Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka HP Officejet Pro 276dw -- Konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego do wysyłania i odbierania faksów

W niniejszym dokumencie opisano sposób konfiguracji urządzenia HP, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie faksów.

Przed rozpoczęciem

Przed skonfigurowaniem usługi faksu wykonaj niżej wymienione czynności.
 • Zainstaluj wkłady atramentowe
 • Załaduj papier formatu U.S. Letter lub A4 do podajnika papieru.
 • Przygotuj przewód telefoniczny i adapter (jeśli dołączono do zestawu), które dostarczono wraz z urządzeniem.

Krok pierwszy: Sprawdzanie używanego systemu telefonicznego

Zależnie od kraju lub regionu, system telefoniczny może być szeregowy lub równoległy. Instrukcje konfiguracji faksu są różne w zależności od tego, czy używany system telefoniczny jest szeregowy czy równoległy.

Czy system telefoniczny jest szeregowy czy równoległy?

 • W szeregowym systemie telefonicznym złącza we współpracujących urządzeniach telefonicznych (modemach, telefonach i automatycznych sekretarkach) fizycznie nie umożliwiają podłączenia do portu 2-EXT w urządzeniu HP. Zamiast tego wszystkie urządzenia muszą zostać podłączone do gniazda telefonicznego.
 • Złącza w równoległym systemie telefonicznym są kompatybilne z portem 2-EXT urządzenia. Współpracujący sprzęt telefoniczny można podłączyć bezpośrednio do urządzenia.
Sprawdź, czy kraj/region jest wymieniony w poniższej tabeli. Jeżeli na liście nie ma kraju/regionu, prawdopodobnie używany jest szeregowy system telefoniczny. Jeżeli nie masz pewności, z którego rodzaju systemu telefonicznego korzystasz (równoległego czy szeregowego), skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym.
Rys. : Kraje/region z równoległym systemem telefonicznym
Uwaga:
W niektórych krajach/regionach korzystających z szeregowego systemu telefonicznego do urządzenia HP dodawany jest adapter.
Adapter umożliwia podłączenie innych urządzeń telekomunikacyjnych do gniazda telefonicznego, do którego podłączane jest urządzenie HP. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia.

Krok drugi: Konfigurowanie faksu

Uwaga:
Za pomocą przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem podłącz je do ściennego gniazda telefonicznego. W przeciwnym wypadku wysyłanie faksów nie będzie możliwe. Ten specjalny przewód ma tylko dwie miedziane żyły. Wymień przewody czterożyłowe na dwużyłowe. Jeżeli posiadasz przewód dostarczony razem z faksem HP i jest on wystarczająco długi, użyj tego przewodu.
Rys. : Dwużyłowy przewód telefoniczny
Rys. : Czterożyłowy przewód telefoniczny
Kliknij znak plus (+) obok typu używanego systemu telefonicznego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją, aby konfigurować faks HP.

Równoległy system telefoniczny

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby określić typ systemu telefonicznego, a następnie skonfiguruj urządzenie, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie faksów.

Krok pierwszy: Określanie typu połączenia telefonicznego

Metoda konfiguracji usługi faksu w urządzeniu zależy od sprzętu i usług zainstalowanych w systemie telefonicznym. Sprawdź poniższe typy sprzętu i usług, aby określić odpowiednią metodę konfiguracji.
 • Dedykowana linia telefoniczna: Faks HP to jedyne urządzenie lub usługa podłączana do linii telefonicznej.
 • DSL: Usługa Digital Subscriber Line (DSL) przez operatora sieci telefonicznej. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być znana jako ADSL).
 • PBX:Osobista centrala telefoniczna (PBX) lub linia telefoniczna Integrated Services Digital Network (ISDN).
 • Usługa dzwonienia dystynktywnego: Usługa dzwonienia dystynktywnego realizowana przez operatora telekomunikacyjnego umożliwia posiadanie wielu numerów telefonu na jednej linii telefonicznej. Każdemu numerowi przypisany jest inny dzwonek. Gdy urządzenie z modułem faksu wykryje określony wzór dzwonka, odpowiada ono na połączenie i odbiera faks.
 • Połączenia głosowe: Czy połączenia głosowe odbierasz pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe?
 • Modem komputerowy: Linia telefoniczna zapewnia połączenie z Internetem za pośrednictwem połączenia modemowego.
 • Automatyczna sekretarka: Automatyczna sekretarka odbiera połączenia głosowe pod numerem używanym od obsługi połączeń faksowych.
 • Poczta głosowa: Usługa poczty głosowej korzysta z tego samego numeru telefonu, co faks.

