Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP -- korzystanie z aplikacji Skype do wykonywania internetowych połączeń głosowych i wideo (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z systemem Windows 8.
Dzięki zainstalowanej aplikacji Skype można korzystać z komputera HP w celu odbywania bezpłatnych rozmów głosowych i wideo ze znajomymi, rodziną oraz współpracownikami, a także innymi kontaktami Skype. Można również wysyłać wiadomości błyskawiczne, wiadomości wideo i pliki.

Zanim zaczniesz

Do korzystania z aplikacji Skype niezbędne są:
 • Szybkie połączenie z Internetem
 • Głośniki: Głośniki zintegrowane, głośniki podłączane zewnętrznie, zestawy słuchawkowe lub zestawy słuchawkowe ze słuchawkami i mikrofonem.
 • Kamera internetowa: Kamera internetowa zintegrowana lub podłączana zewnętrznie.
 • Mikrofon: Mikrofon zintegrowany, mikrofon podłączany zewnętrznie, kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem lub zestaw słuchawkowy składający się ze słuchawek i mikrofonu.
  Uwaga:
  Najlepsze rezultaty zapewnia zestaw słuchawkowy ze zintegrowanym mikrofonem i słuchawkami.

Wymagania systemowe

 • Procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 1 GHz.
 • Co najmniej 256 MB pamięci RAM.
 • Biblioteki DirectX w wersji 9.0 lub nowszej.
  Uwaga:
  Aby dowiedzieć się, która wersja programu DirectX jest zainstalowana na komputerze, zapoznaj się z dokumentem wsparcia technicznego Znajdowanie wersji programu DirectX na komputerze.

Wymagania dotyczące szerokości pasma

Szerokość pasma niezbędna do wykonywania połączeń Skype zależy od typu połączenia.
Typ połączenia
Minimalna szybkość pobierania
Minimalna szybkość wysyłania
Zalecana szybkość pobierania
Zalecana szybkość wysyłania
Połączenia głosowe
30 kb/s
30 kb/s
100 kb/s
100 kb/s
Połączenia wideo
128 kb/s
128 kb/s
300 kb/s
300 kb/s
Udostępnianie ekranu (tylko w przypadku aplikacji Skype dla pulpitu Windows)
128 kb/s
128 kb/s
300 kb/s
300 kb/s
Połączenia wideo wysokiej jakości
400 kb/s
400 kb/s
500 kb/s
500 kb/s
Połączenia video HD
1,2 Mb/s
1,2 Mb/s
1,5 Mb/s
1,5 Mb/s

Instalacja i konfiguracja aplikacji Skype dla systemu Windows 8

Jeżeli na komputerze nie zainstalowano aplikacji Skype dla systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby ją zainstalować.
 1. Zaloguj się do systemu Windows 8.
 2. Na ekranie startowym kliknij kafelek Windows Store.
 3. W oknie Windows Store wpisz Skype.
  Nastąpi otwarcie paska wyszukiwania z wpisanym tekstem „Skype” w polu wyszukiwania.
 4. Na liście wyników wyszukiwania kliknij ikonę Skype.
  Rys. : Skype w wynikach wyszukiwania Windows Store
  Aplikacja Skype zakreślona na czerwono w wynikach wyszukiwania Windows Store
 5. W aplikacji Skype w Windows Store kliknij przycisk Instaluj.
 6. Po pojawieniu się monitu zaloguj się do systemu Windows jako administrator, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 7. Aby umożliwić aplikacji Skype dostęp do kamery internetowej i mikrofonu, po wyświetleniu się monitu naciśnij przycisk Zezwól.
  Rys. : Zezwalanie aplikacji Skype na dostęp do kamery internetowej i mikrofonu
  Okno prośby o zezwolenie na dostęp do kamery internetowej i mikrofonu z zakreśloną na czerwono opcją Zezwól
 8. Aby zezwolić aplikacji Skype na pracę w tle, po pojawieniu się monitu wybierz przycisk Zezwól.
 9. Na ekranie startowym kliknij kafelek Skype, aby rozpocząć konfigurację konta.
  Rys. : Kafelek Skype na ekranie startowym
  Kafelek Skype zakreślony na czerwono na ekranie startowym systemu Windows 8
 10. Kliknij jedną z następujących opcji, zależnie od tego, czy posiadasz już konto Skype.
  • Mam konto Skype
  • Nie mam jeszcze konta Skype
 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić konfigurację. Po zakończeniu zaloguj się za pomocą konta Microsoft.

