Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP Slate 21 All-in-One -- Używanie i dostosowywanie ekranu blokady (Android 4.2/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z systemem operacyjnym Android 4.2/Jelly Bean.
Gdy komputer jest w trybie uśpienia, a ekran jest zablokowany, wyświetlacz LCD jest wyłączony i nie reaguje na dotyk. Aby wznowić korzystanie z komputera, należy odblokować ekran, używając aktualnie ustawionej metody odblokowywania. W tym dokumencie zawarto informacje dotyczące dostępnych ustawień ekranu blokady i metod odblokowywania.
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Przycisk zasilania znajduje się z boku ekranu komputera, po prawej stronie u dołu. Do włączania lub wyłączania ekranu LCD należy używać przycisku zasilania.
 • Gdy ekran jest włączony, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu LCD.
 • Gdy ekran jest wyłączony, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyświetlenie ekranu blokady. Aby odblokować domyślny ekran blokady, dotknij ikony blokady i przesuń palec do ikony odblokowania albo kliknij i przeciągnij ikonę blokady do zewnętrznego okręgu. Jeżeli w opcjach ekranu blokady zastosowano rozpoznawanie twarzy lub ustawiono wzór, PIN lub hasło, należy odblokować ekran, stosując skonfigurowaną metodę odblokowywania. Więcej informacji można znaleźć w kolejnych tematach.
Wybieranie wzoru, kodu PIN lub hasła dla ekranu blokady
Ustawienie wzoru, kodu PIN lub hasła może zwiększyć bezpieczeństwo osobistych informacji zapisanych w komputerze. Po skonfigurowaniu zabezpieczenia ekranu blokady żadna nieupoważniona osoba nie będzie mogła skorzystać z komputera, jeżeli nie przywróci ustawień fabrycznych.
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Osobisty kliknij lub dotknij opcji Zabezpieczenia.
  Rys. : Zabezpieczenia
  Zabezpieczenia w sekcji Osobisty menu Ustawienia
 3. Kliknij lub dotknij opcji Blokada ekranu.
  Rys. : Blokada ekranu
  Blokada ekranu
 4. Wybierz metodę odblokowywania:
  Rys. : Wybierz blokadę ekranu
  Wybierz blokadę ekranu
  • Wzór: W przypadku metody blokowania za pomocą wzoru należy narysować własny wzór, przesuwając palcem po ekranie, aby połączyć zestaw punktów w dowolnej kolejności. Można też kliknąć i przeciągnąć kursor myszki na ekranie, aby połączyć punkty. Po naciśnięciu przycisku zasilania na ekranie zostaną wyświetlone punkty. Aby odblokować ekran, narysuj wzór za pomocą palca lub myszki.
  • PIN: Ta metoda wykorzystuje do odblokowywania komputera 4-cyfrowy kod PIN. Po naciśnięciu przycisku zasilania na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura. Aby odblokować komputer, kliknij lub dotknij klawiatury numerycznej w celu wprowadzenia numeru PIN, a następnie kliknij lub dotknij przycisku OK.
  • Hasło: Utwórz hasło złożone z liter, cyfr i/lub symboli do odblokowywania komputera. Po naciśnięciu przycisku zasilania zostanie wyświetlone pole wprowadzania hasła. Kliknij lub dotknij pola wprowadzania, wpisz hasło, a następnie kliknij lub dotknij opcji Gotowe.
Wybieranie funkcji Face Unlock dla ekranu blokady
Face Unlock to łatwy i przyjemny sposób logowania się do komputera. Zamiast wprowadzać hasła można zalogować się do komputera, używając do uwierzytelniania funkcji Face Unlock i kamery internetowej. Funkcja Face Unlock umożliwia logowanie się do jednego lub wielu kont na tym samym komputerze.
  Uwaga:
Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż korzystanie z wzoru, kodu PIN lub hasła. Osoba, która wygląda podobnie do użytkownika, może odblokować komputer.
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Osobisty kliknij lub dotknij opcji Zabezpieczenia.
  Rys. : Zabezpieczenia
  Zabezpieczenia w sekcji Osobisty menu Ustawienia
 3. Kliknij lub dotknij opcji Blokada ekranu.
  Rys. : Blokada ekranu
  Blokada ekranu w menu ustawień Zabezpieczenia
 4. Kliknij lub dotknij opcji Face Unlock.
  Rys. : Face Unlock
  Face Unlock
 5. Przejdź przez kilka kolejnych ekranów informacyjnych. Program poprosi o spojrzenie w kamerę internetową.
  Rys. : Procedura rejestrowania twarzy
  Procedura rejestrowania twarzy
 6. Po zarejestrowaniu obrazu program poprosi o wprowadzenie wzoru lub kodu PIN. Wzór lub kod PIN jest używany, gdy funkcja Face Unlock nie widzi użytkownika. Aby usprawnić dzianie funkcji Face Unlock, wybierz opcję Improve face matching (Usprawnij dopasowywanie twarzy) i zarejestruj swój obraz w różnych warunkach (np. w okularach lub bez).
  Rys. : Usprawnianie dopasowywania twarzy
  Usprawnianie dopasowywania twarzy
Szyfrowanie komputera
Szyfrowanie komputera zapenwia wyzszy poziom bezpieczeństwa kont, ustawień, plików, aplikacji i powiązanych z nimi danych. Po zaszyfrowaniu komputera konieczne jest wprowadzanie numerycznego kodu PIN lub hasła w celu odszyfrowania przy każdym uruchomieniu.
  Uwaga:
Proces szyfrowania może potrwać godzinę lub dłużej.
  Przestroga:
Po zaszyfrowaniu komputera jedynym sposobem, aby usunąć szyfrowanie jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej.
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Osobisty kliknij lub dotknij opcji Zabezpieczenia.
  Rys. : Zabezpieczenia
  Zabezpieczenia w sekcji Osobisty menu Ustawienia
 3. Kliknij lub dotknij opcji Szyfruj tablet.
  Rys. : Szyfruj tablet
  Szyfruj tablet
 4. Kliknij lub dotknij opcji Szyfruj tablet.
  Rys. : Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania
  Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...