Krok drugi: Konfiguracja urządzenia HP, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie faksów

Kliknij znak plus (+) obok typu połączenia, aby skonfigurować urządzenie HP do wysyłania i odbierania faksów.

Dedykowana linia telefoniczna

Wykonaj te czynności, jeżeli urządzenie korzysta z dedykowanej linii telefonicznej.
 1. Odłącz wszystkie urządzenia od ściennego gniazda telefonicznego, do którego chcesz podłączyć urządzenie.
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony w pudełku razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Ustaw w urządzeniu HP opcję Automatyczne odbieranie, aby odbierało wszystkie połączenia faksowe automatycznie.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł..
 5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Linia DSL

Do wykonania tych czynności potrzebny jest filtr DSL oraz przewód telefoniczny. Można je uzyskać u dostawcy usługi DSL.
 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Filtr DSL i przewód dostarczony przez dostawcę usługi DSL.
   Rys. : Filtr DSL
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony w pudełku razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do filtra DSL.
 4. Podłącz przewód filtru DSL do ściennego gniazda telefonicznego.
   Rys. : Podłącz filtr DSL
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Filtr DSL
  3. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 5. Ustaw w urządzeniu HP opcję Automatyczne odbieranie, aby odbierało wszystkie połączenia faksowe automatycznie.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł..
 6. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

System telefoniczny PBX

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować faks w systemie telefonicznym PBX.
 1. Upewnij się, że w konfiguracji konwertera PBX/terminala ustawiono właściwy kraj/region.
  Jeżeli nie znasz typu przełącznika używanego w kraju lub regionie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.
 2. Podłącz koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do portu 1-LINE
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do konwertera PBX/terminala przeznaczonego do obsługi telefonu i faksu.

Linia telefoniczna ISDN

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować faks w systemie telefonicznym ISDN.
 1. Upewnij się, że w konfiguracji konwertera ISDN/terminala ustawiono właściwy kraj/region. Jeżeli nie znasz typu przełącznika używanego w kraju lub regionie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do portu 1-LINE
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do konwertera ISDN/terminala przeznaczonego do obsługi telefonu i faksu.

Linia telefoniczna współdzielona z usługą dzwonienia dystynktywnego

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować faks na wspólnej linii telefonicznej z usługą dzwonienia dystynktywnego.

Krok pierwszy: Podłączanie przewodu telefonicznego

 1. Odłącz urządzenia telefoniczne podłączone do ściennego gniazda telefonicznego.
 2. Podłącz koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Ustaw w urządzeniu HP opcję Automatyczne odbieranie, aby odbierało wszystkie połączenia faksowe automatycznie.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł..
 5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Krok drugi: Zmiana ustawień dystynktywnego wzorca dzwonienia

Domyślnie urządzenie jest ustawione do odbierania wszystkich wzorów dzwonienia. Jeśli nie ustawiono opcji Dzwonienie dystynktywne zgodnie z wzorem sygnału dzwonienia przypisanym przez operatora sieci telefonicznej do numeru faksu, urządzenie HP może odbierać zarówno połączenia głosowe jak i faksowe lub nie odbierać żadnych połączeń.
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Zaawansowane ustawienia faksu.
 4. Dotknij opcji Dzwonienie dystynktywne, a następnie opcji Tak.
 5. Za pomocą dotknięcia wybierz wzorzec dzwonka faksu przydzielony przez operatora telefonicznego.
  • Jeśli znasz wzorzec dzwonka, który operator telefoniczny przydzielił do numeru faksu, dotknij tego wzorca.
  • W przeciwnym razie dotknij opcji Wykrywanie wzorca dzwonka i wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.
 6. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Linia głosowa/faksu współdzielona

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować faks podłączony do linii głosowej/faksu współdzielonej.

