Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Rozwiązywanie problemów z modułem komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w

Skorzystaj z informacji dotyczących rozwiązywania problemów do rozwiązywania problemów.
Uwaga:
aby określić, czy funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone w posiadanej drukarce, należy wydrukować stronę konfiguracji za pomocą panelu sterowania drukarki. Jeśli znajduje się tam strona zatytułowana Wireless (Bezprzewodowa), to drukowanie za pomocą modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w jest włączone w drukarce.

Liczba klientów modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w

Obecna technologia ogranicza liczbę aktywnie połączonych klientów bezprzewodowych do pięciu. Wykonaj następujące czynności, aby określić, czy ten limit został osiągnięty:
 • Wyświetl ikonę łączności bezprzewodowej na panelu sterowania drukarki. Jeśli ikona ma kolor czerwony (zamiast normalnego niebieskiego), limit został osiągnięty.
 • Wyświetl połączenia wymienione na stronie konfiguracji drukarki. Bieżące połączenie bezprzewodowe dla każdego urządzenia jest wymienione według MAC Address (Adres MAC) i IP Address (Adres IP).
 • Wyświetl komunikaty dziennika zdarzeń.

Wyświetlanie adresu MAC urządzenia przenośnego

Skorzystaj z poniższych informacji, aby wyświetlić adres MAC urządzenia.

Systemy iOS

 1. Otwórz aplikację Settings (Ustawienia).
 2. Dotknij przycisku General (Ogólne), a następnie dotknij przycisku About (O).
 3. Przewiń w dół, do Wi-Fi Address (Adres Wi-Fi).

Android (telefon lub tablet)

 1. Otwórz aplikację Settings (Ustawienia).
 2. Dotknij opcji About phone (O telefonie) lub About tablet (O tablecie), zależnie od tego, który z nich jest używany.
 3. W przypadku telefonu Android, dotknij opcji hardware information (Informacje o sprzęcie). W przypadku tabletu Android, dotknij opcji status (Stan).

Rozłączanie połączenia bezprzewodowego

Skorzystaj z poniższych informacji, aby rozłączyć połączenie bezprzewodowe.

Systemy iOS

 1. Dotknij Settings (Ustawienia), a następnie dotknij Wi-Fi (Wi-Fi).
 2. Wybierz symbol większy niż (>) sąsiadujący z siecią, z którą chcesz się rozłączyć.
 3. Dotknij opcji Forget this Network (Zapomnij o tej sieci)
 4. Dotknij opcji Forget (Zapomnij), aby potwierdzić.
Dodatkowe informacje na temat korzystania z produktów Apple iOS i ich wykorzystania, patrz: www.apple.com/support/.
Uwaga:
podczas podłączania urządzenia z systemem Apple iOS, jak np. iPhone® lub iPad®, używających systemu iOS 5+ lub nowszego do połączenia się z drukarką obsługującą bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP, ikona stanu połączenia będzie się w dalszym ciągu obracać. Jest to zjawisko normalne i wskazuje na to, że bezpośrednie bezprzewodowe połączenie HP nie zapewnia połączenia z Internetem. Ponieważ funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP stanowi jedyne połączenie między urządzeniem przenośnym a drukarką, to urządzenie przenośne nie może uzyskać połączenia z Internetem poprzez drukarkę.

System Android

Uwaga:
rzeczywiste kroki różnią się nieco zależnie od wersji systemu Android.
 1. Włącz funkcję Wi-Fi zależnie od potrzeb.
 2. Dotknij ikony Settings (Ustawienia).
 3. Dotknij ikony Wireless & networks (Wi-Fi) (Bezprzewodowe i sieci (Wi-Fi)). (W niektórych wersjach systemu Android, dotknij ikony Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi).)
 4. Na ekranie Wireless & networks (Wi-Fi) (Bezprzewodowe i sieci (Wi-Fi)) lub Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi), dotknij nazwy sieci.
 5. Dotknij opcji Forget (Zapomnij) w wyświetlonym oknie dialogowym..
Uwaga:
urządzenie z systemem Android nie odłączy się od (zapomni) sieci bezprzewodowej, która jest w jego zasięgu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z produktów Google Android OS i ich wykorzystania, przejdź do: www.support.google.com/android.

Symbian

Aby uzyskać informacje dotyczące rozłączania połączenia bezprzewodowego (drukarki HP obsługującej bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe), wyszukaj ten temat w: http://discussions.nokia.com.

Windows 8

Oprogramowanie HP ePrint używane w systemie Windows 8 rozłącza się automatycznie z siecią bezprzewodową na zakończenie zlecenia drukowania.

System Mac OS X

Bezprzewodowe połączenie z drukarką rozłącza się automatycznie w około minutę po zakończeniu zlecenia drukowania.
Aby ponownie ustanowić bezpośrednie bezprzewodowe połączenie HP, wybierz nazwę identyfikatora SSID z listy dostępnych połączeń bezprzewodowych:
 1. Na pasku ikon Wireless Menu (Menu bezprzewodowe), wybierz Another Wireless Network (Inna sieć bezprzewodowa).
 2. Na ekranie Printers Detected (Wykryte drukarki), wybierz identyfikator SSID drukarki.
  Uwaga:
  nazwa drukarki HP Wireless Direct jest podana w formacie HP-Print-XY-Printer_Model LaserJet. Symbole XY reprezentują dwa ostatnie znaki modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w lub adresu MAC.

