Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Jak drukować z wykorzystaniem komunikacji bliskiego pola HP (NFC)

Po zainstalowaniu modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w należy wykonać następujące kroki, aby sprawdzić, czy drukarka HP jest gotowa do druku z wykorzystaniem komunikacji bliskiego pola HP NFC.
 1. Sprawdź, czy drukarka znajduje się w stanie Ready (Gotowa).
 2. Aby potwierdzić, że funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone w posiadanej drukarce, należy wydrukować stronę konfiguracji za pomocą panelu sterowania. Jeśli znajduje się tam strona zatytułowana Wireless (Bezprzewodowa), to oznacza, że funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone.
 3. Sprawdź, czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania HP ePrint (wersja 4.5 lub nowsza) w swoim urządzeniu przenośnym. Jeśli musisz dokonać aktualizacji:
  1. Na stronie HP ePrint Software (Oprogramowanie HP ePrint), kliknij przycisk Download software (Pobierz oprogramowanie).
  2. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz) w tabeli Software - ePrint (Oprogramowanie - ePrint).
  3. Zapisz plik w swoim systemie. Następnie kliknij dwukrotnie plik i zastosuj się do instrukcji.
 4. Sprawdź, czy urządzenie przenośne lub komputer są gotowe do transmisji bezprzewodowej (czy włączona jest łączność Wi-Fi). Sterowanie tymi funkcjami odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem menu Settings (Ustawienia).
  Uwaga:
  wyłącz inne istniejące połączenia bezprzewodowe (WLAN lub Internet).
  Podczas drukowania, starannie wyrównaj (w granicach 1 cala (2,5 mm)) lub dotknij ikonę NFC urządzenia przenośnego i ikonę NFC modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w. Zbliż i przytrzymaj obok siebie urządzenie przenośne i moduł przez co najmniej jedną pełną sekundę, aby zapewnić łączność.
  Oprogramowanie HP ePrint wyświetli kartę lub kafelek NFC jeśli anteny NFC zostały prawidłowo ustawione i zgodny osprzęt NFC został zainstalowany i włączony w urządzeniu przenośnym.

Drukowanie z urządzenia przenośnego z systemem Windows 8

Poniższy film przedstawia sposób drukowanie z urządzenia przenośnego z systemem Windows 8.
Jeśli masz problemy z wyświetleniem wideo albo chcesz go wyświetlić w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Uwaga:
obecnie tablet HP ElitePad 900 jest jedynym obsługiwanym urządzeniem przenośnym z systemem Windows 8.
Tablety ARM korzystające z systemu Windows RT nie są obsługiwane.
 1. W aplikacji urządzenia przenośnego, wybierz menu File (Plik), a następnie wybierz Print (Drukuj).
 2. Z dostępnych drukarek, wybierz HP ePrint.
 3. Starannie wyrównaj (w granicach jednego cala (2,5 mm)) lub dotknij ikonę NFC urządzenia przenośnego i ikonę NFC modułu HP Jetdirect 2800w.
  Uwaga:
  zbliż i przytrzymaj obok siebie urządzenie przenośne i moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w przez co najmniej jedną pełną sekundę, aby zapewnić łączność.
  Po uzyskaniu połączenia możesz odsunąć urządzenie przenośne od modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w.
  Urządzenie przenośnie może wydać dźwięk sygnalizujący połączenie lub wyświetlić podręczny symbol. Po ustanowieniu połączenia, oprogramowanie HP ePrint wyświetla identyfikator SSID (identyfikator podstawowego zestawu usług) drukarki. Identyfikator SSID to nazwa drukarki obsługującej bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
  Uwaga:
  sterownik HP ePrint nie zamyka żadnych istniejących połączeń tabletu z systemem Windows 8 (jak punkt dostępu lub punkt dostępu WDP drukarki).
 4. Dotknij przycisku Settings (Ustawienia), aby określić podstawowe ustawienia druku jaki ilość kopii, ilość stron na arkusz lub czy druk po obu stronach (duplex).
 5. Dotknij opcji Print (Drukuj).
Jeśli aplikacja systemu Windows 8 nie posiada opcji Print (Drukuj):
 1. Przy otwartej aplikacji systemu Windows, szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do lewej krawędzi ekranu.
 2. Dotknij Devices (Urządzenia), a następnie dotknij HP ePrint na liście dostępnych drukarek.
 3. Zmień podstawowe Settings (Ustawienia) druku, zależnie od potrzeb.
 4. Dotknij opcji Print (Drukuj).
 5. Dotknij komunikatu Your printer requires attention (Twoja drukarka wymaga uwagi) i zastosuj się do instrukcji druku.
Uwaga:
oprogramowanie HP ePrint zapisuje twoją drukarkę na liście ostatnio używanych drukarek na karcie/kafelku Recent (Ostatnio).
Wybierz opcję Automatically print upon successful connection (Drukuj automatycznie po ustanowieniu połączenia), aby przyszłe zadania druku były drukowane automatycznie po dotknięciu urządzeniem przenośnym do drukarki HP. (Po wybraniu, opcja Settings (Ustawienia) stanie się niedostępna.)

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania HP ePrint w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przejdź do: www.hp.com/go/eprintsoftware. Kliknij przycisk Documentation (Dokumentacja), aby pobrać instrukcję obsługi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfiguracji i sposobów rozwiązywania problemów, przejdź do: www.hp.com/go/jd2800wSupport lub zeskanuj powyższy kod QR za pomocą urządzenia przenośnego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...