Krok pierwszy: Podłącz drukarkę z faksem

 1. Odłącz urządzenia telefoniczne podłączone do ściennego gniazda telefonicznego.
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do portu 1-Line z tyłu urządzenia.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do terminala należy użyć przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem. W przeciwnym razie faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 5. Podłącz przewód telefoniczny do gniazda 2-EXT.
   Rys. : Podłączanie telefonu do urządzenia
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Telefon

Krok drugi: Włącz funkcję Automatyczne odbieranie

Automatyczne odbieranie połączeń faksowych
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł..
 5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.
Ręczne odbieranie połączeń
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie opcji Wył..
 5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Linia głosowa/faksu współdzielona z automatyczną sekretarką

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować faks podłączony do linii głosowej/faksu współdzielonej z automatyczną sekretarką.

Krok pierwszy: Podłącz drukarkę z faksem

 1. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 2. Odłącz przewód automatycznej sekretarki od gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz przewód automatycznej sekretarki do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 2-EXT.
   Rys. : Podłączanie automatycznej sekretarki
  1. Automatyczna sekretarka
  Uwaga:
  Jeśli automatyczna sekretarka nie zostanie podłączona bezpośrednio do urządzenia HP, może ona nagrać dźwięk faksu urządzenia wysyłającego faks, a co za tym idzie, urządzenie HP nie będzie w stanie go odebrać.
 4. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 5. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 6. Krok opcjonalny: Jeżeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego telefonu, dla wygody telefon można podłączyć do portu OUT z tyłu automatycznej sekretarki.
   Rys. : Kompletna konfiguracja systemu faksu z opcjonalnym telefonem
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  4. Automatyczna sekretarka
  5. Telefon (opcjonalnie)

Krok drugi: Zmiana wartości ustawienia Liczba dzwonków poprzedzających odbiór na większą o dwa niż liczba dzwonków automatycznej sekretarki

 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo, a następnie dotknij opcji Konfiguracja.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 3. Dotknij opcji Liczba dzwonków poprzedzających odbiór.
 4. Dotknij strzałki w górę i zmień wartość ustawienia Liczba dzwonków poprzedzających odbiór na dwa dzwonki więcej niż ustawienie automatycznej sekretarki. Jeśli na przykład automatyczna sekretarka odbiera połączenie po dwóch dzwonkach, ustaw liczbę dzwonków do poprzedzających odbiór na 4.
 5. Dotknij opcji Gotowe.
 6. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Krok trzeci: Włączanie automatycznego odbierania

 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł.. Urządzenie włączy opcję automatycznego odbierania, a następnie powróci do menu Podstawowe ustawienia faksu.

Linia głosowa/faksu współdzielona z pocztą głosową

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować faks podłączony do linii głosowej/faksu współdzielonej z pocztą głosową.
Uwaga:
Obecność użytkownika jest konieczna, aby osobiście odebrać połączenia przychodzące, a także wówczas, gdy urządzenie nie może odebrać faksów. Należy ręcznie uruchomić odbieranie faksu, zanim poczta głosowa odbierze połączenie.
 1. Odłącz urządzenia telefoniczne podłączone do ściennego gniazda telefonicznego.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Wyłącz funkcję automatycznego odbierania.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie opcji Wył..
 5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Linia faksu z modemem

Wybierz jedną z opcji, aby skonfigurować faks podłączony do linii faksu z modemem komputerowym.

