Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro MFP M521 - Konfiguracja urządzenia do faksowania

Podłączanie portu faksu do linii telefonicznej
 1. Podłącz kabel telefoniczny do portu faksu w urządzeniu i do ściennego gniazdka telefonicznego.
  Rys. : Podłączanie kabla telefonicznego
Produkt jest urządzeniem analogowym. Firma HP zaleca podłączenie produktu do wydzielonej analogowej linii telefonicznej.
  Uwaga:
W niektórych krajach/regionach może być wymagany adapter do kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem.
Podłączanie urządzeń dodatkowych
Produkt jest wyposażony w dwa porty faksu:
 • Port „faks” , który służy do łączenia produktu z gniazdkiem telefonicznym.
 • Port „telefon” , który służy do podłączania do produktu urządzeń dodatkowych.
Rys. : Podłączanie dodatkowych urządzeń
Telefon może współpracować z produktem na dwa sposoby:
 • Telefon wewnętrzny to telefon podłączony do tej samej linii telefonicznej w innym miejscu.
 • Telefon odbiorczy to telefon podłączony do produktu lub do innego urządzenia podłączonego do produktu.
Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń należy zachować kolejność opisaną w poniższych punktach. Wyjście każdego urządzenia jest podłączone do wejścia kolejnego, tworząc w ten sposób łańcuch. Aby pominąć któreś z urządzeń, należy przeskoczyć dany punkt i przejść do następnego.
  Uwaga:
Do linii telefonicznej nie należy podłączać więcej niż trzech urządzeń.
  Uwaga:
Ten produkt nie obsługuje poczty głosowej.
 1. Odłącz przewody zasilające wszystkich urządzeń, które chcesz podłączyć.
 2. Podłącz urządzenie do gniazda telefonicznego.
 3. Wyjmij plastikową zaślepkę portu „telephone line out" (wyjście linii telefonicznej) .
 4. Aby podłączyć wewnętrzny lub zewnętrzny modem komputera, podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu „telephone line out” (wyjście linii telefonicznej) urządzenia . Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „line in” (wejście linii) w modemie lub komputerze.
    Uwaga:
  Niektóre modemy wyposażone są w drugie gniazdko "linia", służące do podłączenia do linii przeznaczonej do połączeń głosowych. W przypadku posiadania dwóch gniazdek "linia" należy sprawdzić w dokumentacji modemu, którego można użyć.
 5. Aby podłączyć urządzenie do identyfikacji abonentów, podłącz przewód telefoniczny do portu „telefon” w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia” urządzenia do identyfikacji abonentów.
 6. Aby podłączyć automatyczną sekretarkę, podłącz przewód telefoniczny do portu „telefon” w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia” automatycznej sekretarki.
 7. Aby podłączyć telefon, podłącz przewód telefoniczny do portu „telefon” w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia” telefonu.
 8. Po podłączeniu dodatkowych urządzeń należy podłączyć je do źródła zasilania.
Konfigurowanie faksu do współpracy z automatyczną sekretarką
Jeśli do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować urządzenie:
  Uwaga:
Jeśli automatyczna sekretarka jest podłączona do tej samej linii telefonicznej, ale do innego gniazdka (na przykład w innym pokoju), mogą wystąpić zakłócenia w odbieraniu faksów.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
 3. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
 4. Dotknij przycisku Dzwonków do odebrania.
 5. Należy ustawić większą liczbę sygnałów dzwonka przed odebraniem połączenia w produkcie od liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem połączenia w automatycznej sekretarce. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź liczbę dzwonków, a następnie dotknij przycisku OK.
 6. Dotknij przycisku wstecz , aby powrócić do menu Konfiguracja podstawowa.
 7. Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb odbierania połączeń.
 8. Dotknij przycisku Automatyczna sekretarka. Wybór tego ustawienia spowoduje, że urządzenie będzie nasłuchiwać sygnałów faksu po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. Po wykryciu sygnałów faksu urządzenie odbierze połączenie.
