Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP -- Nie można uruchomić komputera stacjonarnego z rozruchowej płyty CD lub DVD (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 8.
Komputery HP z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 8 korzystają z AMI BIOS w wersji 8, zgodnej z UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Ta wersja systemu BIOS obejmuje funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), włączoną domyślnie. Włączona w systemie BIOS funkcja Secure Boot (Bezpieczny rozruch) zabezpiecza starsze urządzenia rozruchowe przed uruchamianiem komputera i obejmuje rozruchowe płyty CD i DVD.
Aby uruchomić komputer z płyty rozruchowej, takiej jak płyta odzyskiwania HP, wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch) i włącz funkcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń) w systemie BIOS, a następnie użyj menu Boot (Rozruch), aby wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe. Wykonaj czynności opisane w niniejszym dokumencie, aby wyłączyć funkcję bezpiecznego rozruchu i włączyć funkcję obsługi starszych źródeł rozruchu w celu uruchomienia komputera za pomocą płyt rozruchowych.

Krok 1: Wyłączenie funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) i włączenie funkcji Legacy Boot (Rozruch ze starszego urządzenia)

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch) w systemie BIOS.
 1. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Security (Zabezpieczenia). Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter (Enter).
  Rys. : Menu Security (Zabezpieczenia)
  Menu Security (Zabezpieczenia)
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z tego menu pojawi się ostrzeżenie. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu).
  Rys. : Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
  Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
  Nastąpi otwarcie menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu).
  Rys. : Menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu)
  Menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu)
 4. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), a następnie za pomocą strzałki w prawo zmień ustawienie na wartość Disable (Wyłącz).
 5. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), aby zmienić wartość ustawienia na Enable (Włącz).
 6. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 7. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu File (Plik), a następnie wybierz opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ) i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Yes (Tak).
 8. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.

Krok 2: Wybór napędu CD/DVD jako urządzenia rozruchowego

Wykonaj następujące czynności, aby w menu Boot (Rozruch) wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Gdy komputer uruchomi się, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Rys. : Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 2. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  Uwaga:
  Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer, poczekaj kilka sekund, a następnie włącz komputer i natychmiast zacznij naciskać klawisz Escape mniej więcej co sekundę, do czasu otwarcia menu startowego.
 4. Naciśnij przycisk F9, aby otworzyć menu Boot (Rozruch).
  Rys. : Menu (Boot) Rozruch
  Menu (Boot) Rozruch
 5. Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać urządzenie SATA pod nagłówkiem Napęd ATAPI CD/DVD, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać napęd CD/DVD jako urządzenie rozruchowe.
  Komputer uruchomi system Windows 8.
 6. Włóż płytę rozruchową CD lub DVD do napędu CD/DVD.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer i poczekaj 5 sekund.
 8. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć komputer.
  Komputer uruchomi się z płyty CD lub DVD.

Krok 3: Przywrócenie domyślnych ustawień systemu BIOS

Po zakończeniu rozruchu z płyty CD lub DVD przywróć ustawienia domyślne systemu BIOS. To spowoduje włączenie opcji bezpiecznego rozruchu i ustawi menedżera rozruchu systemu Windows jako podstawowe narzędzie rozruchowe.
 1. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 2. W menu File (Plik) za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Apply Defaults and Exit (Zastosuj ustawienia domyślne i zamknij), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Komputer uruchomi system Windows z ustawieniami domyślnymi.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...