Opcja 1: Podłączenie do modemu telefonicznego komputera

 1. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 2. Odłącz przewód telefoniczny do obsługi połączenia modemowego od gniazda telefonicznego, a następnie podłącz go do portu 2-EXT z tyłu urządzenia HP.
 3. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 4. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia za pomocą modemu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Komputer z wbudowanym modemem telefonicznym

Opcja 2: Podłączanie do modemu DSL/ADSL

 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Filtr DSL od dostawcy usług DSL dla każdego telefonu w domu.
   Rys. : Filtr DSL
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu.
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do portu oznaczonego 1-LINE z tyłu urządzenia.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do filtra DSL.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do filtra DSL
  1. Filtr DSL
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Podłącz przewód telefoniczny filtra DSL do jednego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 5. Podłącz jeden koniec drugiego dwużyłowego przewodu telefonicznego do pojedynczego portu w rozdzielaczu równoległym, a drugi koniec do gniazda telefonicznego.
   Rys. : Podłączanie filtra DSL do gniazda telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  3. Przewód DSL podłączony do rozdzielacza równoległego
 6. Podłącz jeden koniec trzeciego przewodu telefonicznego do drugiego z pary gniazd w rozdzielaczu równoległym.
 7. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu OUT modemu DSL/ADSL.
 8. Podłącz jeden koniec kolejnego przewodu telefonicznego do komputera, a drugi koniec do portu IN modemu DSL/ADSL.
   Rys. : Podłączanie modemu DSL/ADSL
  1. Przewód telefoniczny łączący modem DSL/ADSL z rozdzielaczem równoległym
  2. Przewód telefoniczny łączący modem DSL/ADSL z komputerem
  3. Modem DSL/ADSL
 9. Jeżeli ustawiono oprogramowanie modemu do automatycznego odbierania faksów przesyłanych do komputera, wyłącz to ustawienie.
 10. Ustaw w urządzeniu HP opcję Automatyczne odbieranie, aby odbierało wszystkie połączenia faksowe automatycznie.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł.. Zostanie włączona funkcja automatycznego odbierania, a następnie wyświetli się ponownie menu Podstawowe ustawienia faksu.
 11. Zmień ustawienie Liczba dzwonków poprzedzających odbiór na najniższą opcję.
  1. W menu Podstawowe ustawienia faksu dotknij opcji Liczba dzwonków poprzedzających odbiór.
  2. Dotknij jednej ze strzałek, aby zmienić wartość ustawienia na 2, a następnie dotknij opcji Gotowe.
 12. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Linia głosowa/faksu z modemem komputerowym

Wybierz jedną z opcji, aby skonfigurować faks podłączony do linii głosowej/faksu z modemem komputerowym.

Opcja 1: Podłączenie do linii głosowej/faksu za pomocą modemu telefonicznego

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.
 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu.
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu 2-EXT z tyłu urządzenia, a następnie drugi koniec do pojedynczego portu rozdzielacza równoległego.
 4. Odłącz przewód telefoniczny do obsługi modemu telefonicznego od gniazda telefonicznego, a następnie podłącz go do jednego z pary portów w rozdzielaczu równoległym. Sprawdź, czy drugi koniec przewodu telefonicznego jest podłączony do komputera.
 5. Podłącz przewód telefoniczny podłączony do telefonu do drugiego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 6. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 7. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia za pomocą modemu telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Rozdzielacz równoległy
  4. Komputer z wbudowanym modemem telefonicznym
  5. Telefon
 8. Jeżeli ustawiono oprogramowanie modemu do automatycznego odbierania faksów przesyłanych do komputera, wyłącz to ustawienie.
  Uwaga:
  Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie nie będzie mogło odbierać faksów.
 9. Zaprogramuj faks do automatycznego lub ręcznego odbierania połączeń.
  Uwaga:
  Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane do ręcznego odbierania faksów, użytkownik musi osobiście odbierać faksy przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło odbierać faksów.
  Rys. : Automatycznie/ręcznie
 10. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Opcja 2: Podłączanie do linii głosowej/faksu z użyciem modemu DSL/ADSL

