Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet - Funkcje zabezpieczające urządzenia

Urządzenie obsługuje standardy bezpieczeństwa i zalecane protokoły zabezpieczające urządzenie, chroniące informacje krytyczne dotyczące sieci oraz ułatwiające monitorowanie i konserwację urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań obróbki obrazu i drukowania HP można znaleźć na witrynie www.hp.com/go/secureprinting. Na tej stronie znaleźć można łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań dotyczących funkcji zabezpieczeń.

Ustawienie lub zmiana hasła urządzenia za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP

Na wbudowanym serwerze internetowym firmy HP można określić nowe lub zmienić istniejące hasło dostępu do urządzenia pracującego w sieci.
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Network (Sieć), aby wyświetlić IP lub nazwę hosta urządzenia.
  2. Otwórz przeglądarkę i w wierszu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta dokładnie w takiej formie, w jakiej jest ona wyświetlana na panelu sterowania. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Wbudowany serwer internetowy zostanie uruchomiony.
   Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 2. Kliknij kartę System, a następnie kliknij łącze Zabezpieczenia urządzenia lub Administracja.
  Uwaga:
  Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego podanie. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło i w polu Potwierdź hasło.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj na dole okna, aby zapisać hasło.
Uwaga:
W przypadku urządzeń podłączonych za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows, użyj programu Przybornik urządzeń HP, aby zmienić hasło:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Programy.
 2. Kliknij grupę urządzeń HP, a następnie pozycję Przybornik urządzeń HP.
 3. Kliknij kartę System.
 4. Kliknij Administracja, i znajdź obszar, aby zmienić hasło.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...