Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Deskjet 2540 All-in-One Series - Opis panelu sterowania produktu

Funkcje panelu sterowania

Rys. : Funkcje panelu sterowania
Funkcja
Opis
1
Przycisk Świeci: Służy do włączania i wyłączania drukarki. Gdy drukarka jest wyłączona, wciąż jest zasilana, ale na minimalnym poziomie. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.
2
Przycisk Anuluj: Zatrzymuje bieżącą operację.
3
Wskaźnik stanu i przycisk Sieć bezprzewodowa: Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej drukarki. Niebieski wskaźnik oznacza połączenie bezprzewodowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 3 sekundy, aż zacznie migać wskaźnik, aby uruchomić tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS).
4
Przycisk i Kontrolka stanu funkcji Wireless Direct: Włącza i wyłącza funkcję HP wireless direct. Biały wskaźnik wskazuje stan funkcji HP wireless direct. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wydrukować stronę informacyjną funkcji wireless direct zawierającą nazwę i hasło potrzebne do połączenia z funkcją wireless direct.
5
Przycisk Kopiuj Mono: Rozpoczęcie zadania kopiowania w odcieniach czerni i bieli. Przycisk ma funkcję wznawiania po rozwiązaniu problemów z drukowaniem.
6
Przycisk Kopiuj Kolor: Rozpoczęcie zadania kopiowania w kolorze. Przycisk ma funkcję wznawiania po rozwiązaniu problemów z drukowaniem.
7
Kontrolka Uwaga: Wskazuje zacięcie papieru, brak papieru w drukarce lub inne zdarzenie wymagające uwagi.
8
Wskaźniki pojemników: Wskazuje niski poziom tuszu lub problem z pojemnikiem z tuszem.
9
Wyświetlacz panelu sterowania: Wskazuję liczbę kopii, błąd nośnika i stan komunikacji bezprzewodowej.