Krok pierwszy: Podłącz drukarkę z faksem
 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Filtr DSL od dostawcy usług DSL dla każdego telefonu w domu.
   Rys. : Filtr DSL
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu.
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do filtra DSL.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do filtra DSL należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do filtra DSL
  1. Filtr DSL
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 4. Podłącz przewód telefoniczny filtra DSL do jednego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 5. Podłącz jeden koniec kolejnego dwużyłowego przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego, a drugi koniec do pojedynczego portu rozdzielacza równoległego.
   Rys. : Podłączanie filtra DSL do rozdzielacza równoległego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  3. Dwużyłowy przewód telefoniczny
 6. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 7. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu 2-EXT, a drugi koniec do portu telefonu.
  Rys. : Podłączanie telefonu do portu 2-EXT
 8. Podłącz jeden koniec kolejnego przewodu telefonicznego do portu DSL/ADSL modemu, a następnie drugi koniec do drugiego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 9. Podłącz jeden koniec następnego przewodu telefonicznego do portu modemu DSL/ADSL, a następnie drugi koniec do portu telefonicznego komputera.
   Rys. : Podłączanie modemu DSL/ADSL
  1. Dwużyłowy przewód telefoniczny do rozdzielacza równoległego
  2. Dwużyłowy przewód telefoniczny do komputera
  3. Modem DSL/ADSL
 10. Podłącz filtr DSL do każdego telefonu w domu lub w biurze, który odbiera ten sam numer, co usługa DSL.
   Rys. : Podłączanie filtra DSL do innych telefonów
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Telefon
  3. Filtr DSL
  Uwaga:
  Telefony w innych częściach domu lub biura, które korzystają z tego samego numeru, muszą posiadać dodatkowe filtry DSL w celu uniknięcia zakłóceń podczas rozmów głosowych.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia DSL/ADSL
  1. Gniazda telefoniczne
  2. Rozdzielacz równoległy
  3. Filtry DSL
  4. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  5. Modem DSL/ADSL
  6. Komputer
  7. Telefony
Krok drugi: Zmiana wartości ustawienia Liczba dzwonków poprzedzających odbiór na najniższą
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 4. W menu Podstawowe ustawienia faksu dotknij opcji Liczba dzwonków poprzedzających odbiór.
 5. Dotknij jednej ze strzałek, aby zmienić wartość ustawienia na najniższą z dostępnej liczby dzwonków, a następnie dotknij opcji Gotowe.
 6. Dotknij ikony menu głównego, ab powrócić do ekranu głównego.

Linia głosowa/faksu współdzielona z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Wybierz jedną z opcji, aby skonfigurować faks podłączony do linii głosowej/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką.

Opcja 1: Podłączanie do modemu telefonicznego

 1. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 2. Odłącz przewód telefoniczny komputera od gniazda telefonicznego i podłącz go do portu z oznaczeniem 2-EXT z tyłu urządzenia.
   Rys. : Podłączanie komputera do urządzenia
  1. Przewód telefoniczny pierwotnie podłączony do gniazda telefonicznego
 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 4. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Podłączanie urządzenia
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Komputer
 5. Podłącz przewód telefoniczny od automatycznej sekretarki do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako OUT.
 6. Opcjonalnie: Jeżeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego telefonu odbierającego, można podłączyć oddzielny telefon do portu OUT z tyłu automatycznej sekretarki.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia faksu
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  3. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  4. Telefon (opcjonalnie)
  5. Automatyczna sekretarka
  6. Komputer
  7. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 7. Ustaw w oprogramowaniu modemu funkcję, która umożliwia komputerowi automatyczne odbieranie faksów na WYŁ., jeżeli jeszcze nie jest wyłączona.
 8. Ustaw w urządzeniu HP opcję Automatyczne odbieranie, aby odbierało wszystkie połączenia faksowe automatycznie.
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie dotknij opcji Wł.. Nastąpi włączenie funkcji automatycznego odbierania, a na panelu sterowania pojawi się ekran podstawowej konfiguracji faksu.
 9. Zmień wartość ustawienia Liczba dzwonków poprzedzających odbiór na maksymalną.
  1. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po dwóch dzwonkach.
  2. Na panelu sterowania urządzenia HP dotknij strzałki w prawo.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja.
  4. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  5. W menu Podstawowe ustawienia faksu dotknij opcji Liczba dzwonków poprzedzających odbiór.
  6. Dotknij jednej ze strzałek, aby zmienić wartość ustawienia liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie na maksymalną, a następnie dotknij opcji Gotowe.
 10. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Opcja 2: Podłączanie do modemu DSL/ADSL

