Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP SlateBook - Używanie i dostosowywanie ekranu blokady (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Android 4.3 lub 4.2/Jelly Bean.
Gdy komputer przenośny jest w trybie uśpienia, a ekran jest zablokowany, wyświetlacz LCD jest wyłączony i nie reaguje na dotyk. Aby wznowić korzystanie z komputera przenośnego, należy odblokować ekran, używając aktualnie ustawionej metody odblokowywania. W tym dokumencie zawarto informacje dotyczące dostępnych ustawień ekranu blokady i metod odblokowywania.
Uwaga:
W zależności od wersji systemu Android zainstalowanej na tablecie niektóre obrazy zamieszczone w tym dokumencie mogą nie odpowiadać całkowicie Twojemu urządzeniu.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Przycisk zasilania znajduje się w górnym prawym rogu, z tyłu wyświetlacza komputera przenośnego SlateBook. Do włączania lub wyłączania ekranu LCD należy używać przycisku zasilania.
 • Jeżeli ekran jest włączony, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu LCD.
 • Gdy ekran jest wyłączony, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyświetlenie ekranu blokady. Aby odblokować domyślny ekran blokady, dotknij ikony blokady i przesuń palec do ikony odblokowania albo kliknij i przeciągnij ikonę blokady do zewnętrznego okręgu. Jeżeli w opcjach ekranu blokady ustawiono wzór, PIN lub hasło, należy odblokować ekran, stosując własną, spersonalizowaną metodę odblokowywania. Więcej informacji można znaleźć w kolejnych tematach.

Wybieranie wzoru, kodu PIN lub hasła dla ekranu blokady w systemie Android 4.2 lub 4.3

Ustawienie wzoru, kodu PIN lub hasła może zwiększyć bezpieczeństwo osobistych informacji zapisanych w komputerze przenośnym SlateBook. Po skonfigurowaniu zabezpieczenia ekranu blokady żadna nieupoważniona osoba nie będzie mogła skorzystać z komputera przenośnego, jeżeli nie przywróci ustawień fabrycznych.
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Osobisty kliknij lub dotknij opcji Zabezpieczenia.
  Rys. : Zabezpieczenia
  Bezpieczeństwo w sekcji Osobiste menu Ustawienia
 3. Kliknij lub dotknij opcji Blokada ekranu.
  Rys. : Blokada ekranu
  Blokada ekranu w menu Ustawienia bezpieczeństwa
 4. Wybierz metodę odblokowywania:
  Rys. : Wybierz blokadę ekranu
  Wybierz blokadę ekranu
  • Wzór: W przypadku metody blokowania za pomocą wzoru należy narysować własny wzór, przesuwając palcem po ekranie, aby połączyć zestaw punktów w dowolnej kolejności. Można też kliknąć i przeciągnąć kursor myszki na ekranie, aby połączyć punkty. Po naciśnięciu przycisku zasilania na ekranie zostaną wyświetlone punkty. Aby odblokować ekran, narysuj wzór za pomocą palca lub myszki.
  • PIN: Ta metoda wykorzystuje 4-cyfrowy kod PIN do odblokowywania komputera przenośnego. Po naciśnięciu przycisku zasilania na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura. Aby odblokować komputer przenośny, kliknij lub dotknij klawiatury numerycznej w celu wprowadzenia numeru PIN, a następnie kliknij lub dotknij przycisku OK.
  • Hasło: Utwórz hasło złożone z liter, cyfr i/lub symboli do odblokowywania komputera przenośnego. Po naciśnięciu przycisku zasilania zostanie wyświetlone pole wprowadzania hasła. Kliknij lub dotknij pola wprowadzania, wpisz hasło, a następnie kliknij lub dotknij opcji Gotowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...