Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet - Zaawansowana konfiguracja przy użyciu wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) oraz Przybornika urządzeń HP (Windows)

Zaawansowana konfiguracja przy użyciu wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) oraz Przybornika urządzeń HP (Windows)

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia zarządzanie funkcjami drukowania z komputera zamiast używania w tym celu panelu sterowania drukarki.
 • Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia
 • Sprawdzanie poziomu zużycia i zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych,
 • Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
 • Wyświetlanie i zmienianie konfiguracji menu panelu sterowania urządzenia
 • Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
 • Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach urządzenia i materiałów eksploatacyjnych
 • Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieciowej
Wbudowany serwer internetowy HP działa po podłączeniu urządzenia do sieci opartej na protokole IP. Wbudowany serwer internetowy HP nie obsługuje połączeń urządzenia opartych na protokole IPX. Uruchomienie i korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP nie wymaga dostępu do Internetu.
Po podłączeniu urządzenia do sieci wbudowany serwer internetowy HP udostępniany jest automatycznie.
Uwaga:
Przybornik urządzeń HP jest dostępny tylko w przypadku pełnej instalacji oprogramowania urządzenia. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
Uwaga:
Wbudowany serwer internetowy HP nie jest dostępny poza zaporą sieci.
Otwórz stronę wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą menu Start.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Programy.
 2. Kliknij grupę urządzeń HP, a następnie pozycję Przybornik urządzeń HP.
Otwórz stronę wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą przeglądarki internetowej.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Network (Sieć), aby wyświetlić IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę i w wierszu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta dokładnie w takiej formie, w jakiej jest ona wyświetlana na panelu sterowania. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Wbudowany serwer internetowy zostanie uruchomiony.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
Karta lub część
Opis
Karta Strona główna
Zawiera informacje dotyczące urządzenia, jego stanu i konfiguracji.
 • Status urządzenia: Pokazuje stan urządzenia oraz przybliżony czas żywotności materiałów eksploatacyjnych HP.
 • Stan materiałów eksploatacyjnych: Przedstawia szacowany pozostały czas eksploatacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Rzeczywisty czas eksploatacji materiału eksploatacyjnego może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nowym materiałem eksploatacyjnym, który można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być odpowiednia. Materiałów eksploatacyjnych nie trzeba wymieniać, chyba że jakość wydruku jest niska.
 • Konfiguracja urządzenia: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji.
 • Podsumowanie ustawień sieciowych: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji sieci urządzenia.
 • Raporty: Drukowanie stron konfiguracji i stanu materiałów eksploatacyjnych, które są generowane w urządzeniu.
 • Dziennik zdarzeń: Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia.
Karta System
Umożliwia konfigurację urządzenia z poziomu komputera użytkownika.
 • Informacje o urządzeniu: Dostarcza podstawowych informacji o urządzeniu i firmie.
 • Konfig. papieru: Zmiana ustawień domyślnych obsługiwanego papieru urządzenia.
 • Jakość druku: Zmiana ustawień domyślnych jakości druku dla urządzenia.
 • Konsola EcoSMART: Zmień czasy domyślne dla przejścia w tryb uśpienia lub tryb automatycznego wyłączania. Skonfiguruj zdarzenia, które powodują wybudzenie urządzenia.
 • Rodzaje papieru: Konfiguracja trybów druku, dostosowanych do różnych rodzajów papieru akceptowanych przez urządzenie.
 • Ustawienia systemu: Zmiana ustawień domyślnych urządzenia.
 • Obsługa: Przeprowadzanie procedury czyszczenia urządzenia.
 • Zapisz i przywróć: Umożliwia zapisanie aktualnych ustawień urządzenia do pliku na komputerze. Plik można wykorzystać do załadowania ustawień dla innego urządzenia lub przywrócenia ustawień tego samego urządzenia w przyszłości.
 • Administracja: Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia. Włączenie lub wyłączenie funkcji urządzenia.
Uwaga:
Karta System może być chroniona hasłem. Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, przed zmianą ustawień na tej karcie należy zawsze skontaktować się z administratorem.
Karta Drukowanie
Umożliwia zmianę domyślnych ustawień drukarki z komputera użytkownika.
 • Drukowanie: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień druku, np. liczby kopii i orientacji papieru. Są to opcje dostępne w panelu sterowania.
 • PCL5c: Wyświetlanie i zmiana ustawień sterowników PCL5c.
 • PostScript: Wyłączenie funkcji Drukuj błędy PS.
Karta Faks
(tylko modele z faksem)
 • Opcje odbioru: Konfiguracja sposobu obsługi faksów przychodzących.
 • Książka telefoniczna: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce numerów faksów.
 • Lista faksów blokowanych: Lista zablokowanych numerów faksów.
 • Dziennik zdarzeń faksu: Przeglądanie ostatnich faksów wysyłanych i odbieranych przez urządzenie.
Karta Skanuj
(tylko modele MFP)
Skonfiguruj funkcje Skanuj do foldera sieciowego i Skanuj do wiadomości E-mail.
 • Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik.
 • Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpocznij proces konfigurowania funkcji Skanuj do wiadomości e-mail.
 • Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy („od”) w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.
 • Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.
 • Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.
Karta Praca w sieci
(tylko modele podłączane do sieci)
Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.
Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.
Karta HP Web Services
Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.
Karta HP Smart Install
Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...