Dodawanie kontaktów i akceptowanie próśb o dodanie do listy kontaktów

Po zainstalowaniu aplikacji Skype dla systemu Windows 8 i skonfigurowaniu konta wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć dodawanie kontaktów.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. Na stronie głównej konta Skype dodawaj kontakty poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pustego miejsca, a następnie kliknięcie ikony Dodaj do kontaktów w prawym dolnym rogu.
  Rys. : Opcja Dodaj do kontaktów
  Przycisk opcji Dodaj do kontaktów na stronie użytkownika Skype
  Nastąpi otwarcie paska wyszukiwania po prawej stronie okna.
 3. W polu wyszukiwania wpisz imię i nazwisko, adres e-mail lub nazwę Skype osoby, którą chcesz dodać do kontaktów, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Pasek wyszukiwania aplikacji Skype
  Pasek wyszukiwania aplikacji Skype z wpisaną w polu wyszukiwania nazwą kontaktu.
  Zostanie wyświetlona strona wyników wyszukiwania.
 4. Kliknij nazwę żądanego kontaktu na liście wyników wyszukiwania po lewej stronie lub — jeżeli kontaktu nie ma na liście — kliknij przycisk Przeszukaj katalog Skype'a i wybierz kontakt z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyniki wyszukiwania kontaktu
  Wyniki wyszukiwania w katalogu kontaktów z wybranym kontaktem
 5. W oknie konwersacji kliknij przycisk Dodaj do kontaktów.
  Rys. : Dodawanie kontaktów
  Okno konwersacji z przyciskiem Dodaj do kontaktów zakreślonym na czerwono
  Nastąpi otwarcie okna z prośbą o dodanie do listy kontaktów.
 6. Wprowadź żądane zmiany lub dodatkowe informacje do tekstu prośby i kliknij opcję Wyślij.
  Rys. : Nowa prośba o dodanie do listy kontaktów
  Nowa prośba o dodanie do listy kontaktów z zakreślonym na czerwono przyciskiem Wyślij
  Nowy kontakt pojawi się na liście kontaktów. Będzie miał status Niepodłączony do momentu akceptacji prośby o dodanie do listy kontaktów.
 7. Aby zaakceptować prośbę o dodanie do listy kontaktów, zaloguj się do aplikacji Skype dla systemu Windows 8 i na stronie profilu w obszarze Ostatnio kliknij prośbę, którą zamierzasz zaakceptować.
  Zostanie wyświetlone okno konwersacji.
 8. Kliknij przycisk Akceptuj.
  Rys. : Akceptowanie prośby o dodanie do listy kontaktów
  Zakreślony na czerwono przycisk Akceptuj, odnoszący się do prośby o dodanie do listy kontaktów Skype

Wykonywanie i akceptowanie rozmów Skype

Po zainstalowaniu aplikacji Skype dla systemu Windows 8 oraz skonfigurowaniu konta możesz zacząć dzwonić i akceptować rozmowy Skype.