Konfiguracja faksu do współpracy z telefonem wewnętrznym
Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon wewnętrzny, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować urządzenie:
 1. Na panelu sterowania dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
 3. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana.
 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Numer wewnętrzny, a następnie potwierdź wybór opcji Włączona.
  Po włączeniu tej funkcji można wydać polecenie odbioru faksu poprzez naciśnięcie na klawiaturze telefonu kolejno przycisków 1-2-3. Opcję tę należy wyłączyć tylko w przypadku wybierania impulsowego lub korzystania z usługi firmy telekomunikacyjnej, która także korzysta z sekwencji 1-2-3. Usługa taka nie będzie działała, jeśli powoduje konflikt z produktem.
 5. Dotknij dwa razy przycisku wstecz , aby powrócić do menu Konfiguracja faksu.
 6. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
 7. Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb odbierania połączeń.
 8. Dotknij przycisku Faks/Tel.. Wybór tej opcji spowoduje, że urządzenie będzie automatycznie odbierać połączenia i ustalać, czy jest to połączenie głosowe, czy faksowe. W przypadku połączenia faksowego urządzenie odbiera je jako połączenie faksowe. W przypadku połączenia głosowego urządzenie wyemituje dźwięk dzwonka, aby poinformować użytkownika o przychodzącym połączeniu głosowym.
 9. Dotknij dwa razy przycisku wstecz , aby powrócić do menu Konfiguracja faksu.
 10. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana.
 11. Przewiń listę i dotknij przycisku Czas dzwonka faksu/telefonu.
 12. Wybierz liczbę sekund, po upływie których urządzenie powinno wstrzymać emitowanie sygnału dźwiękowego faksu/telefonu informującego o przychodzącym połączeniu głosowym.
Konfiguracja autonomicznego faksu
Urządzenie może służyć jako autonomiczny faks niewymagający podłączania do komputera ani sieci.
 1. Rozpakuj i skonfiguruj produkt.
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 3. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
 4. Dotknij przycisku Narzędzie konfiguracji faksu.
 5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, wybierając odpowiednią odpowiedź na każde pytanie.
    Uwaga:
  Maksymalna liczba znaków w numerze faksu to 20.
    Uwaga:
  Maksymalna liczba znaków w nagłówku faksu to 25.
Skonfigurowanie ustawienia godziny, daty i nagłówka faksu
Jeśli instalacja funkcji faksowania nie została zakończona podczas instalowania oprogramowania, można ją dokończyć w dowolnej chwili, stosując jedną z następujących metod.
Skorzystaj z panelu sterowania, aby ustawić godzinę faksu, datę i nagłówek
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
 3. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
 4. Przewiń listę i dotknij przycisku GODZ/DATA.
 5. Wybierz zegar 12- lub 24-godzinny.
 6. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź aktualną godzinę, a następnie dotknij przycisku OK.
 7. Wybierz format daty.
 8. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź aktualną datę, a następnie dotknij przycisku OK.
 9. Dotknij przycisku Nagłówek faksu.
 10. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu, a następnie dotknij przycisku OK.
    Uwaga:
  Maksymalna liczba znaków w numerze faksu to 20.
 11. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę firmy lub nagłówek, a następnie dotknij przycisku OK.
  Aby wprowadzić znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze standardowej, dotknij przycisku 123 w celu wyświetlenia klawiatury zawierającej takie znaki.
    Uwaga:
  Maksymalna liczba znaków w nagłówku faksu to 25.
Ustawianie godziny, daty i nagłówka faksu za pomocą Kreatora konfiguracji faksu HP (Windows)
 1. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie polecenie Programy.
 2. Kliknij polecenie HP, kliknij nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję Kreator konfiguracji faksu HP.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora konfiguracji faksu (HP Fax Setup Wizard), aby skonfigurować ustawienia faksu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...