Wskaźniki stanu

Wskaźnik przycisku zasilana
Rys. : Wskaźnik przycisku zasilana
Sygnał wskaźnika
Opis
Nie świeci
Zasilanie drukarki jest wyłączone.
Słabo świeci
Wskazuje, że drukarka znajduje się w trybie uśpienia. Drukarka automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach braku aktywności.
Miga
Drukarka wykonuje zadanie.
Świeci
Drukarka jest włączona.
Kontrolka stanu funkcji Wireless Direct
Rys. : Kontrolka stanu funkcji Wireless Direct
Sygnał wskaźnika
Opis
Nie świeci
Funkcja HP wireless direct jest wyłączona.
Miga
Trwa włączanie funkcji HP wireless direct.
Świeci
Funkcja HP wireless direct jest włączona i gotowa do użycia.
Poniżej opisano zachowanie dodatkowych wskaźników i sposób rozwiązania problemu.
Sygnał wskaźnika
Przyczyna i rozwiązanie
Kontrolka Uwaga miga.
 • Zamknięty zasobnik wyjściowy podczas próby drukowania.
  Otwórz zasobnik wyjściowy.
 • Skaner nie działa.
  Wyłącz i włącz drukarkę.
Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z firmą HP. Drukarka nadal drukuje, nawet jeśli skaner nie działa.
Kontrolka Uwaga oraz oba wskaźniki pojemników migają.
 • Drzwiczki dostępu do pojemników są otwarte.
  Zamknij drzwiczki dostępu do pojemników z tuszem.
 • Drzwiczki dostępu do pojemników są otwarte i wystąpił błąd co najmniej jednego pojemnika.
  Wyjmij i włóż ponownie pojemniki z tuszem, a następnie zamknij drzwiczki dostępu do pojemników.
 • Karetka wewnątrz drukarki została zablokowana.
  Otwórz drzwiczki dostępu do pojemników i sprawdź, czy nie jest ona zablokowana. Przesuń karetkę w prawo, zamknij drzwiczki dostępu do pojemników, a następnie naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić.
Oba wskaźniki pojemników migają.
Oba pojemniki nie są zainstalowane, nie mają usuniętej taśmy, są uszkodzone lub poziom tuszu w nich jest krytycznie niski.
 • Zainstaluj brakujące pojemniki z tuszem lub zdejmij taśmę z pojemników; w przypadku uszkodzonych pojemników — wymień je.
 • Jeśli jakość wydruku jest niska, rozważ wymianę pojemnika z tuszem.
 • Jeśli pojemniki z tuszem są uszkodzone, wymień je.
Jeden wskaźnik pojemnika miga.
Migająca ikona pojemnika wskazuje na problem z odpowiadającym ikonie pojemnikiem. Pojemnik może być nieprawidłowo zainstalowany, niezgodny lub poziom tuszu jest krytycznie niski.
 • Jeśli na ekranie komputera zostanie wyświetlony komunikat, zapoznaj się z jego treścią, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
 • W przypadku braku komunikatu na ekranie komputera spróbuj wyjąć i włożyć ponownie pojemnik z tuszem.
 • Upewnij się, że używasz w drukarce prawidłowego pojemnika z tuszem HP.
 • Jeśli jakość wydruku jest niska, rozważ wymianę pojemnika z tuszem.
Wskaźnik błędu nośnika i Kontrolka Uwaga migają.
 • Brak papieru lub papier nie jest pobierany.
  Załaduj papier, a następnie naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić drukowanie.
 • Wystąpiło zacięcie papieru.
  Usuń zacięcie papieru, a następnie naciśnij dowolny przycisk poza Anuluj, aby wznowić drukowanie.
Oba wskaźniki pojemników świecą.
Kończy się tusz w obu pojemnikach i niedługo będzie konieczna ich wymiana.
 • Kontynuuj drukowanie, używając pozostałych pojemników z tuszem. Stan taki może mieć również wpływ na jakość drukowanych dokumentów.
 • Jeśli jakość wydruku jest niska, rozważ wymianę pojemników z tuszem.
Jeden wskaźnik pojemnika świeci.
 • Kończy się tusz w danym pojemniku i niedługo będzie konieczna jego wymiana.
  • Kontynuuj drukowanie, używając pozostałego pojemnika z tuszem. Stan taki może mieć również wpływ na jakość drukowanych dokumentów.
  • Jeśli jakość wydruku jest niska, rozważ wymianę pojemnika z tuszem.
 • Na danym pojemniku nadal jest taśma, pojemnik nie jest zainstalowany lub nie jest oryginalny.
  • Zainstaluj pojemnik z tuszem lub zdejmij taśmę z pojemnika; w przypadku uszkodzonego pojemnika — wymień go.
  • Jeśli pojemnik z tuszem jest uszkodzony, wymień go.
  • Jeśli pojemnik z tuszem nie jest oryginalny, wymień go na oryginalny pojemnik z tuszem HP lub naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić drukowanie.
Kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa jest wyłączona.
Komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona.
Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa, aby włączyć komunikację bezprzewodową.
Kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa miga, a pasek sygnału zmienia cyklicznie wygląd.
 • Drukarka ustanawia połączenie przez sieć bezprzewodową.
 • Trwa połączenie WPS.
Kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa miga, a wskaźnik siły połączenia bezprzewodowego świeci.
Brak sygnału bezprzewodowego.
 • Sprawdź, czy router bezprzewodowy lub punkt dostępowy jest włączony.
 • Przysuń drukarkę bliżej routera bezprzewodowego
Kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa i wskaźnik siły połączenia bezprzewodowego migają.
Drukarka ma problem z ustanowieniem sieci bezprzewodowej, wystąpił błąd lub wykryto kolizyjną sesję podczas używania WPS.
Wyłącz komunikację bezprzewodową, naciskając przycisk Sieć bezprzewodowa, aby usunąć problem.
Kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa oraz ikona komunikacji bezprzewodowej świecą, a pasek sygnału jest pełny.
Połączenie bezprzewodowe zostało ustanowione. Pasek sygnału pokazuje moc sygnału między drukarką a siecią.
Wskaźnik przycisku Świeci, kontrolka stanu Sieć bezprzewodowa, Kontrolka stanu funkcji Wireless Direct, litera „E”, wskaźnik błędu nośnika, wskaźnik siły sygnału bezprzewodowego, Kontrolka Uwaga oraz oba wskaźniki pojemników migają.
Wystąpił błąd drukarki.
Aby wyjść ze stanu błędu, uruchom ponownie drukarkę.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Odłącz przewód zasilający.
 3. Poczekaj minutę, a następnie z powrotem podłącz przewód zasilający.
 4. Włącz drukarkę.
Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z firmą HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...