Wykonywanie połączeń w aplikacji Skype dla systemu Windows 8

Wykonaj poniższe czynności, aby dzwonić ze Skype.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. W obszarze osób lub ulubionych na stronie głównej swojego konta kliknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.
  Rys. : Wybór kontaktu do rozmowy
  Konto Skype, w którym właściciel wybiera kontakt
  Zostanie wyświetlone okno konwersacji.
 3. W lewym górnym obszarze okna konwersacji zainicjuj rozmowę wideo poprzez kliknięcie ikony rozmowy wideo. Rozmowę telefoniczną umożliwia kliknięcie ikony rozmowy telefonicznej. Wysłanie wiadomości błyskawicznej odbywa się poprzez kliknięcie pola wiadomości błyskawicznej, wpisanie wiadomości i naciśnięcie klawisza Enter.
   Rys. : Ikony rozmów wideo, rozmów telefonicznych oraz wiadomości błyskawicznych
   Ikony umożliwiające rozmowy wideo, rozmowy telefoniczne i wysyłanie wiadomości błyskawicznych
  1. Połączenia wideo
  2. Połączenia głosowe
  3. Wiadomości błyskawiczne
 4. Poczekaj na odpowiedź rozmówcy.
  Rys. : Oczekiwanie na odpowiedź kontaktu
  Okno pojawiające się w wypadku próby nawiązania połączenia (oczekiwania na odpowiedź)
 5. Aby zakończyć lub anulować połączenie, kliknij czerwoną ikonę kończenia połączenia u dołu okna.

Akceptowanie połączeń w aplikacji Skype dla systemu Windows 8

Wykonaj opisane niżej czynności, aby zaakceptować rozmowy wideo lub telefoniczne inicjowane przez kontakty Skype.
 1. Po pojawieniu się powiadomienia w prawym górnym obszarze ekranu Skype kliknij to powiadomienie lub kafelek aplikacji Skype.
   Rys. : Powiadomienie o rozmowie na ekranie startowym
   Powiadomienie o rozmowie przychodzącej od kontaktu Skype i dynamiczny kafelek aplikacji Skype informujący o nowej rozmowieZostanie otwarta strona główna konta.
  1. Wyskakujące okienko z powiadomieniem
  2. Aktualizacja w dynamicznym kafelku aplikacji Skype
 2. Na stronie głównej konta Skype kliknij żądaną ikonę akceptowania jako rozmowy wideo, akceptowania jako rozmowy telefonicznej lub odrzucenia rozmowy.
   Rys. : Akceptowanie jako rozmowy wideo lub głosowej bądź odrzucanie rozmowy
   Ikony służące do akceptowania połączenia jako rozmowy wideo, rozmowy telefonicznej lub odrzucania rozmowy
  1. Akceptuj jako rozmowę wideo
  2. Akceptuj jako rozmowę telefoniczną
  3. Odrzuć rozmowę
 3. Rozpocznij rozmowę.

Wykonywanie dodatkowych połączeń w trakcie rozmowy

Istnieje możliwość wykonania drugiego połączenia w trakcie rozmowy Skype. Wcześniejsza rozmowa zostanie zawieszona. Istnieje też możliwość przełączania rozmów.
 1. W trakcie połączenia Skype kliknij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej konta Skype.
  Rys. : Strzałka wstecz służąca do powrotu do strony głównej konta Skype
  Strzałka wstecz w trakcie rozmowy Skype, wybrana za pomocą wskaźnika myszy
 2. Na stronie głównej konta Skype zainicjuj nowe połączenie poprzez kliknięcie innego kontaktu.
  W prawym górnym rogu okna konwersacji pojawia się powiadomienie przypominające o zawieszeniu wcześniejszej rozmowy.
  Rys. : Powiadomienie o zawieszeniu
  Powiadomienie o zawieszeniu, wyświetlające się w prawym górnym rogu w trakcie wykonywania drugiego połączenia
 3. W oknie konwersacji kliknij ikonę rozmowy telefonicznej lub wideo, aby wykonać drugie połączenie.
 4. Aby przełączać rozmowy lub powrócić do pierwszej po zakończeniu drugiej, kliknij powiadomienie o zawieszeniu w prawym górnym rogu okna.
 5. Kliknij przycisk Wznów połączenie znajdujący się w środku okna.
  Rys. : Przycisk Wznów połączenie
  Przycisk Wznów połączenie wybrany za pomocą wskaźnika myszy

