Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

WSPARCIE KOMUNIKACYJNE- CUSTOMER ADVISORY

Numer identyfikacyjny (ID) dokumentu: c03828037

Wersja: 1

Porada: Pulpit HP MultiSeat ms6200 - Przesłanie ekranu do wybranej Stacji sieciowej t200 w zakładce Pulpit

Notice:: The information in this document, including products and software versions, is current as of the release date.The document is subject to change without notice.

Data wypuszczenia : 05-Jul-2013

Ostatnia aktualizacja : 09-Jul-2013

OPIS
Klient nie może "Przesyłać ekranu" na więcej niż 32 urządzenia. Jeśli wybrano 32 lub mniej stacji, funkcja o nazwie "Prześlij moją stację do wybranych stacji" w menu Wybrane zadania elementu lub Zadania ogólne staje się dostępna. Kiedy podłączone są więcej niż 32 stacje, funkcja znika z obu list zadań.

sourceInformation

ZAKRES
Informacje zawarte w tym dokumencie dotyczą:
Systemy:
 • Komputer stacjonarny HP MultiSeat ms6200
 • Moduł HP t200 Zero Client dla systemu MultiSeat
Systemy operacyjne:
 • Microsoft Windows MultiPoint Server 2011
ROZDZIELCZOŚĆ
Program Microsoft MultiPoint Server 2011 domyślnie nie obsługuje więcej niż 32 stacji.
Microsoft zapewnił obejście tego problemu pozwalające na zwiększenie limitu rozmiaru powyżej 32 stacji.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
UWAGA: Przed edytowaniem klucza rejestru zapisz kopię zapasową klucza rejestru, aby umożliwić przywracanie.
OSTRZEŻENIE: W przypadku nieprawidłowej modyfikacji rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody mogą wystąpić poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego. Microsoft nie może zagwarantować, że te problemy mogą zostać rozwiązane. Modyfikuj rejestr na własne ryzyko.
UWAGA: Firmy Hewlett Packard i Microsoft (OEM) nie popierają edytowania wspomnianego klucza rejestru.
UWAGA: Policz liczbę stacji obecnie podłączonych do systemu i dodaj 10 do tej wartości, aby umożliwić przyszły wzrost. Wartość ta będzie wymagana w kroku 7.
 1. Korzystając z pulpitu HP MultiSeat MS6200 kliknij Start, uruchom regedit.exe w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.
 2. Wybierz HKEY_CURRENT_USER i rozwiń.
 3. Rozwiń opcję Software, Microsoft, Microsoft MultiPoint Server i Orchestration.
 4. Kliknij opcję Edytuj, przesuń wskaźnik myszy nad Nowy i wybierz Wartość DWORD (32bit).
 5. Zastąp tekst NewValue #1 treścią "MaximumAllowedViewers" i naciśnij Enter.
 6. Kliknij dwukrotnie opcję "MaximumAllowedViewers".
 7. Wybierz Dziesiętne, wprowadź wspomnianą wcześniej wartość w polu Dane wartości i kliknij OK.
 8. Zamknij edytor rejestru.
 9. Uruchom system ponownie.

Hardware platforms affected : HP MultiSeat ms6200 Desktop, HP t200 Zero Client for MultiSeat

Dotyczy systemów operacyjnych : Niemający zastosowania

Dotyczy oprogramowania : Niemający zastosowania

Odsyłacz do numeru ID wsparcia komunikacyjnego : IA03811411

HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.The information provided is provided "as is" without warranty of any kind.To the extent permitted by law, neither HP or its affiliates, subcontractors or suppliers will be liable for incidental, special or consequential damages including downtime cost; lost profits; damages relating to the procurement of substitute products or services; or damages for loss of data, or software restorationThe information in this document is subject to change without notice.HP Inc. and the names of HP products referenced herein are trademarks of HP Inc. in the United States and other countries.Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...