Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Funkcja Bezpieczny rozruch (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z zainstalowanym systemem Windows 8 i funkcją bezpiecznego rozruchu.
Konfiguracja Secure Boot jest nową funkcją interfejsu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) w systemie BIOS 8, który pomaga komputerowi w odpieraniu ataków i infekcji ze strony złośliwego oprogramowania. W okresie produkcji komputera UEFI utworzył listę kluczy identyfikujących zaufany sprzęt, oprogramowanie sprzętowe i kod programu ładowania systemu operacyjnego. Utworzył też listę kluczy służących do identyfikacji znanego złośliwego oprogramowania.
Po włączeniu funkcji Secure Boot komputer blokuje zagrożenia, zanim zaatakują one lub zainfekują komputer. Funkcja Secure Boot może na przykład uchronić komputer przed uruchomieniem z nielegalnie skopiowanych płyt CD lub DVD, co mogłoby uszkodzić komputer. Funkcja Secure Boot nie blokuje ważnych płyt odzyskiwania ani dysków Windows.
Wyłączenie funkcji Secure Boot może być konieczne w celu korzystania ze sprzętu (np. starszych kart graficznych), których funkcja Secure Boot nie rozpoznaje lub w celu uruchamiania z dysku CD lub DVD, który nie jest rozpoznawany. Jeśli funkcja Secure Boot nie rozpoznaje sprzętu, system Windows nie używa go podczas uruchamiania i mogą wystąpić problemy po uruchomieniu komputera. Jeśli funkcja Secure Boot nie rozpozna karty graficznej, komputer może nie wyświetlić obrazu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów.
Uwaga:
Jeżeli po aktualizacji systemu operacyjnego do wersji Windows 8.1 na pulpicie wyświetlany jest ciągle komunikat o nieprawidłowej konfiguracji funkcji SecureBoot, pobierz rozwiązanie wydane przez firmę Microsoft, aby usunąć ten komunikat. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z artykułem Aktualizacja usuwa znak wodny „Funkcja SecureBoot systemu Windows nie jest prawidłowo skonfigurowana” in Windows 8.1 (w języku angielskim).
Rys. : Znak wodny funkcji Secure Boot w systemie Windows 8.1
Znak wodny funkcji Secure Boot w systemie Windows 8.1

Wymagania systemowe dla funkcji Secure Boot w systemie Windows 8

Wszystkie komputery HP i Compaq wyprodukowane z systemem Windows 8 mogą korzystać z funkcji Secure Boot. Funkcja Secure Boot jest uruchamiana domyślnie na tych komputerach. W przypadku uaktualnienia komputera z systemem Windows 7 lub wcześniejszym do Windows 8, funkcji Secure Boot można użyć tylko wówczas, gdy w komputerze jest dostępny system AMI BIOS w wersji 8 zgodny z interfejsem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Uwaga:
Komputery przenośne HP i Compaq, które zostały wyprodukowane z systemem Windows 7 lub wcześniejszym, mogą mieć dostępną aktualizację systemu BIOS, która umożliwia skorzystanie z funkcji Secure Boot. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Aktualizacja systemu BIOS.
Uwaga:
Komputery stacjonarne HP i Compaq, które zostały wyprodukowane z systemem Windows 7 lub wcześniejszym, nie mają wersji systemu BIOS, która umożliwia korzystanie z funkcji Secure Boot i nie zostanie ona udostępniona dla tych komputerów.

Korzystanie z funkcji Bezpieczny rozruch na starszych komputerach przenośnych z systemem Windows 8

Na większości komputerów przenośnych HP zainstalowany jest system Insyde BIOS. Użyj poniższych instrukcji, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Secure Boot na komputerze przenośnym.

Włączanie funkcji Secure Boot na komputerze przenośnym z systemem Windows 8

Funkcja Secure Boot jest włączona domyślnie na komputerach, które zostały wyposażone w system Windows 8. Jeżeli funkcja Secure Boot została wyłączona lub jeśli uruchamiany jest komputer uaktualniony do systemu Windows 8, wykonaj następujące czynności, aby ją włączyć:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer, a następnie od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe.
  Rys. : Menu startowe
  Menu startowe
 3. Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć menu Ustawienia BIOS.
 4. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
  Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
 5. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Włączone.
  Rys. : Secure Boot: Włączone
  Secure Boot: Włączone
 6. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 7. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 8. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera.