Akceptowanie dodatkowych połączeń w trakcie rozmowy

W czasie jednej rozmowy można akceptować inne połączenia przychodzące Skype. Wcześniejsza rozmowa zostanie zawieszona. Istnieje też możliwość przełączania rozmów.
 1. Gdy w trakcie rozmowy Skype w prawym górnym rogu okna konwersacji pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym, kliknij ikonę rozmowy wideo lub rozmowy telefonicznej w powiadomieniu.
  Rys. : Powiadomienie o drugim połączeniu przychodzącym
  Powiadomienie o drugim połączeniu przychodzącym, które pojawia się w prawym górnym rogu podczas rozmowy Skype.
  Po zaakceptowaniu drugiej rozmowy w prawym górnym rogu okna konwersacji pojawia się powiadomienie przypominające o zawieszeniu pierwszej.
 2. Rys. : Powiadomienie o zawieszeniu
  Powiadomienie o zawieszeniu wyświetlające się w prawym górnym rogu w trakcie drugiej rozmowy
 3. Aby przełączać rozmowy lub powrócić do pierwszej po zakończeniu drugiej, kliknij powiadomienie o zawieszeniu w prawym górnym rogu okna.
 4. Kliknij przycisk Wznów połączenie w środku okna, aby wznowić rozmowę.
  Rys. : Przycisk Wznów połączenie
  Przycisk Wznów połączenie wybrany za pomocą wskaźnika myszy

Używanie opcji w trakcie rozmowy

W czasie rozmowy Skype możesz zmieniać poziom głośności rozmowy, wyłączać kamerę wideo, aby nie być widocznym, wyciszać mikrofon, aby nie być słyszanym, lub wybierać opcje pozwalające na otwarcie ekranowej konsoli wybierania numerów oraz wysyłanie wiadomości błyskawicznych lub plików.
 • Włączanie i wyłączanie kamery internetowej: Kliknij ikonę kamery internetowej u dołu okna.
 • Włączanie lub wyłączanie mikrofonu: Kliknij ikonę mikrofonu u dołu okna.
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznej, otwieranie konsoli wybierania numerów lub wysyłanie plików: Kliknij ikonę opcji u dołu okna i wybierz żądaną funkcję z listy.
   Rys. : Opcje w trakcie rozmowy
   Opcje aplikacji Skype aktywne w trakcie rozmowy: włączanie i wyłączanie kamery internetowej; włączanie i wyłączanie mikrofonu; wybieranie z listy obejmującej wiadomość błyskawiczną, otwieranie konsoli wybierania numerów i wysyłanie plików; kończenie rozmowy.
  1. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć kamerę internetową
  2. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon
  3. Kliknij, aby wybrać z listy opcji
  4. Kliknij, aby zakończyć rozmowę
 • Zmiana poziomu głośności
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + C.
  2. Wybierz panel Ustawienia z paska paneli.
  3. Kliknij ikonę głośności obok dolnej części paska bocznego Ustawienia.
   Rys. : Ikona głośności
   Ikona głośności w Ustawieniach
  4. Za pomocą wskaźnika myszy przesuwaj suwak w górę lub w dół, aby ustawić żądany poziom głośności.
   Rys. : Regulacja głośności rozmowy
   Suwak regulacji głośności w Ustawieniach i przesuwający go wskaźnik myszy

