Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet 700 Color MFP M775 -- opcje zszywacza/układarki dla drukowania i kopiowania

Wprowadzenie

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 700 MFP M775z i M775z+ to dwa modele skonfigurowane z funkcją zszywacza/układarki. Pozwalają one na zszywanie niżej wymienionych standardowych rozmiarów i typów nośników. Urządzenia te obsługują również funkcje układania przednią stroną do dołu, albo w jednym wyrównaniem stosie, albo z zastosowaniem przesunięcia ułatwiającego oddzielenie prac. Konfiguracja ustawień zszywacza/układarki jest możliwa przy użyciu menu Administracja, Ustawienia zszywacza/układarki panelu sterowania.

Funkcja zszywania

Zastosowany moduł to zszywacz jednopozycyjny o stałym ustawieniu, umieszczający jedną zszywkę pod kątem 45 stopni. Zszyć można maksymalnie 30 arkuszy lub stos o wysokości 3 mm papieru typu bond o gramaturze 75 g/m2. Urządzenie zszywa nośniki w układzie poziomym i pionowym, umieszczając zszywkę w lewym górnym narożniku, w zależności od wybranej opcji zszywania, orientacji podawania i orientacji obrazu (patrz tabela poniżej).

Tabela zszywanych rozmiarów nośników

Urządzenie umożliwia zszywanie następujących rozmiarów nośników:
Panel sterowania
Rozmiar nośnika
Zszywanie
Rozmiar nośnika
Układ pionowy
Układ poziomy
Letter
8,5" x 11"
X
X
Legal
8,5" x 14"
X
Executive
7,25" x 10,5"
8,5x13
8,5" x 13"
X
11x17
11" x 17" (Ledger)
X
A3
297 mm x 420 mm
X
A4
210 mm x 297 mm
X
X
A5
148 mm x 210 mm
B4 (JIS)
257 mm x 364 mm
X
B5 (JIS)
182 mm x 257 mm
X
16K
195 mm x 270 mm
X
Kartka pocztowa (JIS)
100 mm x 148 mm
Kartka pocztowa Dpostcard (JIS)
148 mm x 200 mm
Koperta
98 mm x 225 mm
Niestandardowy
Niestandardowy rozmiar nośnika

Tabela orientacji zszywanych nośników

Rys. : Tabela orientacji zszywanych nośników

Drukowanie/kopiowanie na nośnikach Letter/A4 w układzie poziomym/pionowym ze zszywaniem w lewym górnym narożniku

Drukowanie na nośnikach Letter/A4 w układzie poziomym ze zszywaniem w lewym górnym narożniku

Załaduj nośnik formatu Letter/A4 do zasobnika papieru krótką krawędzią do przodu i skonfiguruj zasobnik jako Letter/A4 obrócony. Wydrukuj dokument z następującymi ustawieniami w sterowniku drukarki: Opcje wydruku ustawione na Jedna zszywka pod kątem, Źródło papieru ustawione na zasobnik zawierający nośnik załadowany krótką krawędzią do przodu. Zadanie powinno zostać wydrukowane w poziomie i zszyte w lewym górnym narożniku.

Kopiowanie na nośnikach Letter/A4 w układzie poziomym ze zszywaniem w lewym górnym narożniku

Załaduj nośnik formatu Letter/A4 do zasobnika papieru krótką krawędzią do przodu i skonfiguruj zasobnik jako Letter/A4 obrócony. Umieść oryginały w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) krótką krawędzią do przodu. Wybierz kopiowanie, ustaw opcję 1 lub 2-stronną, wybierz zszywanie w lewym górnym narożniku, ustaw orientację poziomą, a jako źródło papieru wybierz zasobnik z nośnikiem załadowanym krótką krawędzią do przodu. Zadanie powinno zostać wydrukowane w poziomie i zszyte w lewym górnym narożniku.

