Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet 6500A - Brak możliwości drukowania przy użyciu atramentu czarnego lub kolorowego

Ten dokument dotyczy drukarek HP Officejet 6500A e-All-in-One - E710a, Officejet 6500A Plus e-All-in-One - E710n i Officejet 6500A Plus Special Edition e-All-in-One - E710s.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Jeżeli mimo użycia oryginalnych wkładów atramentowych HP nie można rozwiązać problemu, wymień wkłady atramentowe z niską ilością atramentu lub wkłady puste.
Krok 2: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Sprawdź szacowane poziomy atramentu, aby określić, czy w jakichś wkładach atramentowych jest bardzo mało atramentu lub są one puste. Atrament musi być we wszystkich wkładach atramentowych, aby można było wykonywać zadania serwisowania głowicy drukującej. Uniemożliwia to też zatkanie dysz atramentem.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo , aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.
 3. Dotknij ikony Poziom atramentu. Zostanie wyświetlony ekran szacunkowego poziomu atramentu z podziałkami dla każdego wkładu.
  Rys. : Przykład szacunkowych poziomów atramentu
  Ilustracja: Przykład wskaźnika szacunkowych poziomów atramentu przy użyciu panelu sterowania
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Aby upewnić się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane i prawidłowo zainstalowane, przejdź do tej czynności.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady atramentowe wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 3: Wymień wkłady puste lub z niskim poziomem atramentu
Puste lub prawie puste wkłady atramentowe mogą być przyczyną niskiej jakości druku i należy je wymienić.
Klip wideo przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
    Przestroga:
  Nie unoś szarej dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie pojemników z tuszem i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować pojemniki z tuszem, zatrzask musi być opuszczony.
    Uwaga:
  W żadnym wypadku nie należy wyłączać drukarki, jeśli brakuje w niej wkładów. Pamiętaj, że brakujące wkłady atramentowe należy zainstalować jak najszybciej, aby uniknąć problemów z jakością druku i nadmiernego zużycia atramentu lub uszkodzenia systemu atramentu.
 4. Wyjmij wkład atramentowy z opakowania, a następnie pociągnij za wystającą pomarańczową końcówkę.
    Przestroga:
  Upewnij się, że pomarańczowa końcówka i taśma zostały całkowicie usunięte, zanim zdejmiesz pomarańczową zaślepkę. W przeciwnym razie tusz może wyciec z pojemnika. Po usunięciu taśmy ochronnej nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części pojemnika z tuszem. Jest to konieczne do jego prawidłowej wentylacji.
  Rys. : Zdejmowanie folii z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego.
 5. Przekręć pomarańczową osłonę w lewo, aby ją odłamać.
  Rys. : Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego.
 6. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi do dołu, wsuń go do jego gniazda, a następnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Upewnij się, że ikona umieszczona na wkładzie drukującym pasuje kolorem do ikony na gnieździe wkładu drukującego.
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów nie należy unosić dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów atramentowych i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować pojemniki z tuszem, zatrzask musi być opuszczony.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
 7. Jeżeli wkładu atramentowego nie można zatrzasnąć w gnieździe, wyjmij go z karetki. Następnie delikatnie odegnij wypustkę wkładu atramentowego i ponownie włóż wkład atramentowy do karetki.
    Przestroga:
  Nie odginaj wypustki na więcej niż około 1,27 cm. Zbyt mocne odgięcie wypustki może spowodować jej odłamanie lub uszkodzenie pojemnika z tuszem.
   Rys. : Odginanie wypustki wkładu atramentowego
   Ilustracja: Wyreguluj zatrzask wkładu atramentowego
  1. Odegnij wypustkę wkładu atramentowego
  2. Nie odginaj wypustki o więcej niż 1,27 cm
 8. Powtórz poniższe czynności, aby wymienić wkłady z niskim poziomem atramentu lub puste wkłady atramentowe.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 10. Postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki, rozpocznij procedurę wyrównywania wkładów. Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów atramentowych i wydrukuje stronę wyrównywania.