Grupowe rozmowy telefoniczne

Podstawowa usługa Skype umożliwia bezpłatne wykonywanie grupowych rozmów telefonicznych.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. Z listy Ulubione lub Osoby wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić.
 3. W oknie konwersacji kliknij ikonę plusa + i wybierz z listy opcję Dodaj uczestników.
  Rys. : Opcja dodawania uczestników do grupowej rozmowy telefonicznej
  Okno konwersacji Skype z otwartą listą opcji i wybraną opcją dodawania uczestników
 4. W oknie Dodaj uczestników wybierz dodatkowe kontakty z listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  Rys. : Dodawanie uczestników do rozmowy grupowej
  Okno dodawania rozmówców z przyciskiem dodawania zakreślonym na czerwono
 5. Kliknij zieloną ikonę połączenia.
  Rys. : Inicjowanie rozmowy grupowej
  Okno rozmowy grupowej z zieloną ikoną połączenia zakreśloną na czerwono
 6. Poczekaj na odpowiedź uczestników rozmowy.

Inne opcje

Zmieniaj ustawienia Skype lub wysyłaj pliki bądź wiadomości wideo do kontaktów.

Wysyłanie plików za pośrednictwem aplikacji Skype

Istnieje możliwość wysyłania plików do kontaktów bez konieczności inicjowania rozmowy z nimi.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. Na stronie głównej konta otwórz okno konwersacji, wybierając kontakt.
 3. W oknie konwersacji kliknij ikonę plusa + i wybierz z listy opcję Wyślij pliki.
  Rys. : Opcja Wyślij pliki
  Okno konwersacji Skype z otwartą listą opcji i wybraną opcją wysyłania plików
 4. Przejdź do lokalizacji pliku, kliknij żądany plik, a następnie kliknij opcję Wyślij.
 5. Poczekaj, aż plik zostanie wysłany przez aplikację Skype.
  Rys. : Wysyłanie pliku za pomocą aplikacji Skype
  Pasek postępu pliku wysyłanego za pośrednictwem aplikacji Skype

Wysyłanie wiadomości wideo

Aby nagrać i wysłać wiadomość wideo, użyj kamery internetowej oraz mikrofonu.
 1. Zaloguj się do aplikacji Skype i kliknij kontakt.
 2. W oknie konwersacji kliknij ikonę plusa + i wybierz z listy opcję Wyślij wiadomość wideo.
  Rys. : Opcja wysyłania wiadomości wideo
  Okno konwersacji Skype z otwartą listą opcji i wybraną opcją wysłania wiadomości wideo
  Nastąpi otwarcie okna nagrywania wiadomości wideo.
 3. Po przygotowaniu się do nagrania wiadomości kliknij przycisk nagrywania u dołu okna.
 4. Nagraj wiadomość, a następnie kliknij przycisk zatrzymywania nagrania .
 5. Aby przejrzeć wiadomość, kliknij przycisk odtwarzania, a następnie kliknij przycisk Wyślij w celu wysłania wiadomości lub Anuluj, co umożliwi usunięcie wiadomości bądź ponownie jej nagranie.

Zmiana ustawień Skype

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia i opcje.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. W aplikacji Skype naciśnij kombinację klawiszy Windows + C.
 3. Wybierz panel Ustawienia , aby otworzyć pasek Ustawienia.
Aby zmienić konkretne ustawienie, wybierz jedną z następujących opcji:

Zarządzanie kontaktami

Wykonaj poniższe czynności, aby zarządzać kontaktami w aplikacji Skype dla systemu Windows 8.

Dodawanie kilku kontaktów do listy ulubionych

Dodaj jednorazowo kilka kontaktów do listy ulubionych.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. Aby dodać kontakty do listy ulubionych, kliknij opcję Ulubione na stronie głównej konta Skype.
  Rys. : Opcja wskazywania kontaktów jako ulubionych
  Opcja Dodaj do ulubionych na stronie głównej konta Skype
 3. W oknie Dodaj do ulubionych wybierz kontakty, które chcesz dodać do listy ulubionych.
  Rys. : Dodawanie do ulubionych
 4. Kliknij opcję Dodaj w prawym dolnym rogu.

