Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komercyjne komputery stacjonarne HP - Czysta (niestandardowa) instalacja systemu Windows 8

Niniejszy dokument odnosi się do komputerów stacjonarnych HP dla firm, które są uaktualniane z systemu Windows 7 do 64-bitowego systemu Windows 8 przy użyciu cyfrowej kopii. Przed zainstalowaniem systemu Windows 8 należy wykonać czystą instalację (niestandardowa), która powoduje usunięcie wszystkich danych z dysku twardego.
Przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia należy zapoznać się z poniższymi ważnymi informacjami:
Nie wszystkie funkcje systemu Windows 8 mogą być dostępne na każdym komputerze wyposażonym w system Windows 7. Do zainstalowania i uruchomienia systemu Windows na posiadanym komputerze mogą być wymagane dodatkowe podzespoły, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe i/lub aktualizacja systemu BIOS.
 • Firma HP udostępnia instrukcje procesu uaktualnienia i sterowniki dla większości komputerów sprzedanych po 1 października 2011.
 • Informacje o ofercie uaktualnienia systemu do Windows 8 firmy Microsoft są dostępne na stronach www.windowsupgradeoffer.com i www.windowsupgradeoffer.com/en-US/Home/Faq. Strony te należy często odwiedzać, ponieważ niektóre szczegóły mogą ulec zmianie i mogą zostać udostępnione dostępne nowe informacje.
 • Jeżeli komputer został zakupiony przed 1 października 2011, firma HP nie przeprowadziła testów lub nie opracowała sterowników do tego modelu. Dlatego zaktualizowanie komputera może być trudne lub niemożliwe.
 • Nie wszystkie funkcje systemu Windows 8 będą dostępne w każdym komputerze i indywidualne doświadczenia użytkownika systemu Windows 8 są uzależnione od możliwości jego komputera.
 • Firma HP zaleca wykonywanie w komputerach stacjonarnych dla firm czystej (niestandardowej) instalacji w celu uzyskania najlepszej obsługi w systemie Windows 8. Firma HP nie zaleca wykonywania uaktualnienia w miejscu w przypadku komputerów stacjonarnych dla firm.
  Czysta instalacja (niestandardowa) przewiduje usunięcie z dysku twardego wszystkich plików i partycji przed zainstalowaniem systemu Windows 8. Oryginalne sterowniki i programy dostarczone przez firmę HP (oraz inne oprogramowanie zainstalowane przez użytkownika) nie będzie już dostępne i będzie musiało zostać zainstalowane ponownie lub zastąpione wersjami zgodnymi z systemem Windows 8.
  Nawet jeżeli komputer obsługuje UEFI i zostało w nim zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe, czysta instalacja i zmiana formatu na GPT będzie wymagana do korzystania z niektórych funkcji zabezpieczeń systemu Windows 8.
 • Firma HP zaleca instalowanie w komputerach stacjonarnych dla firm 64-bitowej wersji systemu Windows 8. Firma HP udostępni wyłącznie sterowniki dla systemu Windows 8 w wersji 64-bitowej.
 • Oprogramowanie opracowane dla systemu Windows 7 lub wcześniejszych systemów operacyjnych może nie działać po zainstalowaniu systemu Windows 8.
 • Firma HP udostępnia oprogramowanie zgodne z systemem Windows 8 i zaktualizowane sterowniki tylko dla konkretnych modeli komputerów.
 • Niektóre podzespoły graficzne nie będą obsługiwać nowej architektury sterownika WDDM 1.2. Choć karty graficzne powinny działać w systemie Windows 8, komputer nie będzie korzystał ze zwiększenia wydajności dostępnego dla kart zgodnych z WDDM 1.2.
  Dodatkowo niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać funkcji UEFI GOP wymaganej do korzystania z funkcji Seamless Boot (Płynny rozruch) w systemie Windows 8.
 • Chcąc przywrócić pierwotny system operacyjny po przeprowadzeniu uaktualnienia, należy uzyskać nośniki odzyskiwania systemu HP przed uaktualnieniem.
 • W przypadku skontaktowania się z pomocą techniczną firmy HP po przeprowadzeniu uaktualnienia pomoc techniczna firmy HP może zażądać przywrócenia pierwotnego systemu operacyjnego Windows 7 w celu sprawdzenia sprawności produktu. W przypadku wysłania komputera do serwisu lub naprawy po uaktualnieniu do Windows 8 na komputerze może zostać przywrócony obraz pierwotnego systemu operacyjnego Windows, a uzyskany w wyniku uaktualnienia system operacyjny Windows 8 zostanie usunięty. Po dokonaniu napraw użytkownik może zainstalować ponownie system Windows 8.