Jeżeli wymiana wkładów atramentowych z niską ilością atramentu lub pustych wkładów nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Upewnij się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane i prawidłowo zainstalowane
Jeśli otwór na górze wkładu jest zapchany lub niedrożny, wkład może nie działać prawidłowo.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 2. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
 3. Sprawdź obszar wentylacyjny powyżej logo HP w górnej części obudowy wkładu atramentowego.
  Rys. : Obszar wentylacyjny
  Ilustracja: Obszar wentylacyjny wkładów atramentowych.
 4. Jeżeli do wkładu atramentowego jest nadal przymocowany pomarańczowy pasek, pociągnij za niego, aby go zerwać.
  Rys. : Pomarańczowy pasek
  Ilustracja: Pomarańczowy pasek.
 5. Jeśli otwór jest zapchany, usuń nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki.
   Rys. : Czyszczenie zapchanego otworu szpilką
   Ilustracja: Czyszczenie zapchanego otworu szpilką.
  1. Zatkany otwór wentylacyjny
  2. Ostrożnie usunąć nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki
  3. Udrożniony otwór wentylacyjny
 6. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi w dół, wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład atramentowy tak, aby zatrzasnął się w gnieździe. Upewnij się, że kolor ikony na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodny z kolorem ikony na gnieździe wkładu atramentowego.
  Rys. : Ponowna instalacja wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zainstaluj ponownie wkład atramentowy.
 7. Powtórz powyższe czynności i sprawdź otwory wentylacyjne wszystkich wkładów atramentowych.
 8. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy jest prawidłowo zamocowany we właściwym gnieździe. Przesuń palcem wzdłuż górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby sprawdzić, czy żaden z nich nie wystaje. Dociśnij każdy wystający wkład atramentowy, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 10. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Krok 5: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Z poziomu panelu sterowania użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej.
  Uwaga:
Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej, zawsze wyłączaj drukarkę przyciskiem zasilania, który jest umieszczony na drukarce.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo , aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.
 2. Dotknij ikony Konfiguracja.
  Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 3. Dotknij strzałkę w dół , a następnie opcję Narzędzia.
 4. Dotknij pozycji Wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wyczyści głowicę i wydrukuje stronę testową.
 5. Sprawdź stronę testową pod kątem jakości wydruku.
  Rys. : Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej
  Ilustracja: Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej jest zadowalająca, dotknij przycisku Nie, aby powrócić do bieżącego zlecenia drukowania.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej nie jest zadowalająca, dotknij przycisku Tak, aby wykonać ponowne czyszczenie głowicy.
   Dostępne są dwa etapy czyszczenia głowicy drukującej. W razie potrzeby wykonaj oba etapy. Jeśli głowica jest zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku zaczekaj 30 minut po drugim cyklu czyszczenia, by jeszcze raz rozpocząć pierwszy etap cyklu czyszczenia.
Jeżeli wyczyszczenie głowicy drukującej za pomocą automatycznego narzędzia nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.
Przeważnie gwarancja drukarki obejmuje również głowicę drukującą. Co więcej głowice drukujące wymienione przez HP lub zakupione zamienne głowice drukujące są objęte 90-dniową gwarancją niezależnie od gwarancji drukarki. W razie wątpliwości, czy głowica drukująca jest objęta gwarancją, użyj narzędzia sprawdzania gwarancji HP do sprawdzenia, czy drukarka jest nadal objęta gwarancją, lub zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z zamienną głowicą drukującą.
 • Jeżeli głowica drukująca jest objęta gwarancją, skontaktuj się z HP, aby upewnić się, czy stan drukarki kwalifikuje się do wymiany głowicy drukującej na warunkach gwarancji drukarki. Nie wykonuj poniższych czynności, jeżeli głowica drukująca jest objęta gwarancją. Przejdź do kroku dotyczącego przekazania urządzenia do naprawy.
 • Jeżeli głowica drukująca nie jest już objęta gwarancją, wykonaj następny krok, aby ręcznie wyczyścić głowicę drukującą.