Zarządzanie pojedynczymi kontaktami

Wykonaj opisane poniżej czynności, aby dodawać pojedyncze kontakty do listy ulubionych, wyświetlać informacje profilowe kontaktów, blokować kontakty, blokować prośby o dodanie do listy kontaktów i usuwać istniejące kontakty.
 1. Zaloguj się do programu Skype.
 2. Na stronie głównej konta Skype wybierz kontakt z listy ulubionych lub listy osób.
  Zostanie wyświetlone okno konwersacji.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij puste miejsce w oknie konwersacji, aby otworzyć menu opcji.
 4. W menu Opcje:
  • Kliknij ikonę Ulubione, aby dodać lub usunąć kontakt z listy ulubionych.
  • Kliknij ikonę Wyświetl profil, aby wyświetlić informacje o kontakcie i opcje wykonywania połączeń.
  • Kliknij ikonę Blokuj, aby zablokować kontakt oraz prośby o dodanie do listy kontaktów. W oknie podręcznym wybierz opcję Usuń z listy osób i/lub Zgłoś jako spam, a następnie kliknij przycisk Blokuj.
  • Kliknij ikonę Usuń, aby usunąć kontakt z listy ulubionych lub listy osób, a następnie kliknij przycisk Usuń w oknie podręcznym.
   Rys. : Opcje zarządzania kontaktami
   Opcje zarządzania listą ulubionych, wyświetlanie informacji o kontakcie, blokowanie kontaktów i próśb o dodanie do listy kontaktów, a także usuwanie istniejących kontaktów
  1. Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy ulubionych
  2. Wyświetlanie informacji o kontakcie
  3. Blokowanie kontaktu/prośby o dodanie do listy kontaktów
  4. Usuwanie istniejącego kontaktu

