aby zidentyfikować pozostałe problemy.
  Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej sekcji niniejszego dokumentu.
Krok 4: Konfiguracja ustawień dźwięku w systemie Windows
 1. Podłącz mikrofon do komputera.
 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Dźwięk.
 3. W oknie Dźwięk kliknij kartę Nagrywanie.
  Karta Nagrywanie w oknie Dźwięk
 4. Na liście urządzeń znajdź mikrofon, którego chcesz użyć.
  Jeżeli mikrofonu nie ma na liście, wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić wyłączone i odłączone urządzenia:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie Dźwięk.
  2. Kliknij kolejno pozycje Pokaż wyłączone urządzenia i Pokaż odłączone urządzenia.
   Wyłączone i odłączone urządzenia wyświetlone w oknie Dźwięk
  3. Jeżeli mikrofon jest wyszczególniony jako Aktualnie niedostępny lub Niepodłączony, odłącz go, a następnie podłącz do gniazda.
   Jeżeli urządzenie, którego chcesz użyć, oznaczone jest symbolem niewielkiego kółka i skierowanej w dół strzałki, oznacza to, że jest ono wyłączone. Aby włączyć urządzenie, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Włącz.
 5. Wybierz mikrofon, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Ustaw domyślne, aby stał się on domyślnym urządzeniem do wprowadzania dźwięku.
  Opcja Ustaw domyślne w oknie Dźwięk
 6. Po zaznaczeniu urządzenia kliknij przycisk Właściwości.
 7. W oknie Właściwości kliknij kartę Poziomy.
  Karta Poziomy
 8. Jeżeli wyciszenie urządzenia jest aktywne, naciśnij przycisk , aby je wyłączyć. Przycisk głośności powinien przedstawiać niebieską ikonę głośnika .
 9. Za pomocą suwaka zwiększ poziom głośności co najmniej do poziomu 75.
 10. Jeżeli dostępna jest opcja zwiększenia wydajności mikrofonu, ustaw wartość na +20,0 dB.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Inne opcje pomocy
Jeżeli wykonanie czynności opisanych w tym dokumencie nie rozwiązało problemu z mikrofonem, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów na rozwiązanie problemu:

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...