Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP 7, HP Slate 7 - Konfigurowanie tabletu HP (Android 4.1/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów z systemem operacyjnym Android 4.1/Jelly Bean.
W tym dokumencie zawarto informacje dotyczące konfigurowania tabletu HP przy pierwszym użyciu, nawiązywania połączenia z Internetem i dodawania konta Google. Do zakończenia procedury konfiguracji wymagane jest połączenie z Internetem.
Pierwsza konfiguracja tabletu HP
Aby skonfigurować tablet, wykonaj następujące czynności:
 1. Rozpakuj pudełko i usuń z tabletu i zasilacza wszelkie elementy opakowania.
 2. Złóż zasilacz, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dopasuj mocowanie wtyczki do podstawy zasilacza z metalowymi bolcami skierowanymi do zewnątrz i strzałkami skierowanymi w tym samym kierunku. Wpuść zatrzaski po bokach mocowania wtyczki do szczelin w zasilaczu. Dosuń mocowanie wtyczki w kierunku wskazanym przez aż usłyszysz głośne zatrzaśniecie.
 3. Podłącz kabel micro USB do tabletu i do zasilacza.
 4. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
 5. Zdejmij folię ochronną z ekranu tabletu.
 6. Aby włączyć tablet, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu wyświetlenia na ekranie logo firmy HP.
Po włączeniu tabletu wyświetlony jest ekran powitalny. Kontynuuj proces konfiguracji.
Krok 1: Wybór preferowanego języka w tablecie HP
Wybierz preferowany język na ekranie powitalnym.
 1. Przewijaj menu języka do momentu podświetlenia preferowanego języka.
    Uwaga:
  Jeżeli preferowanego przez Ciebie języka nie ma na liście, możesz zainstalować język po zakończeniu konfiguracji. Wyszukaj język w witrynie Google Play (w języku polskim), a następnie wykonaj czynności opisane w dokumencie pomocy technicznej HP: Zmiana języka w tablecie HP, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia w wybranym języku.
 2. Dotknij opcji Start.
Krok 2: Konfiguracja połączenia Wi-Fi w tablecie HP
Do skonfigurowania tabletu potrzebne jest połączenie z Internetem. Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć tablet do sieci Wi-Fi:
  Uwaga:
Niektóre sieci Wi-Fi (np. w pokojach hotelowych) mają stronę internetową logowania, która wymaga uzyskania dostępu do Internetu w celu zalogowania się. Podczas nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi po raz pierwszy (podczas procedury konfiguracji) nie używaj sieci Wi-Fi, która ma internetową stronę logowania.
 1. Na ekranie Wybierz Wi-Fi, dotknij swojej sieci Wi-Fi na liście dostępnych sieci Wi-Fi.
    Uwaga:
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z ukrytą siecią Wi-Fi podczas procedury konfiguracji, a tablet jej nie wykrywa lub nie łączy się z nią, tymczasowo wyłącz ukrywanie sieci do momentu zakończenia konfiguracji.
 2. Dotknij pola Hasło, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
 3. Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić hasło, a następnie dotknij opcji Połącz.
  Rys. : Połącz
  Połącz
Krok 3: Logowanie z użyciem nowego konta Google w tablecie HP
Korzystanie z konta Google jest niezbędne, by można było w pełni wykorzystywać możliwości tabletu. Bez konta Google funkcjonalność tabletu jest ograniczona. Bez konta Google nie można używać większości aplikacji Google ani pobierać nowych aplikacji witryny Google Play.
Gdy zalogujesz się, używając adresu e-mail i hasła swojego głównego konta Google, nastąpi automatyczne zalogowanie do wszystkich witryn i serwisów powiązanych z tym kontem (na przykład Gmail i Google Play). Po dodaniu konta podczas początkowej konfiguracji można dodać do tabletu kolejne konta. Więcej informacji zawiera dokument pomocy technicznej HP: Tworzenie i korzystanie z kont w tablecie HP.
Wykonaj czynności opisane w jednym z poniższych tematów, aby zalogować się w tablecie do istniejącego konta Google, nowego konta Google lub nie używać konta Google:
Logowanie bez konta Google w tablecie HP
Konto Google jest niezbędne, by można było w pełni wykorzystywać możliwości tabletu. Bez konta Google funkcjonalność tabletu jest ograniczona. Bez konta Google nie można używać większości aplikacji Google ani pobierać nowych aplikacji witryny Google Play. Jeśli nie chcesz dodawać konta Google podczas procedury konfiguracji, wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować tablet bez dodawania konta Google:
  Uwaga:
Instrukcja dodawania konta Google po zakończeniu procedury konfiguracji znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP Tworzenie i korzystanie z kont w tablecie HP.