Instalacja i konfiguracja aplikacji Skype dla pulpitu Windows

Wersja aplikacji Skype na komputer stacjonarny jest dostępna w systemie Windows 8. Wiele tradycyjnych funkcji Skype, które są niedostępne w oprogramowaniu Skype dla systemu Windows 8, jest dostępnych w programie Skype dla pulpitu Windows. Do korzystania z wersji na pulpit nie jest potrzebne konto Microsoft.
 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek pulpitu Windows.
 2. Na pulpicie Windows otwórz przeglądarkę internetową.
 3. W polu adresu wpisz www.skype.com, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Kliknij kartę Do pobrania u góry strony.
  Rys. : Karta Do pobrania w witrynie internetowej Skype
  Witryna internetowa Skype z zakreśloną na czerwono kartą Do pobrania
 5. W środkowej części strony internetowej Korzystaj z jednego konta Skype na wszystkich swoich urządzeniach kliknij łącze Skype dla pulpitu Windows pod nagłówkiem Pulpit Windows.
  Rys. : Łącze do strony pobierania aplikacji Skype dla pulpitu Windows
  Łącze do aplikacji Skype dla pulpitu Windows
 6. Na stronie Skype dla pulpitu Windows kliknij przycisk Pobierz Skype dla pulpitu Windows.
  Rys. : Pobierz Skype dla pulpitu Windows
  Strona Pobierz Skype dla pulpitu Windows z zakreślonym na czerwono przyciskiem pobierania Skype dla pulpitu Windows
 7. Po pojawieniu się paska pobierania u dołu ekranu kliknij opcję Zapisz.
  Rys. : Pasek pobierania
  Pasek pobierania aplikacji Skype z zakreślonym na czerwono przyciskiem Zapisz
 8. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom.
 9. Po wyświetleniu monitu zaloguj się jako administrator.
 10. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 11. W oknie Instalacja Skype kliknij łącza Warunki korzystania z aplikacji Skype i Polityka prywatności Skype. Przejrzyj zawarte tam informacje i kliknij przycisk Zgadzam się — dalej.
  Nastąpi wyświetlenie okna funkcji Skype Funkcja Skype Kliknij, aby zadzwonić.
 12. Jeżeli nie chcesz instalować funkcji Kliknij, aby zadzwonić, usuń zaznaczenie opcji Instaluj funkcję Skype Kliknij, aby zadzwonić, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  Zostanie otwarta strona, na której można ustawić wyszukiwarkę Bing jako silnik wyszukiwania, a MSN — jako stronę główną.
 13. Jeżeli nie chcesz, aby wyszukiwarka Bing była Twoim silnikiem wyszukiwania lub MSN Twoją stroną główną, usuń zaznaczenia obok opcji Ustaw Bing jako mój silnik wyszukiwania i/lub Ustaw MSN jako moją stronę główną.
  Rys. : Opcja ustawiania wyszukiwarki Bing jako silnika wyszukiwania i MSN jako strony głównej
  Okno wyświetlające opcję ustawienia wyszukiwarki Bing jako silnika wyszukiwania i MSN jako strony głównej z usuniętymi zaznaczeniami obu opcji
 14. Nastąpi otwarcie instalatora aplikacji Skype i rozpocznie się instalacja.
 15. Po pojawieniu się monitu kliknij opcję Zezwól na dostęp w oknie Alert zabezpieczeń systemu Windows.
 16. Jeżeli nie chcesz automatycznie logować się do aplikacji Skype, usuń zaznaczenie obok opcji Zaloguj mnie po uruchomieniu Skype.
 17. Jeżeli masz już konto, zaloguj się, podając informacje w polach Nazwa Skype i Hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Kliknij łącze utwórz konto, aby skonfigurować nowe konto.
  Rys. : Strona logowania do aplikacji Skype
  Strona logowania do aplikacji Skype z zakreślonym na czerwono łączem Utwórz konto
  Uwaga:
  Podczas tworzenia konta postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wykonaj podane niżej czynności.
 18. Kliknij opcję Kontynuuj w oknie Prawie gotowe, jeszcze kilka spraw.
 19. Na stronie Konfiguracja Skype przetestuj dźwięk i mikrofon, upewnij się, czy działa kamera internetowa, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 20. Na stronie Konfiguracja Skype kliknij przycisk Kontynuuj.
  Nastąpi otwarcie strony Konfiguracja Skype — Dodaj zdjęcie profilowe.
 21. Kliknij przycisk Zrób zdjęcie, aby za pomocą kamery internetowej zrobić sobie zdjęcie, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do zapisanego na komputerze zdjęcia, które zamierzasz wykorzystać.
  Rys. : Dodawanie zdjęcia profilowego
  Okno Skype służące do dodawania zdjęcia profilowego
 22. Po dodaniu zdjęcia kliknij przycisk Użyj tego zdjęcia.
  Nastąpi otwarcie konta Skype.
 23. Aby otworzyć aplikację Skype dla pulpitu Windows z ekranu startowego, kliknij kafelek aplikacji Skype dla pulpitu Windows.
  Rys. : Kafelek aplikacji Skype dla pulpitu Windows
  Kafelek aplikacji Skype dla pulpitu Windows wybrany za pomocą wskaźnika myszy

Często zadawane pytania

W niniejszej sekcji znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące aplikacji Skype w systemie Windows 8.

Jak mogę poprawić jakość połączeń i unikać przerywania konwersacji?

Czy mogę korzystać z innej aplikacji w trakcie rozmowy Skype?

Czy mogę importować kontakty z innych aplikacji, np. z Facebooka, do konta Skype dla systemu Windows 8?

Jak można sprawdzić, czy któryś z kontaktów Skype próbował się kontaktować w czasie, gdy użytkownik nie był niezalogowany?

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień o pozostawianych dla mnie wiadomościach głosowych?

Jak mogę sprawdzić, z jak szerokiego pasma korzysta moja rozmowa?

Inne powiązane informacje

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z aplikacji Skype można znaleźć w witrynie Skype.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...