 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Filtr DSL od dostawcy usług DSL dla każdego telefonu w domu lub biurze.
   Rys. : Filtr DSL
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu.
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do portu filtra DSL, a następnie drugi koniec do portu z oznaczeniem 1-Line z tyłu urządzenia.
   Rys. : Podłączenie filtra DSL do rozdzielacza
  1. Filtr DSL
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do filtra DSL należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 3. Podłącz przewód telefoniczny filtra DSL do jednego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 4. Podłącz jeden koniec trzeciego przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego, a drugi koniec pojedynczego portu rozdzielacza równoległego.
   Rys. : Podłączanie filtra DSL do gniazda telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Dwużyłowy przewód telefoniczny
  3. Dwużyłowy przewód telefoniczny
 5. Podłącz jeden koniec kolejnego przewodu telefonicznego do portu DSL/ADSL modemu, a następnie drugi koniec do drugiego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 6. Podłącz jeden koniec następnego przewodu telefonicznego do portu modemu DSL/ADSL, a następnie drugi koniec do portu telefonicznego komputera.
   Rys. : Podłączanie modemu DSL/ADSL
  1. Przewód telefoniczny podłączony do rozdzielacza równoległego
  2. Przewód telefoniczny do komputera
  3. Modem DSL/ADSL
 7. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 8. Odłącz przewód telefoniczny automatycznej sekretarki od gniazda telefonicznego, a następnie podłącz go do portu 2-EXT z tyłu urządzenia.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia faksu
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Rozdzielacz równoległy
  3. Filtr DSL
  4. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  5. Modem DSL/ADSL
  6. Komputer
  7. Automatyczna sekretarka
  8. Telefon (opcjonalnie)
 9. Podłącz filtr DSL do każdego telefonu w domu lub w biurze, który odbiera numer telefonu używany do obsługi faksu.
   Rys. : Podłączanie filtra DSL do innych telefonów
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Telefon
  3. Filtr DSL
  Uwaga:
  Telefony w innych częściach domu lub biura, które korzystają z tego samego numeru, muszą posiadać dodatkowe filtry DSL w celu wyeliminowania zakłóceń podczas rozmów głosowych.

Linia głosowa/faksu z telefonicznym modemem komputerowym i pocztą głosową

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby konfigurować faks na linii głosowej/faksu z telefonicznym modemem komputerowym i pocztą głosową.
Usługa telefonicznego połączenia z Internetem: Ponieważ telefoniczny modem komputerowy korzysta z tej samej linii co urządzenie, nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i tego urządzenia. Nie można na przykład wysyłać faksów z urządzenia podczas używania modemu do wysyłania poczty albo uzyskiwania dostępu do Internetu.
Poczta głosowa: Jeśli do odbierania połączeń faksowych używana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera przychodzące połączenia faksowe. Jeżeli chcesz odbierać faksy automatycznie, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby wykupić usługę dzwonienia dystynktywnego lub uzyskać odrębną linię telefoniczną do faksu.
 1. Przygotuj następujące elementy:
  • Rozdzielacz równoległy, który ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu.
   Rys. : Rozdzielacz równoległy
  • Dodatkowe dwużyłowe przewody telefoniczne
 2. Wyjmij zatyczkę z gniazda oznaczonego jako 2-EXT, umieszczonego z tyłu urządzenia.
 3. Jeden koniec 2-żyłowego przewodu telefonicznego podłącz do portu 2-EXT z tyłu urządzenia.
 4. Podłącz drugi koniec 2-żyłowego przewodu telefonicznego do pojedynczego portu w rozdzielaczu równoległym.
 5. Odłącz przewód telefoniczny od gniazda telefonicznego i podłącz go do jednego z pary portów w rozdzielaczu równoległym.
 6. Podłącz przewód telefoniczny dostarczony w pudełku z urządzeniem do gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
  Pamiętaj, że w celu podłączenia urządzenia do gniazda telefonicznego należy użyć przewodu telefonicznego, który został dostarczony razem z urządzeniem. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe.
  Uwaga:
  W przypadku kraju/regionu, w którym do urządzenia dołączono adapter, może być konieczne podłączenie przewodu telefonicznego do adaptera.
 7. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem do portu z tyłu urządzenia oznaczonego jako 1-LINE.
   Rys. : Podłączanie urządzenia do gniazda telefonicznego
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
 8. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do drugiego z pary portów w rozdzielaczu równoległym, a drugi koniec do telefonu.
   Rys. : Kompletna konfiguracja połączenia telefonicznego z pocztą głosową
  1. Gniazdo telefoniczne
  2. Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem
  3. Rozdzielacz równoległy
  4. Komputer
  5. Telefon
 9. Ustaw w oprogramowaniu modemu funkcję, która umożliwia komputerowi automatyczne odbieranie faksów na WYŁ., jeżeli jeszcze nie jest wyłączona.
 10. Wyłącz automatyczne odbieranie
  1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
  2. Dotknij opcji Konfiguracja.
  3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
  4. Dotknij opcji Automatyczne odbieranie, a następnie opcji Wył.. Nastąpi włączenie funkcji automatycznego odbierania, a następnie wyświetli się ponownie menu Podstawowe ustawienia faksu.
  5. Dotknij ikony menu głównego, aby powrócić do głównego menu.