Przygotuj następujące materiały:
 • Czysty pojemnik, który pomieści wystarczającą ilość wody, aby można było zanurzyć w niej głowicę drukującą
 • Dwie czyste, niepozostawiające kłaczków szmatki, takie jak filtry do kawy
 • Przefiltrowana lub destylowana woda (woda kranowa lub mineralna może zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie głowicy drukującej)
 • Garnek i kuchenka lub inne rozwiązania umożliwiające podgrzanie wody
 • Jednorazowe rękawiczki
 • Ręczniki papierowe
Podczas ręcznego czyszczenia głowicy drukującej dysze głowicy trzeba zanurzyć w bardzo ciepłej wodzie na nie dłużej niż 10 minut. Wykonaj poniższe czynności jedynie w ostateczności i tylko jeżeli głowica drukująca i tak zostałaby wyrzucona.
  Przestroga:
Ręczne czyszczenie głowicy drukującej należy wykonywać, tylko gdy głowica drukująca nie jest już objęta gwarancją.
 1. Umieść garnek na kuchence, a następnie napełnij go przefiltrowaną lub destylowaną wodą.
    Przestroga:
  Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników. Może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej, powodując rozwarstwienie, co będzie się wiązać z koniecznością jej wymiany.
 2. Podgrzewaj wodę, aż będzie bardzo ciepła w dotyku, ale nie doprowadzaj jej do wrzenia.
 3. Na spodzie jednorazowego pojemnika umieść stos ręczników papierowych o wysokości 6,5 mm.
 4. Nalej ciepłą wodę z garnka do jednorazowego pojemnika do wysokości 5 cm i powyżej ręczników papierowych.
 5. Załóż jednorazowe rękawiczki, aby zapobiec zabrudzeniu skóry lub ubrań atramentem.
 6. Naciśnij wypustkę z przodu wkładów atramentowych, aby zwolnić ich mocowanie, a następnie wyjmij wkłady atramentowe z głowicy drukującej.
    Uwaga:
  Po wyjęciu wkładu atramentowego nie trzymaj go poza drukarką dłużej niż 30 minut. Głowica drukująca i wkłady atramentowe mogą zostać uszkodzone w przypadku narażenia na działanie powietrza poza drukarką.
  Rys. : Wyjmowanie wkładów atramentowych
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 7. Umieść wkłady atramentowe górą do dołu na ręcznikach.
  Rys. : Umieszczanie wkładów atramentowych górą do dołu
  Ilustracja: Umieść wkłady atramentowe górą do dołu
 8. Unieś zatrzask karetki do wyczucia oporu, a następnie delikatnie unieś głowicę drukującą, aby wyjąć ją z drukarki.
  Rys. : Wyjmowanie głowicy drukującej
  Ilustracja: Wyjmij głowicę drukującą
 9. Zwilż jedną czystą, niepozostawiającą kłaczków szmatkę ciepłą wodą i oczyść nią spód głowicy drukującej. Kilkakrotnie delikatnie przetrzyj obszar dysz, aż na szmatce nie będą zostawać ślady czarnego ani kolorowego tuszu. Nie dociskaj szmatki do obszaru dysz, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
    Przestroga:
  Nie wlewaj wody do głowicy drukującej, ponieważ może to spowodować jej rozwarstwienie.
  Rys. : Przecieranie dysz
  Ilustracja: Przetrzyj dysze
 10. Umieść głowicę drukującą w jednorazowym pojemniku, tak aby spód głowicy leżał na papierowych ręcznikach. Pozostaw na 10 minut.
   Rys. : Zanurzanie głowicy drukującej
   Ilustracja: Zanurz głowicę drukującą
  1. Ręczniki papierowe
  2. Poziom wody
 11. Wyjmij głowicę drukującą, a następnie delikatnie zetrzyj pozostałą wodę suchą, niepozostawiającą kłaczków szmatką.
    Przestroga:
  Nie używaj suszarki do włosów do suszenia głowicy drukującej. Może to spowodować zaschnięcie atramentu w dyszach i ich zatkanie.
 12. Ułóż głowicę drukującą na ręcznikach papierowych z dyszami skierowanymi ku górze i zostaw na 15 minut do wyschnięcia.
    Przestroga:
  Nie używaj sprężonego powietrza do przedmuchiwania głowicy drukującej. Może to spowodować rozwarstwienie głowicy drukującej.