 • Aby uniknąć ryzyka ich utraty, należy zawsze tworzyć kopie zapasowe wszystkich ważnych danych (plików, zdjęć, filmów, dokumentów, aplikacji itd.) przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia.
 • Po uaktualnieniu może być niemożliwe odtwarzanie filmów DVD. Jeżeli aktualnie korzystasz z kodeku DVD do odtwarzania filmów DVD, takiego jak dekoder wchodzący w skład systemu 7 Professional, może być on niedostępny po uaktualnieniu do systemu Windows 8. Aby zachować możliwość odtwarzania filmów DVD po uaktualnieniu należy uzyskać pakiet Windows 8 Media Center Pack od firmy Microsoft lub nabyć oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD.
  Jeżeli aktualnie korzystasz z oprogramowania do odtwarzania płyt DVD wydanego przez HP, Cyberlink lub inną firmę, które nie korzysta z kodeku na licencji firmy Microsoft, proces instalacji systemu Windows 8 pomoże w stwierdzeniu, czy oprogramowanie to jest zgodne z systemem Windows 8, czy wymaga aktualizacji. Jeżeli oprogramowanie jest zgodne i użytkownik wybierze Uaktualnianie w miejscu, podczas procesu uaktualnienia otrzyma możliwość zachowania tego oprogramowania. W przypadku wykonania czystej instalacji konieczne jest ponowne zainstalowanie oprogramowania po uaktualnieniu.
Wymagania systemowe
Zgodnie z wymaganiami firmy Microsoft przed zainstalowaniem systemu Windows 8 komputer musi spełniać poniższe wymagania systemowe.
System Windows 8 działa na takim samym sprzęcie komputerowym jak Windows 7:
 • Procesor 1 GHz lub szybszy
 • Minimum 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), zalecane 4 GB do obsługi pełnej funkcjonalności
 • Minimum 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym przed instalacją
 • Zainstalowana najnowsza dostępna wersja systemu BIOS
Dodatkowe wymagania wybranych funkcji:
 • Do uzyskiwania dostępu do witryny Windows Store oraz pobierania i uruchamiania aplikacji potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem i ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768.
 • Do przyciągania aplikacji potrzebny jest ekran o rozdzielczości co najmniej 1366 x 768.
 • Dostęp do Internetu (usługodawca może naliczyć opłaty)
Firma Microsoft udostępnia kreator instalacji sprawdzający komputer pod kątem problemów ze zgodnością. Warto skorzystać z kreatora instalacji przed podjęciem próby uaktualnienia systemu do Windows 8. Więcej informacji można znaleźć w Centrum zgodności z systemem Windows 8 firmy Microsoft.
Czy komputer obsługuje zaawansowane funkcje systemu Windows 8?
Interfejs UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) współpracuje z tradycyjnym systemem BIOS w zakresie zarządzania interakcjami pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. Niektóre komputery firmy HP są wyposażone w system BIOS, który może zostać zaktualizowany w sposób umożliwiający korzystanie z nowych funkcji systemu Windows 8, takich jak Bezpieczny rozruch i mechanizm płynnego rozruchu. Dodatkowo firma HP udostępnia narzędzia diagnostyki sprzętowej i rozwiązywania problemów z poziomu interfejsu UEFI. Aby móc korzystać z niektórych funkcji interfejsu UEFI, wszystkie komputery firmy HP wymagają zaktualizowania systemu BIOS przed zainstalowaniem systemu Windows 8. Komputery z interfejsem UEFI jednak również wymagają dokonania zmian w konfiguracji systemu BIOS przed instalacją i po niej. Aby korzystać z niektórych nowych funkcji systemu Windows 8, należy zmienić format dysku twardego, stosując nowy format systemu plików (GPT).
Wykonanie czystej instalacji (niestandardowa) jest istotne dla utworzenia koniecznych partycji GPT i uzyskania pełnej funkcjonalności.
Zaktualizowane wersje systemu BIOS są dostępne w witrynie Sterowniki i pliki do pobrania firmy HP dla posiadanego modelu pod adresem http://www.hp.com/support.