Szeregowy system telefoniczny

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji urządzenia do korzystania z telefonicznego systemu szeregowego w różnych krajach/regionach można znaleźć na poniższych stronach internetowych.
Rys. : Informacje na temat konfiguracji faksu w witrynie internetowej

Krok trzeci: Ustaw głośność faksu

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować głośność dzwonka faksu.
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij strzałki w prawo.
 2. Dotknij opcji Konfiguracja.
 3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie Podstawowe ustawienia faksu.
 4. Dotknij strzałki w dół, a następnie dotknij opcji Poziom dźwięku faksu.
 5. Wybierz opcję Cicho, Głośno lub Wył.
 6. Dotknij strzałki wstecz, aby powrócić do menu ustawień faksu.

Krok czwarty: Ustawianie nagłówka faksu

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby ustawić nagłówek faksu. Nagłówek jest drukowany na wysyłanych faksach.
 1. Na ekranie ustawień faksu dotknij opcji Podstawowe ustawienia faksu.
 2. Dotknij pozycji Nagłówek faksu.
 3. Używając klawiatury dotykowej w polu Wpisz imię i nazwisko: wpisz imię i nazwisko lub nazwę firmy, a następnie dotknij opcji Gotowe. Zostanie wyświetlona klawiatura dotykowa.
 4. Za pomocą klawiatury wprowadź swój numer faksu w polu Wprowadź numer:, a następnie dotknij opcji Gotowe. Menu Podstawowe ustawienia faksu zostanie wyświetlone ponownie.
 5. Dotknij strzałki wstecz, aby powrócić do ekranu ustawień faksu.

Krok 5: Test faksu

Przeprowadź test faksu, aby upewnić się, że faks jest prawidłowo skonfigurowany.
 1. W menu Konfiguracja faksu dotknij strzałki w dół, a następnie dotknij opcji Narzędzia.
 2. Dotknij strzałki w dół, a następnie dotknij opcji Wykonaj test faksu. Na wyświetlaczu urządzenia pokazany zostanie stan testu i wydrukowany zostanie raport.
 3. Zaczekaj, aż urządzenie wydrukuje raport z testu faksu.
 4. Przejrzyj raport.
  • Jeśli test zakończył się pomyślnie, a nadal masz problemy z faksowaniem, sprawdź czy ustawienia faksu wskazane w raporcie są prawidłowe. Pozostawienie pustego pola lub nieprawidłowe ustawienie faksu może spowodować problemy z faksowaniem.
  • Jeżeli według raportu urządzenie nie zdało testu, zapoznaj się z raportem, aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania problemu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...