  Rys. : Suszenie głowicy drukującej z dyszami skierowanymi ku górze
  Ilustracja: Suszenie głowicy drukującej z dyszami skierowanymi ku górze
 13. Włóż głowicę drukującą do karetki, a następnie delikatnie opuść zatrzask.
    Uwaga:
  Upewnij się, że kolorowe kształty z boku głowicy odpowiadają kształtom na karetce.
  Rys. : Instalowanie nowej głowicy drukującej
  Ilustracja: Zainstaluj nową głowicę drukującą
  Rys. : Opuszczanie dźwigni zatrzasku
  Ilustracja: Opuszczanie dźwigni zatrzasku
 14. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda karetki stykami skierowanymi ku głowicy drukującej. Kolorowe ikony na wkładzie atramentowym i na głowicy drukującej wskazują gniazda odpowiadające poszczególnym wkładom.
  Dociśnij wkład do gniazda, tak aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
 15. Powtórz te czynności dla każdego wkładu atramentowego.
  Uwaga:
Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Problem z głowicą drukującą”, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Po ręcznym wyczyszczeniu głowicy drukującej należy uruchomić automatyczne narzędzie do czyszczenia głowicy drukującej.
Przejdź do następnego kroku.
Krok 9: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Z poziomu panelu sterowania użyj zautomatyzowanego narzędzia do ponownego czyszczenia głowicy drukującej po ręcznym jej czyszczeniu.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo , aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.
 2. Dotknij ikony Konfiguracja.
  Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 3. Dotknij strzałkę w dół , a następnie opcję Narzędzia.
 4. Dotknij pozycji Wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wyczyści głowicę i wydrukuje stronę testową.
 5. Sprawdź stronę testową pod kątem jakości wydruku.
  Rys. : Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej
  Ilustracja: Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej jest zadowalająca, dotknij przycisku Nie, aby powrócić do bieżącego zlecenia drukowania.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej nie jest zadowalająca, dotknij przycisku Tak, aby wykonać ponowne czyszczenie głowicy.
   Dostępne są dwa etapy czyszczenia głowicy drukującej. W razie potrzeby wykonaj oba etapy. Jeśli głowica jest zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku zaczekaj 30 minut po drugim cyklu czyszczenia, by jeszcze raz rozpocząć pierwszy etap cyklu czyszczenia.
Jeżeli wyczyszczenie głowicy drukującej za pomocą automatycznego narzędzia nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 10: Wymień głowicę drukującą
Jeśli czyszczenia głowicy drukującej nie rozwiązało problemu, zamów nową głowicę drukującą od firmy HP lub autoryzowanego sprzedawcy.
  Przestroga:
Wkłady atramentowe wyjmij dopiero po otrzymaniu nowego zespołu głowicy drukującej. Firma HP nie poleca pozostawiania wkładów drukujących poza drukarką dłużej niż przez 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów.
Czynności te dotyczą wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli mechanizm głowicy drukującej podlega wymianie w ramach gwarancji, użytkownik otrzyma od firmy HP nowy mechanizm głowicy drukującej wraz z materiałami czyszczącymi oraz pełnym zestawem nowych wkładów atramentowych i wymienionym mechanizmem głowicy drukującej.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Przejdź do strony internetowej zakupów HP, a następnie kliknij swój kraj/język.
 2. Nastąpi wyświetlenie strony Zakupy w HP. Na tej stronie poszukaj łącza do sklepu z częściami firmy HP. Lokalizacja sklepu z częściami firmy HP zależy od regionu. Kliknij łącze Sklep z częściami HP.
 3. W oknie Znajdź część(-ci) wpisz symbol CN643A w polu tekstowym Wyszukaj wg numeru części. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Po odebraniu nowej głowicy drukującej przejdź do Wymiana głowicy drukującej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wyjmowania starej głowicy i instalacji nowej.
Jeżeli wymiana głowicy drukującej nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 11: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeżeli wymiana głowicy drukującej nie rozwiązała problemu, skontaktuj się w firmą HP i oddaj drukarkę do serwisu.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...