Przygotowanie komputera do czystej instalacji (niestandardowa) systemu Windows 8
Ta opcja instalacji przygotowuje komputer do instalacji, usuwa wszystkie pliki i partycje z dysku twardego przed zainstalowaniem systemu Windows 8. W celu uzyskania dostępu do tej opcji, należy wyłączyć komputer i wykonać rozruch przy użyciu instalacyjnej płyty DVD lub nośnika USB.
  Ostrzeżenie:
Aby uniknąć ryzyka ich utraty, należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych danych (plików, zdjęć, filmów, dokumentów, aplikacji itd.) przed rozpoczęciem czystej instalacji.
Czynność 1: Aktualizacja systemu BIOS
Przed uaktualnieniem do systemu Windows 8 należy zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zaktualizować system BIOS i uniknąć ewentualnych problemów podczas instalacji:
  Uwaga:
Do uzyskania pełnej obsługi systemu Windows 8 może być wymagane przynajmniej jednokrotne zaktualizowanie systemu BIOS po instalacji. Ostateczna wersja systemu BIOS dla UEFI będzie dostępna na początku roku 2013 i należy wtedy zaktualizować system BIOS.
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania system, a następnie wybierz z listy pozycję Informacje o systemie.
 2. W oknie Podsumowanie systemu znajduje się pozycja Wersja/data systemu BIOS. Zapisz numer wersji systemu BIOS.
 3. Przejdź na stronę internetową HP Customer Care (http://www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera, aby znaleźć przeznaczone dla niego oprogramowanie i sterowniki.
 4. Użyj opcji ZAPISZ, aby pobrać najnowszą dostępną wersję systemu BIOS na dysk twardy. Pamiętaj o przejrzeniu wszystkich dostępnych plików do pobrania i wybierz wersję systemu BIOS z najwyższym numerem.
 5. Aby zainstalować (nagrać) system BIOS, zamknij wszystkie programy, odłącz wszystkie urządzenia, usuń wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, a następnie dwukrotnie kliknij pobrany plik BIOS.
    Ostrzeżenie:
  Nie korzystaj z komputera i nie odłączaj zasilania do czasu zakończenia aktualizacji systemu BIOS i ponownego uruchomienia komputera.
Czynność 2: Zmiana ustawień BIOS dla systemu Windows 8
Komputery wyposażone w UEFI dla systemu Windows 8 muszą mieć włączoną obsługę pamięci ROM opcji UEFI. Przed rozpoczęciem uaktualnienia należy wyłączyć w systemie BIOS technologię Intel AMT. Technologia AMT będzie mogła zostać aktywowana po udostępnieniu zgodnych z UEFI wersji Intel ATM przez firmę HP w formie aktualizacji systemu BIOS.
  Uwaga:
Firma HP będzie regularnie udostępniać nowe wersje systemu BIOS i w tych komputerach konieczne jest aktualizowanie systemu BIOS przy każdej zmianie. Nowe wersje systemu BIOS można uzyskać pod adresem http://www.hp.com/support.
Wykonanie czystej (niestandardowej) instalacji w tych komputerach jest szczególnie istotne z uwagi na utworzenie potrzebnych partycji GPT, które umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności wraz z aktualizacjami systemu BIOS. Uaktualnienie będzie wymagało ponownej instalacji systemu Windows 8 po uzyskaniu ostatecznej wersji Windows 8 w celu uzyskania pełnej funkcjonalności systemu Windows 8.
Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby skonfigurować system BIOS przed uaktualnieniem:
 1. Uruchom komputer ponownie i naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji F10.
 2. Wybierz język.
 3. Wybierz opcję Apply Defaults and Exit (Zastosuj domyślne i wyjdź), aby przywrócić znane ustawienia domyślne w systemie BIOS.
 4. NIE należy przełączać opcji UEFI Option ROM Support (Obsługa pamięci ROM opcji UEFI) na Enabled (Włącz).
 5. Naciśnij klawisz F10, aby zatwierdzić zmiany i ponownie uruchomić komputer.
Czynność 3: Pobierz Oprogramowanie i sterowniki
Warto uzyskać wszystkie dostępne zalecane aktualizacje oprogramowania i sterowników w czasie, gdy komputer wciąż korzysta z systemu Windows 7.
 1. Przejdź na stronę internetową HP Customer Care (http://www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera. Pobierz i zapisz sterowniki sprzętu i pliki oprogramowania dla systemu Windows 8 na dysku twardym.
