Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Program HP Printer Assistant otwiera okno „Konfiguracja i oprogramowanie drukarki"

Dokument dotyczy drukarek HP dostarczanych z oprogramowaniem HP Printer Assistant i komputerów z systemami operacyjnymi Windows.
HP Printer Assistant to program dla systemu Windows w drukarkach HP. Został dołączony do wielu drukarek wyprodukowanych po 2009 roku. Z poziomu tego programu można wykonać wiele zadań związanych z drukarką, np. skanowanie, zamawianie materiałów eksploatacyjnych, sprawdzanie poziomów atramentu i inne.
Po przeprowadzeniu uaktualnienia do nowej wersji systemu Windows podczas otwierania programu HP Printer Assistant zamiast widoku ustawień i narzędzi wyświetla się okno Ustawienia i oprogramowanie drukarki, a ikona drukarki nie jest wyświetlana w folderze Urządzenia i drukarki. Problem może wystąpić, nawet jeśli drukarka została skonfigurowana i zainstalowana przed aktualizacją systemu Windows.
Rys. : Przykład okna Ustawienia i oprogramowanie drukarki
Okno Konfiguracja drukarki i oprogramowanie
Jeszcze raz ustanów połączenie z drukarką, aby rozwiązać ten problem. W niektórych przypadkach wymagane jest ponowne zainstalowanie sterownika i oprogramowania HP.
Krok 1: Podłącz drukarkę ponownie
Spróbuj ponownie podłączyć drukarkę, aby odzyskać dostęp do narzędzi Printer Assistant.
 1. Kliknij polecenie Podłącz nową drukarkę.
  Po wyświetleniu monitu wybierz typ połączenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę.
    Uwaga:
  Jeżeli wyświetla się czerwony znak X i połączenia nie działa, kliknij przycisk Ponów próbę, a następnie przejdź do następnego kroku.
 2. Naciśnij przycisk zasilania na drukarce, aby ją wyłączyć.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze, a następnie uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz drukarkę.
 5. Uruchom program HP Printer Assistant.
  • Jeśli można otworzyć program Printer Assistant, problem został rozwiązany.
  • Jeśli nie można otworzyć programu Printer Assistant lub wyświetla się czerwony znak X, a połączenie nadal nie działa, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Odinstaluj oprogramowanie drukarki HP
Przed ponowną instalacją najnowszego sterownika należ odinstalować sterownik i oprogramowanie drukarki HP.
 1. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz go teraz od drukarki.
 2. W systemie Windows wyszukaj termin programy i funkcje, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij Programy i funkcje.
 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Tak.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Krok 3: Zainstaluj ponownie najnowszą wersję sterownika z witryny HP
Po odinstalowaniu oprogramowania, pobierz i zainstaluj najnowszą pełną wersję oprogramowania.
  Uwaga:
Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD, o ile zawiera ona sterownik dla posiadanej wersji systemu Windows.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz teraz kabel od drukarki. Program instalacyjny oprogramowania wyświetla monit o podłączenie kabla w razie potrzeby.
 3. Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikujmy produkt, aby rozpocząć, kliknij pozycję Drukarka, wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
  Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla drukarki z wybranym domyślnym systemem operacyjnym.
 4. Aby zmienić system operacyjny, kliknij pozycję Zmień, wybierz wersję, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 5. W obszarze Sterownik w wierszu pełnej wersji oprogramowania kliknij przycisk Pobieranie lub kliknij Podstawowe sterowniki, aby wyświetlić inne sterowniki.
Krok 4: Uruchom ponownie komputer i drukarkę
Po ponownej instalacji sterownika uruchom ponownie komputer i drukarkę, aby zakończyć konfigurację oprogramowania w systemie Windows.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze, a następnie uruchom ponownie komputer.
 3. Włącz drukarkę.
 4. Uruchom program HP Printer Assistant.
  • Jeśli można otworzyć program Printer Assistant, problem został rozwiązany.