Wyłączenie funkcji Secure Boot na komputerach przenośnych z systemem Windows 8

Funkcja Secure Boot może zostać wyłączona w celu zainstalowania nowego sprzętu lub uruchomienia z dysku CD lub DVD. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Secure Boot.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer, a następnie od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe.
  Rys. : Menu startowe
  Menu startowe
 3. Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć menu Ustawienia BIOS.
 4. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
  Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
 5. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłączone.
  Rys. : Secure Boot: Wyłączone
  Secure Boot: Wyłączone
 6. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 7. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 8. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę i uruchomić system Windows.

Korzystanie z funkcji Bezpieczny rozruch na nowszych komputerach przenośnych z systemem Windows 8 i Windows 8.1

Na większości komputerów przenośnych HP zainstalowany jest system Insyde BIOS. Wykonaj czynności przedstawione w tej części, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch na komputerze przenośnym z systemem Windows 8 lub Windows 8.1.

Włączanie funkcji Bezpieczny rozruch na nowszych komputerach przenośnych z funkcją Obsługa starszych urządzeń w systemie Windows 8 i Windows 8.1

Funkcja Bezpieczny rozruch jest włączona domyślnie na komputerach, które zostały wyposażone w system Windows 8 i Windows 8.1. Jeżeli funkcja Bezpieczny rozruch została wyłączona lub jeżeli uruchamiany jest komputer przenośny uaktualniony do systemu Windows 8 i Windows 8.1, wykonaj następujące czynności, aby ją włączyć:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer, a następnie kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe.
 3. Kiedy pojawi się menu startowe, naciśnij klawisz F10, aby otworzyć okno Konfiguracja systemu BIOS.
  Rys. : Menu startowe
  Menu startowe
 4. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
  Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
 5. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Obsługa starszych urządzeń i naciśnij klawisz Enter, wybierz opcję Wyłączone, jeżeli funkcja jest włączona, i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Obsługa starszych urządzeń
  Ilustracja: Obsługa starszych urządzeń
 6. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz pozycję Bezpieczny rozruch i naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz opcję Włączone i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Bezpieczny rozruch
  Ilustracja: Bezpieczny rozruch
 7. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany, i za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz pozycję Tak. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję Zapisz zmiany i zakończ.
  Komputer automatycznie uruchomi się ponownie i zostanie uruchomiony system Windows z włączoną funkcją Bezpieczny rozruch.
  Rys. : Zapisz zmiany i zakończ
  Ilustracja: Zapisz zmiany i zakończ

Wyłączanie funkcji Bezpieczny rozruch na nowszych komputerach przenośnych z funkcją Obsługa starszych urządzeń w systemie Windows 8 i Windows 8.1

Funkcję Bezpieczny rozruch można wyłączyć, aby zainstalować nowy sprzęt lub uruchomić komputer z zewnętrznego urządzenia rozruchowego, takiego jak stacja dysków CD lub DVD bądź napęd USB.

Krok 1: Wyłącz funkcję Bezpieczny rozruch i włącz funkcję Rozruch Zabezpiecza

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch i włączyć funkcję Obsługa starszych urządzeń.
 1. Całkowicie wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer, naciskając przycisk zasilania, i od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe.
 3. Kiedy pojawi się menu startowe, naciśnij klawisz F10, aby wybrać konfigurację systemu BIOS.
  Rys. : Menu startowe
  Menu startowe
 4. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
  Wybór opcji rozruchu w oknie Konfiguracja systemu
 5. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłączone i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Bezpieczny rozruch
  Ilustracja: Bezpieczny rozruch
 6. Za pomocą klawiszy strzałki w górę i w dół wybierz pozycję Obsługa starszych urządzeń i naciśnij klawisz Enter, aby zmienić ustawienie na Włączone, po czym ponownie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Obsługa starszych urządzeń
  Ilustracja: Obsługa starszych urządzeń
 7. Za pomocą klawiszy strzałek w lewo i prawo wybierz pozycję Tak w oknie potwierdzenia i naciśnij klawisz Enter, aby włączyć funkcję Obsługa starszych urządzeń.
  Rys. : Okno Potwierdzenie
 8. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz urządzenie z menu Sekwencja rozruchu ze starszych urządzeń, a następnie naciśnij klawisze F5F6, aby przenieść urządzenie w dół lub w górę.
  Rys. : Sekwencja rozruchu ze starszych urządzeń
  Ilustracja: Sekwencja rozruchu ze starszych urządzeń
 9. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany, i za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz pozycję Tak. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję Zapisz zmiany i zakończ.
 10. Po uruchomieniu komputera może pojawić się komunikat wskazujący, że zmieniono tryb rozruchu. W takim przypadku wprowadź czterocyfrowy kod z komunikatu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
  Rys. : Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Uwaga:
  Upewnij się, że kod jest wprowadzany poprawnie, ponieważ nie jest on wyświetlany w żadnym polu tekstowym. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.

