Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Jak drukować korzystając z funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP

Po zainstalowaniu modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w należy wykonać następujące kroki, aby sprawdzić, czy drukarka HP jest gotowa do druku z wykorzystaniem funkcji drukowania bezpośredniego HP.
Uwaga:
funkcja drukowania bezpośredniego zapewnia tylko bezpośrednie bezprzewodowe połączenie sieciowe z drukarką HP. Nie zapewnia ona dostępu do Internetu ani do żadnej innej sieci, z którą połączona jest drukarka.
 1. Sprawdź, czy drukarka znajduje się w stanie Ready (Gotowa).
 2. Aby potwierdzić, że funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone w drukarce, należy wydrukować stronę konfiguracji za pomocą panelu sterowania. Jeśli znajduje się tam strona zatytułowana Wireless (Bezprzewodowa), to oznacza, że funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone.
 3. Sprawdź, czy urządzenie przenośne lub komputer są gotowe do transmisji bezprzewodowej (czy włączona jest łączność Wi-Fi). Sterowanie tymi funkcjami odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem menu Settings (Ustawienia). Następnie połącz się z drukarką obsługującą bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP tak samo, jakbyś się łączył z inną siecią bezprzewodową.
  Uwaga:
  rozłącz inne istniejące połączenia bezprzewodowe (WLAN lub Internet).
  W przypadku rządzeń z systemem Windows 8, sprawdź, czy funkcja Wi-Fi jest włączona lub obsługiwana. Połączenie z drukarką obsługującą bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP nie jest wymagane.
  podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS, jak np. iPhone® lub iPad®, używających systemu iOS 5 lub nowszego do połączenia się z drukarką obsługującą bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP, ikona stanu połączenia będzie się w dalszym ciągu obracać. Jest to zjawisko normalne i wskazuje na to, że bezpośrednie bezprzewodowe połączenie HP nie zapewnia połączenia z Internetem. Ponieważ funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP stanowi jedyne połączenie między urządzeniem przenośnym a drukarką, to urządzenie przenośne nie może uzyskać połączenia z Internetem poprzez drukarkę.
 4. Jeśli skonfigurowałeś zabezpieczenia modułu HP Jetdirect 2800w, to należy użyć hasła po monicie z urządzenia przenośnego lub drukarki.
 5. W razie potrzeby zainstaluj oprogramowanie zgodne z drukiem lub sterownik w urządzeniu przenośnym lub w komputerze.
 6. Określ identyfikator SSID (identyfikator podstawowego zestawu usług).
  Identyfikator SSID jest dostępny na stronie How to Connect Page (Strona podłączania) dotykając ikony Łączności bezprzewodowej na panelu sterowania. Identyfikator SSID to nazwa drukarki obsługującej bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.

Drukowanie z urządzeń z systemem iOS v4.2/4.3 (lub następnych)

AirPrint: sprawdź, czy urządzenie mobilne i drukarka HP połączone są z tą samą siecią bezprzewodową dotykając pola Ustawienia, a następnie pola Wi-Fi. Nazwa sieci HP (SSID) zapisana jest w formacie HP-Print-xy-[nazwa drukarki].
Otwórz pozycję przeznaczoną do drukowania, dotknij ikony Action (Działanie) a następnie dotknij opcji Print (Drukuj), aby otworzyć Printer Options (Opcje drukarki). Wybierz HP Jetdirect 2800w NFC i urządzenie zewnętrzne sieci bezprzewodowej (Wireless Direct), a następnie dotknij pola drukuj. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, użytkowania i drukowania za pomocą AirPrint, patrz: Jak drukować z urządzenia przenośnego za pomocą Apple AirPrint.
Aplikacja HP ePrint: dotknij ikony HP ePrint, wybierz obsługiwany typ pliku, wybierz drukarkę, a następnie dotknij opcji Print (Drukuj). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aplikacja HP ePrint dla systemu iOS.

Drukowanie z urządzeń z systemem Android v2.2 (lub następnych)

Wbudowane rozwiązanie druku w systemie Android: szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, użytkowania i drukowania za pomocą wbudowanego rozwiązania druku w systemie Android, patrz: Używanie wbudowanego rozwiązania HP w systemie Android.
Aplikacja HP ePrint: dotknij ikony HP ePrint, wybierz obsługiwany typ pliku, wybierz drukarkę, a następnie wybierz Print (Drukuj). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aplikacja HP ePrint dla systemu Android.

Drukowanie z urządzeń z systemem Symbian

Aplikacja HP ePrint Home & Biz: aby drukować, otwórz aplikację HP ePrint Home & Biz i wybierz zdjęcie lub obsługiwany typ pliku, aby drukować do każdej obsługiwanej drukarki w zakresie łączności Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint Home & Biz dla systemu Symbian, przejdź do: Aplikacja HP ePrint Home & Biz dla systemu Symbian.

Drukowanie z tabletów/komputerów z systemem Windows 8 i urządzeń z systemem Mac OS X

Sprawdź, czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania HP ePrint.
 1. Kliknij Download software (Pobierz oprogramowanie).
 2. Wybierz swój system operacyjny z listy.
  Uwaga:
  tablety ARM korzystające z systemu Windows RT nie są obsługiwane.
  Obsługiwane wersje systemu Mac OS X: 10.7 Lion i nowsze.
 3. W tabeli Software - ePrint (Oprogramowanie - ePrint), kliknij Download (Pobierz).
 4. Po pobraniu do systemu, rozpocznij instalację i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Drukowanie z systemu Windows 8