Rozwiązywanie problemów

Brak drukowania lub błędu komunikacji.
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie przenośne i drukarka nie znajdują się w tej samej sieci. Na przykład, urządzenie przenośne jest połączone z Internetem za pomocą istniejącej sieci bezprzewodowej (WLAN). Moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w nie łączy się z WLAN.
Typowe błędy: błąd komunikacji, używanie adaptera bezprzewodowego lub zajęte połączenie. Na przykład, oprogramowanie HP ePrint może zgłaszać komunikat Communication with the printer failed (Utracono komunikację z drukarką), który może być powodowany przez:
 • Urządzenie przenośne i drukarka nie znajdują się w tej samej sieci.
 • Połączenie bezprzewodowe urządzenia przenośnego jest zajęte.
 • Dane HP Connected nie są dostępne.
Odłącz urządzenie przenośne od sieci WLAN i połącz je z identyfikatorem SSID drukarki (siecią bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP).
Uwaga:
blokowanie dostępu do WLAN/Internetu ogranicza utratę danych podczas pobierania lub podczas drukowania.
Panel sterowania drukarki wyświetla następujący komunikat o błędzie: BŁĄD USB — podłączono nieprawidłowe urządzenie USB. Odłącz je.
Przyczyna
Rozwiązanie
Oprogramowanie sprzętowe drukarki może wymagać aktualizacji.
Jeśli drukarka HP obsługuje ten moduł, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.
Uwaga:
Aby wykorzystywać moduł komunikacji HP Jetdirect 2800w w pracy z określonymi drukarkami lub urządzeniami MFP, za pomocą wbudowanego serwera internetowego należy ustawić poziom serwera FutureSmart na 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania poziomu FutureSmart, zobacz część: Drukarki obsługujące moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w.
Drukowanie w sieci bezprzewodowej (WLAN) przestaje działać po zainstalowaniu modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w.
Przyczyna
Rozwiązanie
Zarówno moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w jak i bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB są zainstalowane w tej samej drukarce.
Firma HP nie obsługuje instalacji obu tych urządzeń w tej samej drukarce. (Moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w ma pierwszeństwo.)
Zlecenia drukowania wykonywane są bardzo długo lub siła sygnału jest niska.
Przyczyna
Rozwiązanie
Zakłócenie powodowane przez metalowe przedmioty lub sygnały radiowe.
Urządzenie przenośne jest zbyt daleko od drukarki.
Zmień kierunek ustawienia drukarki.
Ogranicz ilość zakłóceń lub usuń ich źródła. Przedmioty metalowe mogą pochłaniać lub tłumić sygnały radiowe, a niektóre urządzenia (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) korzystają z podobnych częstotliwości.
Zmniejsz odległość między drukarką a urządzeniem bezprzewodowym.

Często zadawane pytania

Pytanie
Odpowiedź
Jaki jest zakres łączności bezprzewodowej bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP?
Jest on podobny do zakresu innych urządzeń bezprzewodowych. Może mieć nieco słabszy sygnał niż normalny punkt dostępu (jak np. router).
Z jakiej częstotliwości korzysta bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP?
2,4 GHz
Co się zdarzy pod podłączeniu 6. urządzenia? Czy ukaże się komunikat o błędzie?
Ponieważ drukarka nie wie o próbach połączenia innego urządzenia, komunikat zależy od urządzenia przenośnego. Poszukaj komunikatu podobnego do: Cannot connect with Wireless device (Nie można połączyć się z urządzeniem bezprzewodowym).
Czy drukarka może być połączona z komputerem za pomocą portu USB, siecią przewodową (LAN) i urządzeniami za pomocą bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP równocześnie bez niekorzystnych efektów ubocznych?
Zasadniczo tak. Jednakże gdy używane jest połączenie LAN, to bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP traci część wsparcia protokołu. Na przykład może to mieć wpływ na oprogramowanie HP ePrint w systemie Windows 8 podczas automatycznego wykrywania drukarki w połączeniu bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP. Jeśli to występuje, to wystarczy wprowadzić adres IP bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Nie dotyczy to urządzeń przenośnych ani urządzeń Mac, ponieważ korzystają one z innego mechanizmu wykrywania.
HP NFC jest ułatwieniem, ale nie metodą transportu. Ustanawia połączenie i zlecenie drukowania, a następnie wykorzystuje bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe lub inny protokół do wysłania zlecenia. Po dotknięciu opcji Print (Drukuj) następujące informacje są przekazywane do sterownika:
 • IP address (Adres IP)
 • Informacje bezpośredniego drukowania bezprzewodowego (SSID) i hasło
 • Adres e-mail chmury
  Uwaga:
  musi on być wcześniej podany w HP ePrint Center/HP Connected.
Informacje dotyczące HP ePrint:
 • Jeśli połączenie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP jest dostępne, to oprogramowanie HP ePrint Software wyświetla powiadomienie Sending print job (Wysyłanie zlecenia drukowania) i zlecenie jest drukowane.
 • Jeśli żadne połączenie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP nie jest dostępne, to oprogramowanie HP ePrint Software wyświetla powiadomienie z instrukcjami włączenia bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP.
 • Jeśli urządzenie musi się połączyć z inną siecią w celu drukowania, to oprogramowanie HP ePrint Software wyświetla powiadomienie z instrukcją zakończenia bieżącego połączenia.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP, przejdź do: Centrum drukowania bezprzewodowego - Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania HP ePrint w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przejdź do: www.hp.com/go/eprintsoftware. Kliknij przycisk Documentation (Dokumentacja), aby pobrać instrukcję obsługi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawienia, konfiguracji i sposobów rozwiązywania problemów, przejdź do: www.hp.com/go/jd2800wSupport lub zeskanuj powyższy kod QR za pomocą urządzenia przenośnego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...