    Uwaga:
  Jeżeli system operacyjny Windows 8 jest wymieniony w menu rozwijanym, model komputera jest obsługiwany.
 2. Skopiuj pobrane pliki na płytę CD/DVD lub nośnik USB, aby skorzystać z nich po zainstalowaniu systemu Windows 8.
Czynność 4: Pobieranie i rozpakowywanie sterowników pamięci masowej
Podczas instalacji systemu Windows 8 może zostać wyświetlony monit o sterowniki pamięci masowej. Postępuj zgodnie z tą instrukcją, aby uzyskać i przygotować sterowniki pamięci masowej do instalacji.
 1. Przejdź na stronę internetową HP Customer Care (http://www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera. Pobierz i zapisz sterowniki sprzętu i pliki oprogramowania dla systemu Windows 8 na dysku twardym.
    Uwaga:
  Jeżeli system operacyjny Windows 8 jest wymieniony w menu rozwijanym, model komputera jest obsługiwany.
 2. W sekcji Sterowniki - pamięć masowa pobierz każdy sterownik pamięci masowej na liście.
 3. Wypakuj każdy sterownik z pakietu (bez instalowania go).
 4. Skopiuj pobrane foldery z wypakowanymi plikami sterowników pamięci masowej na płytę CD/DVD lub nośnik USB do użytku podczas instalowania systemu Windows 8.
Czynność 5: Uzyskiwanie lub tworzenie płyt odzyskiwania systemu i kopii zapasowych ważnych plików
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy uzyskać lub utworzyć zestaw płyt odzyskiwania systemu Windows 7. W przypadku wystąpienia problemu podczas procesu uaktualniania można użyć płyt odzyskiwania systemu, aby przywrócić w komputerze wyjściową konfigurację oprogramowania.
Można skorzystać z Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft lub narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows firmy Microsoft, aby utworzyć kopię zapasową plików systemu Windows i przenieść je do systemu Windows 8. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows firmy Microsoft jest dostępne w systemie Windows 7 i sprawia, że tworzenie kopii zapasowych plików jest łatwe.
Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową plików przy użyciu innego oprogramowania, przed skorzystaniem z niego należy sprawdzić, czy jest zgodne z systemem Windows 8. Potrzebna będzie także kopia plików instalacyjnych oprogramowania na dysku USB lub płycie. Nie należy używać oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które nie jest zgodne z systemem Windows 8!
Po zakończeniu należy sprawdzić, czy tworzenie kopii zapasowej powiodło się i czy uzyskanie dostępu do plików jest możliwe.
Czynność 6: Pobranie cyfrowej kopii systemu Windows 8
W przypadku zakupienia dostępnego w sprzedaży systemu Windows 8 na płycie DVD należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji firmy Microsoft umieszczoną w opakowaniu.
Do pobrania cyfrowej kopii systemu Windows 8 potrzebne są:
 • Komputer z systemem Windows 7 (do uaktualnienia) i co najmniej 6 GB wolnego miejsca na dysku.
 • Połączenie sieciowe z dostępem do Internetu.
 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.microsoft.com/windows8, aby znaleźć narzędzie Asystent uaktualnienia do systemu Windows 8.
 2. Uruchom narzędzie Asystent uaktualnienia do systemu Windows 8.
    Uwaga:
  Narzędzie Asystent uaktualnienia systemu Windows 8 może określić potrzebne sterowniki lub oprogramowanie. Wskazane sterowniki i oprogramowanie należy przygotować przed instalacją systemu Windows 8.
 3. Asystent uaktualnienia do systemu Windows 8 ułatwia wykupienie uaktualnienia do systemu Windows 8 od firmy Microsoft. Po zakupieniu systemu Windows 8 Asystent uaktualnienia poda klucz produktu (5 grup znaków alfanumerycznych). Zapisz klucz produktu do użytku w przyszłości.
