Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Enterprise - Zaawansowana konfiguracja przy użyciu narzędzia HP Utility w systemie macOS

Skorzystaj z narzędzia HP Utility do sprawdzania statusu drukarki, a także wyświetlania lub zmiany jej ustawień (za pomocą komputera).
Użyj narzędzia HP Utility, jeśli drukarka została podłączona za pomocą kabla USB lub sieci TCP/IP.

Otwieranie aplikacji HP Utility

 1. Otwórz na komputerze menu Preferencje systemowe, a następnie ikonę Drukarka i faks, Drukuj i skanuj lub Drukarki i skanery.
 2. Wybierz drukarkę z listy.
 3. Kliknij przycisk Opcje i materiały.
 4. Kliknij kartę Narzędzie.
 5. Kliknij przycisk Otwórz narzędzie drukarki.

Funkcje HP Utility

Pasek HP Utility zawiera następujące elementy:
 • Urządzenia: Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć produkty Mac znalezione przez program HP Utility.
 • Wszystkie ustawienia: Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównego widoku programu HP Utility.
 • Pomoc techniczna HP: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny wsparcia technicznego HP.
 • Materiały eksploatacyjne: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową HP SureSupply.
 • Rejestracja: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową rejestracji HP.
 • Recykling: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę programu recyklingu HP Planet Partners.
Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy Wszystkie ustawienia. W poniższej tabeli opisano zadania, które można wykonywać za pomocą narzędzia HP Utility.
Pozycja
Opis
Stan materiałów eksploatacyjnych.
Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnia łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.
Informacje o urządzeniu
Wyświetla informacje na temat aktualnie wybranej drukarki.
Przesyłanie plików
Przesyła pliki z komputera do drukarki.
Przesyłanie czcionek
Przesyła pliki czcionek z komputera do drukarki.
HP Connected
Dostęp do witryny internetowej HP Connected.
Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe
Przesyła plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do drukarki.
Uwaga:
Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane.
Polecenia
Wysyła znaki specjalne lub polecenia drukowania do urządzenia po zakończeniu zadania wydruku.
Uwaga:
Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane.
Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi
Pozwala konfigurować działanie drukarki w przypadku, gdy kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.
Konfiguracja podajników
Umożliwia zmianę domyślnych ustawień podajnika.
Urządzenia wyjściowe
Zarządza ustawieniami opcjonalnych akcesoriów wyjściowych.
Tryb drukowania dwustronnego
Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego.
Tryb ekonomiczny i gęstość toneru
Konfiguracja ustawień pozwalająca oszczędzać toner.
Powiadomienia na adres e-mail
Pozwala konfigurować automatyczne powiadomienia dla konkretnych stanów drukarki, np. gdy należy wymienić materiały eksploatacyjne, podajniki papieru są puste, drzwiczki drukarki otwarte lub wystąpiła blokada papieru.
Rozdzielczość
Ustawienie domyślnej rozdzielczości drukowania.
Ochrona portów bezpośrednich
Umożliwia wyłączenie opcji drukowania za pośrednictwem portu USB lub portów równoległych.
Przechowywane zlecenia
Zarządza zadaniami drukowania przechowywanymi na dysku twardym drukarki.
Ustawienia sieciowe
Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych takich jak IPv4 czy IPv6.
Ustawienia dodatkowe
Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP.
Skanowanie do wiadomości e-mail
Tylko modele MFP
Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do poczty e-mail.
Uwaga:
Połączenia USB nie są obsługiwane.
Skanuj do folderu sieciowego
Tylko modele MFP
Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do folderu sieciowego.
Uwaga:
Połączenia USB nie są obsługiwane.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...