  • Jeśli nie można otworzyć programu Printer Assistant i wyświetla się ekran Ustawienia i oprogramowanie drukarki, ponownie podłącz drukarkę, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer, aby zakończyć instalację.
Krok 5: Wypróbuj sterownik druku systemu Windows
Jeżeli poprzednie czynności rozwiązywania problemów nie pozwoliły rozwiązać problemu, użyj wbudowanego sterownika systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Instalacja i korzystanie z wbudowanego sterownika druku systemu Windows.
Informacje na temat wykonywania zadań drukarki za pomocą wbudowanego sterownika druku systemu Windows znajdują się w tabeli.
Zadanie
Kroki
Otwieranie oprogramowania do zarządzania drukarką HP Printer Assistant lub Centrum obsługi HP
Te aplikacje HP nie są instalowane wraz z wbudowanym sterownikiem. Mimo wszystko da się je wykonać, stosując pewne obejścia.
Drukowanie z poziomu ekranu Start
Kliknij ikonę menu , a następnie polecenie Drukuj.
  Uwaga:
Nie wszystkie aplikacje będą posiadały opcję drukowania, ponieważ zależy to od producenta aplikacji.
Drukowanie z poziomu aplikacji pulpitu
Otwórz dokument lub zdjęcie, które chcesz wydrukować, kliknij Plik, a następnie Drukuj, aby wybrać drukarkę i zmienić dowolne ustawienia.
Skanowanie
Skanowanie z drukarki za pomocą przycisku skanowania lub ikony nie jest obsługiwane przez wbudowany sterownik systemu Windows. Zamiast tego użyj jednej z następujących metod, aby skanować z poziomu komputera:
Skanowanie za pomocą drukarek podłączonych kablem USB:
 • Aplikacja Windows Scan (tylko system Windows 10): Obsługa skanowania z większości drukarek wielofunkcyjnych HP. Przejdź na stronę Skanowanie Windows w sklepie Microsoft Store, aby zainstalować.
 • HP Scan and Capture (systemy Windows 8, 8.1 i 10): Skanowanie zdjęć lub dokumentów za pomocą drukarki lub aparatu na komputerze.
  Przejdź do dokumentu Instalowanie i użytkowanie aplikacji HP Scan and Capture w celu uzyskania informacji.
 • Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows wyszukaj termin Faks, kliknij Faksowanie i skanowanie w systemie Windows na liście wyników wyszukiwania i wybierz opcję Nowe skanowanie.
 • Aplikacja Paint: W systemie Windows wyszukaj termin Paint, kliknij aplikację Paint na liście wyników wyszukiwania, następnie kliknij Plik i wybierz Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
Skanowanie za pomocą drukarki podłączonej do sieci:
 1. Uzyskaj adres IP drukarki w menu ustawień sieciowych drukarki na panelu sterowania drukarki lub poprzez wydrukowanie strony konfiguracji sieci.
 2. Wpisz adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki.
  Rys. : Przykładowy adres IP w przeglądarce
  Przykładowy adres IP drukarki wpisany w przeglądarce
 3. Na karcie Skanuj kliknij aplikację Webscan.
 4. Wybierz Rodzaj obrazu, a następnie kliknij Skanuj.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij Skanuj w oknie przeglądarki internetowej, kliknij przycisk Zapisz obraz jako i kliknij przycisk Zapisz.
Faksowanie
Wysyłaj faksy, korzystając z przycisków i menu na panelu sterowania drukarki.
Sprawdzanie szacunkowych poziomów atramentu
Sprawdź wskaźniki poziomu atramentu na panelu sterowania, jeśli drukarka posiada wskaźniki na panelu sterowania. Można też wydrukować stronę autotestu lub raport stanu drukarki z panelu sterowania drukarki.
Zmiana ustawień drukowania
 1. W systemie Windows wyszukaj termin urządzenia i kliknij opcję Urządzenia i drukarki na liście wyników wyszukiwania.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę posiadanej drukarki, a następnie kliknij pozycję Preferencje drukowania.
 3. Zmień ustawienia drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...