Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Komputer nie uruchamia się po zainstalowaniu karty graficznej (Windows 10, 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 10 lub Windows 8.
Komputery HP z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 lub Windows 8 korzystają z AMI BIOS w wersji 8, zgodnej z UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Ta wersja systemu BIOS obejmuje i automatycznie włącza funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), która może uniemożliwiać uruchamianie się komputera po zainstalowaniu karty wideo innej niż dostarczonej wraz z komputerem.

Sposób działania funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch)

Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) jest nową funkcją w systemie BIOS 8, która pozwala komputerowi potwierdzać autentyczność komponentów, takich jak sprzęt i oprogramowanie układowe. W okresie produkcji komputera UEFI utworzył listę kluczy identyfikujących zaufany sprzęt, oprogramowanie sprzętowe i kod programu ładowania systemu operacyjnego. Utworzył też listę kluczy służących do identyfikacji znanego złośliwego oprogramowania. Po włączeniu opcji bezpiecznego rozruchu komputer sprawdza, czy wszystko, co się ładuje i jest używane przed uruchomieniem systemu Windows, jest bezpieczne i rozpoznawane. Funkcja bezpiecznego rozruchu sprawdza też ważność najważniejszego sprzętu, w tym płyty głównej i karty wideo. Dowolne złośliwe oprogramowanie lub nierozpoznawany kod sprzętowy są blokowane. Funkcja Secure Boot może na przykład uchronić komputer przed uruchomieniem z nielegalnie skopiowanych płyt CD lub DVD, które mogłyby uszkodzić komputer. Funkcja Secure Boot nie blokuje prawidłowo utworzonych płyt odzyskiwania ani oryginalnych dysków Windows.
Jeżeli w komputerze został zainstalowany starszy model karty wideo, funkcja Secure Boot (Bezpieczny rozruch) może nie rozpoznawać go jako prawidłowego sprzętu. Jeżeli karta nie zostanie rozpoznana, system Windows nie użyje jej podczas rozruchu. Mogą wystąpić problemy z uruchamianiem komputera, może też dojść do całkowitego braku sygnału wyjściowego komputera.
Aby rozwiązać problem, możesz użyć karty wideo rozpoznawanej przez funkcję bezpiecznego rozruchu lub wyłączyć tę funkcję w systemie BIOS i włączyć funkcję Legacy Boot (Rozruch ze starszego urządzenia). Niniejszy dokument podaje sposób wyłączania funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) i włączania funkcji Legacy Boot (Rozruch ze starszego urządzenia).

Przywróć pierwotną konfigurację komputera

Jeżeli komputer dostarczono z wbudowaną kartą graficzną, a użytkownik zainstalował nową kartę, należy ją wymontować.
Jeżeli komputer dostarczono z zainstalowaną kartą graficzną, a użytkownik wymienił kartę oryginalną na nową, wyjmij nową kartę. Ponownie zamontuj oryginalną kartę.

Wyłącz funkcję Secure Boot i włącz funkcję Rozruch ze starszych urządzeń

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
  Rys. : Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Security (Zabezpieczenia). Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter (Enter).
  Rys. : Menu Zabezpieczenia
  Menu Zabezpieczenia
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z tego menu pojawi się ostrzeżenie. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu).
  Rys. : Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
  Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
  Nastąpi otwarcie menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu).
  Rys. : Menu Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Menu Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 4. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), a następnie za pomocą strzałki w prawo zmień ustawienie na wartość Disable (Wyłącz).
 5. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), aby zmienić wartość ustawienia na Enable (Włącz).
 6. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 7. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 8. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Rys. : Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 9. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  Uwaga:
  Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows.

Zainstaluj nową kartę graficzną

Zainstaluj żądaną kartę wideo w komputerze. Upewnij się, że karta jest zgodna z komputerem i jego specyfikacjami.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...