Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Limitowana Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zapoznaj się z informacjami poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat ustawowych praw osoby fizycznej, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (zwanej dalej „konsumentem”).

Czym jest odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową?

Sprzedawca produktów jest odpowiedzialny w stosunku do konsumenta, z którym zawarł umowę sprzedaży, w przypadku, gdy sprzedawany temu konsumentowi produkt jest niezgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), jeśli niezgodność ta zostaje stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu. Termin ten może zostać skrócony przez strony do jednego roku w przypadku sprzedaży rzeczy używanej.
Tak więc, jeśli jesteś konsumentem [podmiotem uprawnionym zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)], a twój produkt posiada defekt, który istniał w momencie dostarczenia i został wykryty w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia, masz prawo zażądać:
 1. naprawy albo wymiany produktu bez dodatkowych opłat, w rozsądnym czasie, chyba że wymiana albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  lub
 2. stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy,
  • jeśli naprawa albo wymiana produktu jest niemożliwa lub wymagają nadmiernych kosztów.
   albo
  • jeśli sprzedawca nie zdoła wykonać naprawy albo wymiany w rozsądnym czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Cię na znaczne niedogodności.
Klient może korzystać z powyższych praw względem sprzedawcy, od którego dokonany został zakup.
Każdy brak zgodności, który zostanie ujawniony w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy, traktowany będzie jako istniejący w dniu dostawy, chyba że założenie to nie będzie zgodne z naturą produktu, naturą stwierdzonego braku zgodności lub pojawią się dowody świadczące o przeciwnym stanie rzeczy.
Aby uzyskać więcej informacji o prawach ustawowych, odwiedź stronę internetową Europejskich Centrów Konsumenta.

Jaka jest różnica między odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową a gwarancją komercyjną?

Koncepcja gwarancji komercyjnej, takiej jak gwarancja HP, mówi, że gwarancja ta udzielana jest dobrowolnie przez gwaranta (którym może być zarówno sprzedawca jak i producent). Gwarancja komercyjna może różnić się pod względem czasu trwania i obszarów nią objętych od odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i zazwyczaj (tak jak ma to miejsce w przypadku gwarancji HP) nie wymaga dostarczenia dowodu istnienia defektu w dniu dostawy.
Gwarancja komercyjna nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw klienta wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Oznacza to, że ograniczona gwarancja HP dostarczona z produktem HP jest niezależna, uzupełniająca i nie ma żadnego wpływu na uprawnienia przysługujące klientowi od sprzedawcy w związku z umową zakupu produktu HP oraz związaną z nią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
Aby poznać warunki ogólne gwarancji HP, przeczytaj Oświadczenie ograniczonej gwarancji HP dostarczone z produktem HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...