 1. Na ekranie Masz konto Google? dotknij opcji Nie.
 2. Na ekranie Utwórz konto Google dotknij opcji Nie teraz.
 3. Określ preferencje Google i ustawienia lokalizacji, a następnie dotknij strzałki do przodu.
 4. Na ekranie Data i godzina wybierz lokalizację z menu rozwijanego. Dotknij Aktualną datę i wybierz datę, a następnie dotknij Bieżący czas i wybierz godzinę. Po wprowadzeniu poprawnych ustawień dotknij strzałki do przodu.
 5. Wprowadź imię i nazwisko w odpowiednich polach, a następnie dotknij strzałki do przodu.
 6. Zapoznaj się z regulaminem na ekranie usług Google. Dotknij strzałki do przodu, aby zaakceptować regulamin. Przejdź do Kroku 5.
    Uwaga:
  Krok 4 (Ustawianie preferencji tworzenia kopii zapasowych, przywracania danych i lokalizacji) odnosi się wyłącznie do istniejących kont Google. Jeżeli wykonujesz konfigurację bez konta Google, przejdź do Kroku 5.
Krok 4: Ustawianie preferencji tworzenia kopii zapasowych, przywracania i lokalizacji (tylko istniejące konta Google) w tablecie HP
Określ preferencje tworzenia kopii zapasowych, przywracania danych i usług lokalizacji Google w ramach procesu konfiguracji, jeżeli konfigurujesz tablet przy użyciu istniejącego konta Google.
  Uwaga:
Wprowadzone preferencje mogą zostać w każdej chwili zmienione w menu Ustawienia. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia . W sekcji Osobiste menu Ustawienia dotknij pozycji Usługi lokalizacyjne, aby zmienić preferencje usług lokalizacyjnych Google, a następnie dotknij opcji Kopia zapasowa i resetowanie, aby zmienić ustawienia kopii zapasowych.
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie z użyciem konta Google w tablecie HP
Twoje konto Google może być używane do przechowywania aplikacji, ustawień (takich jak zakładki i hasła do sieci Wi-Fi) oraz innych danych zapisywanych w Internecie. Obie opcje tworzenia i przywracania kopii zapasowej są domyślnie włączone. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej określ preferencje ustawień wymienionych poniżej, a następnie dotknij strzałki do przodu , aby przejść do następnego ekranu procedury konfigurowania tabletu.
  Uwaga:
Te ustawienia tworzenia i przywracania kopii zapasowej nie zapisują plików, takich jak zdjęcia i filmy na koncie Google. Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej plików zawiera dokument pomocy technicznej HP: Przesyłanie i tworzenie kopii zapasowej plików w tablecie HP.
 • Przywracanie konta Google w tablecie: Jeśli wcześniej utworzono kopię zapasową danych na koncie Google, można przywrócić wszystkie zapisane informacje, aplikacje i ustawienia w nowym tablecie HP. Jeżeli na koncie zapisano dane, których nie chcesz kopiować do tabletu, usuń znaczniki wyboru obok odpowiednich opcji.
 • Przechowywanie kopii zapasowej tabletu na koncie Google: Ta opcja zapisuje dane na koncie Google, dzięki czemu można uzyskać dostęp do nich z innych urządzeń. Jeżeli nie chcesz zapisywać danych z tego tabletu, usuń zaznaczenie obok tej opcji.
Google i lokalizacja w tablecie HP
Lokalizacja Google to usługa, która wykorzystuje dane z sieci Wi-Fi i innych źródeł do ustalania przybliżonego położenia użytkownika nawet w przypadku braku dostępu do GPS. Dane zbierane przez usługę Lokalizacja Google są anonimowe, a niektóre dane mogą być przechowywane w tablecie. Obie opcje Lokalizacji Google są domyślnie włączone. Na ekranie Lokalizacja Google określ preferencje ustawień wymienionych poniżej, a następnie dotknij strzałki do przodu , aby przejść do następnego ekranu procedury konfigurowania tabletu.
 • Korzystaj z lokalizacji Wi-Fi: Zezwala usłudze lokalizacyjnej Google na określanie przybliżonego położenia użytkownika i zbieranie anonimowych danych o lokalizacji. Niektóre dane mogą być przechowywane w urządzeniu. Zbieranie danych może odbywać się nawet wtedy, gdy żadna aplikacja nie pracuje. Jeżeli nie chcesz, aby usługa Lokalizacja Google zbierała dane, usuń zaznaczenie obok tej opcji.
 • Udostępniaj aplikacjom Google dane o lokalizacji: Ta opcja umożliwia aplikacjom Google dostosowywanie wyświetlanej zawartości do lokalizacji (na przykład wyniki wyszukiwania Google związane z regionem). Jeżeli nie chcesz, aby dane o Twoim położeniu były używane do tego celu, usuń pole wyboru obok tej opcji.
Krok 5: Wykonywanie konfiguracji tabletu HP
Po wyświetleniu ekranu informującego o zakończeniu konfiguracji dotknij opcji Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z tabletu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...