Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Nie można uruchomić komputera przenośnego z rozruchowej płyty CD lub DVD

Komputery przenośne HP z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 8, Windows 7 lub Linux korzystają z AMI BIOS w wersji 8, zgodnej z UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Ta wersja systemu BIOS obejmuje funkcję Bezpieczny rozruch, włączoną domyślnie. Włączona w systemie BIOS funkcja Bezpieczny rozruch zabezpiecza starsze urządzenia rozruchowe przed uruchamianiem komputera i obejmuje rozruchowe płyty CD i DVD.
Aby uruchomić komputer z płyty rozruchowej, takiej jak płyta odzyskiwania HP, wyłącz funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS, a następnie użyj menu Rozruch, aby wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe. Wykonaj czynności opisane w niniejszym dokumencie, aby wyłączyć funkcję bezpiecznego rozruchu w celu uruchomienia komputera za pomocą płyt rozruchowych.

Komputery przenośne Pavilion, Presario i Envy

W tej części opisano, w jaki sposób wyłączyć funkcję bezpiecznego rozruchu i przywrócić domyślne ustawienia systemu BIOS dla komputerów przenośnych Pavilion, Presario i Envy.

Krok 1: Wyłącz funkcję Bezpieczny rozruch

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Rys. : Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 3. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Menu Konfiguracja systemu
  Menu Konfiguracja systemu
  Rys. : Menu Opcje rozruchu
  Menu Opcje rozruchu
 4. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą strzałki w prawo zmień ustawienie na wartość Wyłączone.
  Rys. : Wybierz opcję Wyłączone
  Wybierz opcję Wyłączone
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 6. Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Zapisz zmiany i zakończ. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę i uruchomić system Windows.
  Rys. : Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 8. Wyłącz komputer.

Krok 2: Wybierz napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe

Wykonaj następujące czynności, aby w menu Rozruch wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe.
 1. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe.
  Rys. : Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 2. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 3. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter. Komputer uruchomi system Windows.
  Rys. : Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  Uwaga:
  Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD.
 4. Włóż płytę rozruchową CD lub DVD do napędu CD/DVD.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer i poczekaj pięć sekund.
 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć komputer.
  Komputer uruchomi się z płyty CD lub DVD.

Krok 3: Przywrócenie domyślnych ustawień systemu BIOS

Po zakończeniu rozruchu z płyty CD lub DVD przywróć ustawienia domyślne systemu BIOS. To spowoduje włączenie opcji bezpiecznego rozruchu i ustawi menedżera rozruchu systemu Windows jako podstawowe narzędzie rozruchowe.
 1. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 2. W menu Zakończ za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Przywróć ustawienia domyślne, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  Rys. : Wyjście
  Wyjście
 3. Wybierz opcję Wyjdź i zapisz zmiany, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
  Komputer uruchomi system Windows z ustawieniami domyślnymi.

Komputery EliteBook, Probook i mobilne stacje robocze

W tej części opisano, w jaki sposób wyłączyć funkcję bezpiecznego rozruchu i przywrócić domyślne ustawienia systemu BIOS dla komputerów EliteBook, Probook i mobilnych stacji roboczych.

Krok 1: Wyłącz funkcję Bezpieczny rozruch

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu HP Computer Setup.
  Rys. : Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 3. Na karcie Zaawansowane użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać pozycję Opcje rozruchu i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybierz Opcje rozruchu
  Ilustracja: Wybierz Opcje rozruchu
 4. Na stronie Opcje rozruchu użyj klawisza strzałki w dół i wybierz opcję Bezpieczny rozruch, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby usunąć zaznaczenie pola, jeśli zostało ono już zaznaczone.
  Rys. : Wybierz opcję Bezpieczny rozruch
  Ilustracja: Wybierz opcję Bezpieczny rozruch
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera.
  Rys. : Kliknij przycisk Zapisz
  Ilustracja: Kliknij przycisk Zapisz

Krok 2: Wybierz napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe

Wykonaj następujące czynności, aby w menu Rozruch wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe.
 1. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe.
  Rys. : Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 2. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 3. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter. Komputer uruchomi system Windows.
  Rys. : Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  Uwaga:
  Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD.
 4. Włóż płytę rozruchową CD lub DVD do napędu CD/DVD.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer i poczekaj pięć sekund.
 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć komputer.
  Komputer uruchomi się z płyty CD lub DVD.

Krok 3: Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS

Po zakończeniu rozruchu z płyty CD lub DVD przywróć ustawienia domyślne systemu BIOS. To spowoduje włączenie opcji bezpiecznego rozruchu i ustawi menedżera rozruchu systemu Windows jako podstawowe narzędzie rozruchowe.
 1. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno HP Computer Setup.
 2. W menu Główne użyj klawisza strzałki w dół i wybierz opcję Przywróć ustawienia domyślne.
  Rys. : Przywróć ustawienia domyślne
  Ilustracja: Przywróć ustawienia domyślne
 3. Wybierz opcję Tak, aby załadować ustawienia domyślne.
  Rys. : Kliknij Tak
  Ilustracja: Kliknij Tak


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...