 1. W aplikacji urządzenia przenośnego, wybierz menu File (Plik), a następnie wybierz Print (Drukuj).
 2. Z dostępnych drukarek, wybierz HP ePrint.
 3. Dotknij karty/kafelka Connected (Połączony).
  Oprogramowanie HP ePrint automatycznie wyszuka drukarki znajdujące się w lokalnej sieci, w tym drukarki HP obsługujące bezpośrednie drukowania bezprzewodowe. Można je rozpoznać po identyfikatorze SSID / nazwie obsługującej bezpośrednie drukowania bezprzewodowe drukarki HP.
 4. Wybierz drukarkę docelową, a następnie dotknij przycisku Settings (Ustawienia), aby określić podstawowe ustawienia druku jaki ilość kopii, ilość stron na arkusz lub drukowanie po obu stronach (duplex).
 5. Dotknij opcji Print (Drukuj).
Jeśli aplikacja systemu Windows nie posiada opcji Print (Drukuj):
 1. Przy otwartej aplikacji systemu Windows, szybko przesuń palcem od krawędzi ekranu w prawo.
 2. Dotknij Devices (Urządzenia), a następnie dotknij HP ePrint na liście dostępnych drukarek.
 3. Zmień podstawowe Settings (Ustawienia) druku, zależnie od potrzeb.
 4. Dotknij opcji Print (Drukuj).
 5. Dotknij komunikatu Your printer requires attention (Twoja drukarka wymaga uwagi) i zastosuj się do instrukcji druku.
Uwaga:
oprogramowanie HP ePrint zapisuje twoją drukarkę na liście ostatnio używanych drukarek na karcie/kafelku Recent (Ostatnio).

Drukowanie przy użyciu usługi HP ePrint w systemach Mac OS X 10,7 Lion i nowszych

 1. Wybierz identyfikator SSID drukarki z listy dostępnych sieci Wi-Fi Status icon (Ikona stanu Wi-Fi) lub panelu Network System Settings (Ustawienia systemu sieci).
 2. Otwórz dokument przeznaczony do druku, i wybierz menu File (Plik).
 3. Wybierz opcję Print (Drukuj) z rozwijanego menu.
 4. Z rozwijanej listy Printer (Drukarka) wybierz drukarkę.
  Uwaga:
  jeśli instalujesz drukarkę po raz pierwszy, wybierz nazwę drukarki z listy Nearby Printers (Drukarki w pobliżu).
 5. Sprawdź, czy opcja PDF (PDF) została wybrana z rozwijanego menu PDF (PDF) w polu Print (Drukuj).
  Oprogramowanie HP ePrint automatycznie wyszuka drukarki znajdujące się w lokalnej sieci, w tym drukarki HP obsługujące bezpośrednie drukowania bezprzewodowe. Można je rozpoznać po identyfikatorze SSID / nazwie obsługującej bezpośrednie drukowania bezprzewodowe drukarki HP.
 6. Kliknij przycisk Print (Drukuj).
  Uwaga:
  kolejka drukowania zostanie wstrzymana podczas drukowania. Aby wydrukować kolejny dokument, wykonaj kroki od 3 do 5. Otworzy się okno informujące, że kolejka drukowania została wstrzymana. Kliknij przycisk Resume (Wznów) w oknie, aby dodać nowe zadanie drukowania i ponownie uruchomić kolejkę drukowania.

Drukowanie przy użyciu usługi AirPrint w systemach Mac OS X 10,7 Lion i nowszych

 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona oraz czy komputer i drukarka znajdują się w tej samej lokalnej sieci.
 2. Aby drukować korzystając usługi AirPrint na drukarce HP LaserJet Pro / MFP bez połączenia z Internetem ani Wi-Fi, skorzystaj z funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP. Na panelu sterowania drukarki/MFP:
  1. Dotknij opcji Administration (Administracja), a następnie dotknij menu Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  2. Dotknij menu Wireless (Bezprzewodowe), a następnie dotknij menu Wireless Direct (Wireless Direct).
  3. Sprawdź, czy Wireless Direct Mode (Tryb Wireless Direct) znajduje się w położeniu ON (no security) (WŁ. (bez zabezpieczeń)) (ustawienie domyślne) lub ON (with security) (WŁ. (z zabezpieczeniami)).
 3. Sprawdź, czy sterownik drukarki jest skonfigurowany do obsługi usługi Air Print.
  Uwaga:
  aby uzyskać informacje na temat instalowania i konfiguracji usługi AirPrint w drukarkach / urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise, przejdź do: Instalacja usługi AirPrint w drukarkach / urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise. Aby uzyskać informacje na temat drukarek / urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro, przejdź do: Instalacja usługi AirPrint w drukarkach / urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro.
 4. Otwórz dokument przeznaczony do druku, i wybierz menu File (Plik).
 5. Wybierz opcję Print (Drukuj), a następnie opcję AirPrint (jeśli nie jest to opcja domyślna).
  Uwaga:
  jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 10.7 Lion, to musisz ręcznie wybrać sterownik AirPrint. Podczas korzystania z systemu Mac OS X 10.8 Mountain Lion lub 10.9 Mavericks, domyślny sterownik automatycznie wykorzystuje usługę AirPrint.
 6. Wybierz opcje druku, a następnie dotknij opcji Print (Drukuj).
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, użytkowania i drukowania za pomocą usługi AirPrint, przejdź do: Jak drukować z urządzenia przenośnego za pomocą Apple AirPrint.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP, przejdź do: Centrum drukowania bezprzewodowego - Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania HP ePrint, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przejdź do: www.hp.com/go/eprintsoftware. Kliknij przycisk Documentation (Dokumentacja), aby pobrać instrukcję obsługi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawienia, konfiguracji i sposobów rozwiązywania problemów, przejdź do: www.hp.com/go/jd2800wSupport lub zeskanuj powyższy kod QR za pomocą urządzenia przenośnego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...