Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Kopiowanie zdjęć z aparatu do komputera (system Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z czytnikiem kart pamięci i współpracujących z aparatem cyfrowym.
Podłączenie aparatu umożliwia importowanie zdjęć do narzędzia Przeglądarka fotografii systemu Windows, za pomocą którego można je wyświetlać, organizować i udostępniać innym użytkownikom.
Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre elementy graficzne i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Podłączanie aparatu lub karty pamięci do komputera w systemie Windows 8

Aby można było przesyłać zdjęcia z aparatu do komputera, najpierw podłącz do niego urządzenie, na którym zapisano fotografie cyfrowe, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
LUB

Krok 2: Funkcja Importuj obrazy i wideo w systemie Windows 8

Po podłączeniu sprzętu nastąpi otwarcie okna aparatu lub karty pamięci z wyświetlonymi zdjęciami lub filmami, które zapisano na urządzeniu. Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść zdjęcia z aparatu lub karty pamięci do komputera.
 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz zaimportować do komputera. Obok wybranych zdjęć lub filmów znajdzie się symbol zaznaczenia () w prawym górnym rogu.
 2. Aby nadać plikom pełne nazwy zamiast numerów, wpisz nazwę w wyświetlonym polu. W innym przypadku pozostaw pole puste.
 3. Kliknij opcję Importuj.
  Rys. : Importowanie zawartości aparatu lub karty pamięci
  Otwieranie ekranu z wyświetloną zawartością aparatu lub karty pamięci.
  Zdjęcia zostaną skopiowane do biblioteki zdjęć.
  Rys. : Importowanie zdjęć
   Importowanie zdjęć w toku.
 4. Gdy importowanie dobiegnie końca, kliknij polecenie Otwórz folder, aby wyświetlić zdjęcia lub filmy.
  Rys. : Importowanie zakończone
  Ekran Gotowe! oraz zaznaczony przycisk Otwórz folder.
  Nastąpi otwarcie biblioteki zdjęć z wyświetlonymi zaimportowanymi zdjęciami.
 5. Za pomocą suwaka u dołu ekranu można przewijać zdjęcia.
  Rys. : Przewijanie zdjęć
  Zdjęcia z biblioteki zdjęć i pasek przewijania.

Krok 3: Wyświetlanie zdjęć z menu Start w systemie Windows 8

Zdjęcia można teraz wyświetlać za pomocą menu Start.
 1. Na ekranie Start dotknij lub wybierz kafelek Zdjęcia, aby wyświetlić foldery w bibliotece obrazów.
  Rys. : Kafelek Zdjęcia
  Ekran Start z kafelkiem Zdjęcia.
 2. Kliknięcie prawym przyciskiem biblioteki Zdjęcia otwiera narzędzia biblioteki Zdjęcia
  Rys. : Narzędzia biblioteki Zdjęcia
  Narzędzia na ekranie biblioteki Zdjęcia
  W bibliotece Zdjęcia możesz:
  • Wybierać indywidualne foldery, klikając je prawym przyciskiem. Po wybraniu foldery można wycinać, kopiować lub usuwać.
  • — przeglądać wszystkie foldery za pomocą ikony Wybierz wszystko w prawym dolny rogu ekranu;
  • — tworzyć nowe foldery za pomocą ikony Nowy folder w prawym dolny rogu ekranu;
  • — importować dodatkowe zdjęcia do istniejącego folderu używając ikony Importuj w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. Dotknij lub wybierz folder. Zawartość foldera jest wyświetlana na ekranie.
  Kliknięcie prawym przyciskiem na ekranie otwiera narzędzia umożliwiające organizowanie, wybieranie lub usuwanie poszczególnych zdjęć.
 4. Aby wyświetlić dane zdjęcie, kliknij je. Kliknij ponownie, aby pokazać dodatkowe narzędzia do użytku.
  Rys. : Narzędzia dla poszczególnych zdjęć
  Narzędzia używane z poszczególnymi zdjęciami
  • - usuwanie zdjęcia za pomocą ikony Usuń.
  • - wybranie aplikacji do otwarcia zdjęcia za pomocą ikony Otwórz za pomocą.
  • - wybranie zdjęcia jako obrazu ekranu blokady lub kafelka Zdjęcia za pomocą ikony Ustaw jako.
  • - utworzenie pokazu slajdów, posługując się ikoną Pokaz slajdów;
  • - obracanie zdjęcia za pomocą ikony Obróć.
  • - przycinanie zdjęcia za pomocą ikony Przytnij.
  • - otwieranie kolejnych narzędzi edycyjnych za pomocą ikony Edytuj.
Uwaga:
Więcej informacji na temat pracy ze zdjęciami znajdziesz w dokumencie Komputery HP - Korzystanie z funkcji i aplikacji systemu Windows 8 - sekcja Aplikacja Windows 8: Zdjęcia.

Krok 4: Wykonywanie innych czynności z użyciem przeglądarki fotografii w systemie Windows 8 (opcja)

Jeżeli chcesz wykonywać więcej czynności związanych ze zdjęciami, jak na przykład drukowanie, wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej czy inne, wykorzystaj przeglądarkę fotografii systemu Windows.
Uwaga:
Oprócz przeglądania plików na innych kartach narzędzia Przeglądarka fotografii Windows dostępne są funkcje umożliwiające drukowanie zdjęć, zamawianie odbitek, dołączanie zdjęć do wiadomości e-mail, zapisywanie plików na dysku lub otwieranie zdjęć w innym programie na komputerze.
 1. Na ekranie Start wpisz zdjęcia, aby otworzyć zaklęcie wyszukiwania. Wybierz Zdjęcia w wynikach wyszukiwania.
  Rys. : Zdjęcia
  Zdjęcia na ekranie wyszukiwania
 2. W bibliotece zdjęć otwórz folder zawierający obraz, który chcesz wyświetlić.
  Rys. : Zdjęcia w bibliotece zdjęć
  Folder Zdjęcia.
 3. Przeglądarkę fotografii systemu Windows można otwierać na kilka sposobów:
  • Kliknij dwukrotnie zdjęcie. Zdjęcie otworzy się w oknie przeglądarki fotografii systemu Windows.
  • Jeżeli zdjęcie nie otworzy się w oknie przeglądarki fotografii systemu Windows, kliknij zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą. Wybierz opcję Przeglądarka fotografii systemu Windows.
  Rys. : Wybór opcji Przeglądarka fotografii systemu Windows
  Wybór opcji Przeglądarka fotografii systemu Windows
 4. Za pomocą przycisków u dołu ekranu możesz ustawiać rozmiar zdjęcia, obracać je lub włączać pokaz slajdów.
  Przeglądarka fotografii systemu Windows może służyć do kopiowania zdjęć, ich drukowania, wysyłania w wiadomości e-mail, zapisywania ich na płycie lub otwierania ich w innych programach.
  Rys. : Opcje narzędzia Przeglądarka fotografii systemu Windows
  Opcje narzędzia Przeglądarka fotografii systemu Windows
  Uwaga:
  Znacznie więcej możliwości edytowania, przechowywania i udostępniania zdjęć zapewnia Galeria fotografii usługi Windows Live. Aby dowiedzieć się więcej o dodatkowych funkcjach, przejdź do witryny Galerię fotografii usługi Windows Live.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...