Możliwości układania

Zszywacz/układarka umożliwia układanie prac w górnym koszu odbiorczym jako jednego stosu (maks. 500 arkuszy) lub układanie ich z przesunięciem 45 mm pomiędzy pracami, ułatwiające w ten sposób znajdowanie i oddzielanie prac. Przesunięcie prac można stosować zarówno w przypadku kopiowania jak i drukowania, ale konieczne jest jego wcześniejsze skonfigurowanie w urządzeniu. Moduł zszywacza/układarki umożliwia układanie następujących rozmiarów nośników.
Panel sterowania
Rozmiar nośnika
Układanie.
Rozmiar nośnika
Bez przesunięcia
Z przesunięciem
Układ pionowy
Układ poziomy
Układ pionowy
Układ poziomy
Letter
8,5" x 11"
X
X
X
X
Legal
8,5" x 14"
X
X
Executive
7,25" x 10,5"
X
X
X
8,5x13
8,5" x 13"
X
X
11x17
11" x 17" (Ledger)
X
X
A3
297 mm x 420 mm
X
X
A4
210 mm x 297 mm
X
X
X
X
A5
148 mm x 210 mm
X
X
B4 (JIS)
257 mm x 364 mm
X
X
B5 (JIS)
182 mm x 257 mm
X
X
X
16K
195 mm x 270 mm
X
X
Kartka pocztowa (JIS)
100 mm x 148 mm
Kartka pocztowa Dpostcard (JIS)
148 mm x 200 mm
Koperta
98 mm x 225 mm
Niestandardowy
Niestandardowy rozmiar nośnika
X
X
X
X
*Obsługa niestandardowych rozmiarów nośników
Zakres rozmiarów niestandardowych
Bez przesunięcia
Z przesunięciem
mm
cale
mm
cale
Kierunek skanowania — min.
Kierunek skanowania — maks.
140
297
5,5
11,7
210
297
8,3
11,7
Kierunek podawania — min.
Kierunek podawania — maks.
148
431,8
5,8
17,0
182
431,8
7,2
17,0
Kierunek skanowania to krawędź nośnika wprowadzana do urządzenia.
Kierunek podawania to krawędź nośnika prostopadła do krawędzi wprowadzanej do urządzenia.

Ograniczenia dotyczące typów nośników i zszywania/układania

Poniższa tabela zawiera listę typów nośników obsługiwanych przez funkcje zszywania i układania. W przypadku nośników grubszych niż papier zwykły typu bond o gramaturze 75 g/m2 liczba zszywanych stron może być inna. Niektóre typy nośników są zbyt grube zarówno na zszywanie, jak i układanie, i aby uzyskać najlepsze wyniki, należy je drukować do standardowego kosza odbiorczego, gdzie są dostarczane wydrukiem do dołu.
Panel sterowania
Wydajność
Typ nośnika
Limit zszywanych stron
Układanie
Zwykły
30
Tak
HP matowy 105g
20
Tak
HP matowy 120g
20
Tak
HP matowy 160g
20
Tak
HP matowy 200g
0
Nie
HP z lekkim połyskiem 120 g
15
Tak
HP z połyskiem 130 g
15
Tak
HP z połyskiem 160 g
0
Nie
HP z połyskiem 220 g
0
Nie
Lekki 60–74 g
30
Tak
Średnio ciężki 96–110 g
20
Tak
Ciężki 111–130 g
20
Tak
Ultraciężki 131–175
20
Tak
Karton 176–220 g
0
Nie
Średnio ciężki, z połyskiem 96–110
15
Tak
Ciężki, z połyskiem 111–130 g
15
Tak
Ultraciężki, z połyskiem 131–175 g
0
Nie
Karta z połyskiem 176–220
0
Nie
Folia kolorowa
0
Nie
Etykiety
0
Nie
Papier firmowy
30
Tak
Koperta
0
Nie
Wstępnie zadrukowany
30
Tak
Dziurkowany
30
Tak
Kolorowy
30
Tak
Bond
30
Tak
Makulaturowy
30
Tak
Szorstki
30
Tak

Aby uzyskać więcej informacji

Skorzystaj z całodobowej internetowej pomocy technicznej, dostępnej na stronie www.hp.com/support/lj700colorMFPM775.
Skorzystaj z pomocy telefonicznej dla swojego kraju/regionu. Numery telefonów dla poszczególnych krajów/regionów znajdują się na ulotce znajdującej się w kartonie razem z urządzeniem lub na stronie www.hp.com/support/.
Skorzystaj z pomocy technicznej dotyczącej produktów używanych wraz z komputerem Macintosh, dostępnej na stronie www.hp.com/go/macosx.
Pobierz oprogramowanie narzędziowe, sterowniki oraz informacje na temat elektroniki ze strony www.hp.com/go/lj700colorMFPM775_software.
Zamów dodatkowe umowy serwisowe lub konserwacyjne za pośrednictwem strony www.hp.com/go/carepack.
Zarejestruj swój produkt na stronie www.register.hp.com.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...