Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komercyjne drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet - Minimalne ustawienia bezpieczeństwa dla drukarek HP

Podsumowanie

Urządzenia do drukowania HP dostępne w sieci publicznej powinny być skonfigurowane w celu zabezpieczenia konfiguracji urządzenia i zapobiegania niechcianemu użyciu. Lista ma pomóc podnieść bezpieczeństwo drukarki, szczególnie dla produktów w sieciach otwartych do publicznej części sieci Internet.

Informacje ogólne

Drukarki HP są wysyłane w stanie nieskonfigurowanym i niezabezpieczonym, pozwalając klientowi na łatwiejszą konfigurację produktu dla środowiska sieciowego. Konfiguracja minimalnych parametrów bezpieczeństwa jest rekomendowana dla wszystkich produktów HP LaserJet i pozwala na usunięcie większości zagrożeń bezpieczeństwa.
Rekomendowane ustawienia zabezpieczeń urządzenia podzielone są na trzy kategorie: Zabezpieczenie interfejsu konfiguracji, zabezpieczenie użycia urządzenia i wyłączanie procesów dostępu. Ustawienia mogą być konfigurowane za pośrednictwem Wbudowanego serwera sieciowego (EWS) drukarki i w panelu kontrolnym urządzenia.
Uwaga:
Nie wszystkie ustawienia są dostępne dla wszystkich urządzeń. Skonsultuj się z instrukcją użytkownika aby uzyskać konfigurację charakterystyczną dla produktu
Uwaga:
Dla sieci LaserJet in Enterprise, strona HP Imaging and Printing Security Best Practices (Najlepsze praktyki bezpieczeństwa skanowania i drukowania) (c03687863) (wersja angielska) zawiera rekomendowane ustawienia dla konfiguracji.

1. Zabezpieczanie interfejsu konfiguracji

Następujące ustawienia chronią bieżącą konfigurację urządzenia i zapobiegają nieautoryzowanym zmianom:
 • Ustaw hasło Urządzenia / Wbudowanego serwera sieciowego
 • Ustaw nazwę społecznościową SNMP; Wyłącz publiczne
 • Ustaw PJL Password (Hasło uruchamiania)
 • Wyłącz Telnet
 • Wyłącz tryb FTP
 • Konfiguruj bezpieczeństwo bezprzewodowe

2. Zabezpieczanie użycia urządzenia

Następujące ustawienia usuwają opcje kontroli drukarki ze strony domowej EWS w różnych wariantach drukowania:
 • Wyłącz stronę drukowania
 • Anulowania zlecenia
 • Wstrzymanie / wznowienie
 • Zakładka zabezpieczenia informacji
 • Wyłącz ePrint
 • Wyłącz drukowanie LPD
 • Wyłącz drukowanie IPP

3. Wyłącz protokoły dostępu

Następujące ustawienia usuwają niezabezpieczone protokoły dostępu. Jeśli protokół jest w użyciu, pozostaw go włączonym.
 • Wyłącz tryb NFS
 • Wyłącz Zdalną aktualizację oprogramowania
 • Wyłącz PJL, SNMP i protokoły PostScript Disk Access

Dodatek A

Uwaga:
Aby uzyskać dostęp do EWS urządzenia, przejdź do adresu IP drukarki, wprowadzając go w linii URL przeglądarki internetowej (np: http://12,34.56,78). Patrz Dodatek A, ilustracje 1, 2 i 3 aby zobaczyć przykłady stron konfiguracji EWS
Rys. : Wbudowany serwer internetowy przykład A
Rys. : Wbudowany serwer internetowy przykład B
Rys. : Wbudowany serwer internetowy przykład C


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...