Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 300/400 color M351/M451 - Konfiguracja drukarki (urządzenie)

  Uwaga:
Niniejszy dokument dotyczy drukarki HP LaserJet Pro 300 Color, model M351a, i drukarki HP LaserJet Pro 400 Color, modele M451nw, M451dn i M451dw.
Objaśnia on, w jaki sposób można skonfigurować fizyczne elementy produktu. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane i użytkownik potrzebuje wyłącznie pomocy przy instalacji oprogramowania, patrz ‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
Dokument ten opisuje następujące czynności związane z konfiguracją produktu:
Rozpakowywanie produktu
 1. Przed wypakowaniem produktu wybierz miejsce umieszczenia urządzenia, które spełnia następujące warunki:
  • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
  • Zakres temperatur: 17–25°C (62,6–77°F)
  • Zakres wilgotności: od 30% do 70%
    Przestroga:
  Produkt waży 22,7 kg (50,0 funta). HP zaleca, by urządzenie przenosiły dwie osoby.
 2. Wyjmij urządzenie HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 3. Zdejmij pomarańczową taśmę transportową, a następnie otwórz przednią osłonę.
  Rys. : Zdejmowanie taśmy transportowej i otwieranie przedniej osłony
 4. Otwórz podajnik kartridża tonera.
  Rys. : Otwieranie podajnika kartridża
 5. Znajdź pomarańczowy pierścień na kartridżu tonera. Ostrożnie pociągnij za pierścień, aby usunąć taśmę uszczelniającą kartridż. Powtórz te kroki w przypadku każdego kartridża tonera.
  Rys. : Usuwanie taśmy uszczelniającej kartridż
 6. Zamknij podajnik kartridża tonera.
  Rys. : Zamykanie podajnika kartridża
 7. Zamknij przednie drzwiczki.
  Rys. : Zamykanie przednich drzwiczek
 8. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Otwórz tylne drzwiczki
 9. Usuń pomarańczową taśmę transportową i wyjmij plastikowy arkusz ochronny ze środka produktu.
  Rys. : Usuwanie taśmy transportowej i arkusza ochronnego
 10. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Zamknij tylne drzwiczki
Ładowanie papieru
 1. Otwórz podajnik 2.
  Rys. : Otwieranie podajnika 2
 2. Dostosuj przesuwne prowadnice papieru z przodu i z boku, aby uzyskać właściwy rozmiar papieru.
  Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
 3. Umieść papier w podajniku, a następnie sprawdź, czy przesuwne prowadnice papieru z przodu i po bokach ściśle przylegają do stosu papieru.
  Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie urządzenia.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania urządzenia do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie urządzenia
 1. Podłącz przewód zasilający urządzenia do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dołączony do urządzenia.
  Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
 2. Włącz zasilanie urządzenia.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
 3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci, sieć rozpoznaje urządzenie i przydziela mu adres IP lub nazwę hosta.
 4. Po uruchomieniu produktu ustaw język, datę/godzinę, rozmiar papieru i rodzaj papieru, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
    Uwaga:
  Po zainstalowaniu oprogramowania możliwa jest bardziej zaawansowana konfiguracja po wprowadzeniu adresu IP urządzenia na pasku adresu w przeglądarce sieci Web.
  Rys. : Konfiguracja panelu sterowania produktu
 5. Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
  2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo , aby wyróżnić pozycję Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
  3. Naciśnij strzałkę w lewo , aby wyróżnić pozycję Raport konfiguracji, i naciśnij przycisk OK, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
     Uwaga:
   Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zachowaj te strony. Strona Jetdirect page zawiera adres IP urządzenia.
  4. Przy podłączaniu urządzenia do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to urządzenie powinno być gotowe do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
   Rys. : Strona JetDirect
 6. Jeśli urządzenie ma być podłączone przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być ono włączone i sygnalizować stan gotowości. Skonfiguruj poniższe ustawienia, by urządzenie budziło się z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
    Uwaga:
  Nie należy podłączać jeszcze kabla USB.
  1. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
  2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo , aby wyróżnić pozycję System Setup (Konfiguracja systemu), a następnie naciśnij przycisk OK.
  3. Podświetl opcję Energy Settings (Ustawienia energii) i naciśnij przycisk OK.
  4. Podświetl opcję Opóźnienie przejścia do trybu uśpienia i naciśnij przycisk OK.
  5. Podświetl opcję Off (Wył.) i naciśnij przycisk OK.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia, aby móc korzystać z jego najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tu, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania lub Firmware Update Utility.
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania urządzenia do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...