Krok 2: Wybierz dysk jako urządzenie rozruchowe

Aby uruchomić komputer z odpowiedniego dysku rozruchowego lub napędu USB, na przykład dysku do odzyskiwania HP, użyj menu Rozruch, aby wybrać dysk lub napęd jako urządzenie rozruchowe.
 1. Całkowicie wyłącz komputer, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz komputer, naciskając przycisk zasilania, i od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe.
 2. Kiedy wyświetli się menu startowe, naciśnij klawisz F9, aby otworzyć ekran Opcje urządzeń rozruchowych.
 3. Po otwarciu okna Menedżer rozruchu za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz urządzenie rozruchowe i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję.
  Rys. : Opcje Menedżera rozruchu
 4. Komputer uruchomi się z wybranego urządzenia rozruchowego.
 5. Więcej informacji o wykonywaniu odzyskiwania systemu z dysku CD/DVD lub napędu USB w systemie Windows 8 i 8.1 można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Odzyskiwanie systemu na urządzeniach HP w Windows 8.

Korzystanie z funkcji Secure Boot na komputerze stacjonarnym z systemem Windows 8

System BIOS komputera stacjonarnego różni się od systemu BIOS komputera przenośnego. Użyj poniższych instrukcji, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Secure Boot na komputerze stacjonarnym.

Włączanie funkcji Secure Boot na komputerze stacjonarnym z systemem Windows 8

Funkcja Secure Boot jest domyślnie włączona na komputerach, na których fabrycznie zainstalowano system Windows 8. Jeżeli funkcja Secure Boot została wyłączona, wykonaj poniższe czynności, aby ją włączyć:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, średnio co sekundę, aż pojawi się okno Narzędzie Computer Setup.
 3. Za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia.
  Rys. : Wybór konfiguracji bezpiecznego rozruchu w oknie Zabezpieczenia
  Wybór konfiguracji bezpiecznego rozruchu w oknie Zabezpieczenia
 4. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać pozycję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10, aby kontynuować.
  Rys. : Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby wyłączyć funkcję Obsługa starszych urządzeń, jeśli została ona włączona.
  Rys. : Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami w lewo lub w prawo, aby ją włączyć.
 8. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 9. Naciśnij ponowne klawisz F10, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer z włączoną funkcją Secure Boot.
  Rys. : Wybór opcji Zapisz zmiany i Zakończ
  Wybór opcji Zapisz zmiany i Zakończ

Wyłączanie funkcji Secure Boot na komputerze stacjonarnym z systemem Windows 8

Funkcja Secure Boot może zostać wyłączona w celu zainstalowania nowego sprzętu lub uruchomienia z dysku CD lub DVD. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Secure Boot.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, średnio co sekundę, aż pojawi się okno Narzędzie Computer Setup.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia, używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Wybór konfiguracji bezpiecznego rozruchu w oknie Zabezpieczenia
  Wybór konfiguracji bezpiecznego rozruchu w oknie Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10, aby kontynuować.
  Rys. : Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz.
  Rys. : Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Okno Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Obsługa starszych urządzeń, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz.
 7. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
  Rys. : Wybór opcji Zapisz zmiany i Zakończ
  Wybór opcji Zapisz zmiany i Zakończ
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Rys. : Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  Uwaga:
  Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Secure Boot w systemie Windows 8

Kliknij każde pytanie, aby znaleźć odpowiedź na często zadawane pytania na temat funkcji Secure Boot.

Rozwiązywanie problemów z funkcją Secure Boot w systemie Windows 8

Poniższe sekcje zawierają informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów z funkcją Secure Boot. Aby zobaczyć określony problem, należy go kliknąć.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...