  Rys. : Klucz produktu w narzędziu Asystent uaktualnienia systemu Windows
  Klucz produktu w narzędziu Asystent uaktualnienia systemu Windows
 4. Aby kontynuować czystą instalację, wybierz opcję Zainstaluj przez utworzenie nośnika i kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Opcje instalacji systemu Windows 8
  Opcje instalacji systemu Windows 8
 5. Możesz utworzyć startowy dysk flash USB lub nagrać płytę DVD, używając pliku ISO. Wybierz preferowaną opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Wybierz napęd USB lub DVD (ISO)
  Wybierz napęd USB lub DVD (ISO)
 6. Jeżeli chcesz nagrać płytę DVD (plik ISO), kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik ISO na pulpicie.
  Rys. : Zapisz plik ISO na pulpicie
  Zapisz plik ISO na pulpicie
  Włóż pustą płytę DVD z możliwością zapisu do napędu DVD-RW i kliknij przycisk Zakończ.
  Rys. : Nagraj plik ISO na płycie DVD
  Nagraj plik ISO na płycie DVD
 7. Jeżeli chcesz utworzyć dysk flash USB, wybierz dysk flash USB z listy i kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Wybierz dysk flash USB
  Wybierz dysk flash USB
 8. Po nagraniu plików na płytę DVD lub nośnik USB należy oznaczyć płytę lub nośnik i umieścić go w bezpiecznym miejscu.
Przewidywane problemy podczas instalacji
 • Niezgodne programy - Instalator bada komputer pod kątem ewentualnych problemów dotyczących zgodności. Niektóre programy muszą zostać odinstalowane, a komputer uruchomiony ponownie przed kontynuowaniem instalacji.
 • Zakłócenia instalacji - Instalator może przerwać działanie lub zostać uruchomiony ponownie w określonych wcześniej sytuacjach. W przypadku ponownego uruchomienia komputera zestaw monitów umożliwi: wznowienie od miejsca przerwania lub rozpoczęcie od nowa.
 • Zabezpieczenie UAC - Funkcja kontroli konta użytkownika firmy Microsoft wyświetla monit i wymaga potwierdzenia zezwolenia na dokonanie zmian w komputerze przez wskazany program. To rozwiązanie zapobiega próbom instalacji oprogramowania przez złośliwe programu i wirusy.
  W przypadku wyświetlenia komunikatu Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze? z nazwą programu Microsoft Windows i nazwą sprawdzonego wydawcy Microsoft Corporation, kliknij przycisk Tak, aby zezwolić na operację.
 • Wybierz nazwę użytkownika i konto - System Windows 8 domyślnie umożliwia płynną integrację nowego komputera z Internetem lub chmurą zawierającą inne media społecznościowe oraz urządzenia korzystające z konta połączonego użytkownika Microsoft, np. konta Instant Messenger, Gmail lub Hotmail.
  • Konto lokalne - Można wprowadzić unikalną nazwę użytkownika i hasło, które będzie obowiązywać tylko na komputerze lokalnym, aby pozostał on niezależnym urządzeniem, które nie jest powiązane z innymi urządzeniami.. Wciąż będzie można ręcznie nawiązać połączenie z chmurą w celu udostępniania plików w przyszłości.
  • Konto Microsoft - Jeżeli użyjesz do logowania połączonego konta użytkownika Microsoft, komputer zostanie automatycznie powiązany ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami mobilnymi oraz danymi użytkownika zapisanymi we wszystkich kontach sieci społecznościowych.
 • Zezwól na wielokrotne restartowanie - Podczas procesu instalacji komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie. Podczas ponownego uruchomienia możesz wyjąć instalacyjną płytę DVD lub zignorować komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD...
Instalacja systemu Windows 8
 1. Zamknij wszystkie programy, odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne i odłącz wszystkie urządzenia pamięci masowej USB oraz karty SD.
 2. Jeżeli masz Internet, podłącz komputer do Internetu, używając przewodu Ethernet (przewodowa sieć NIC) lub ustaw przełącznik łączności bezprzewodowej w pozycji włączenia (bezprzewodowa sieć LAN).
 3. Włóż instalacyjną płytę DVD systemu Windows 8 lub nośnik USB do komputera i wyłącz komputer.
 4. Włącz komputer i naciśnij klawisz F9, aby otworzyć menu opcji rozruchu.
  Menu Boot Options (Opcje rozruchu) zostanie wyświetlone z opcją UEFI Boot Sources (Źródła rozruchu UEFI) na szczycie listy i opcją Legacy (Starsze urządzenia) u dołu.
 5. Modele z UEFI - Używając klawiszy strzałek, wybierz pozycję DVD Drive (Napęd DVD) lub USB Device (Urządzenie USB) w kategorii UEFI Boot Sources (Źródła rozruchu UEFI) i naciśnij klawisz Enter.
  Modele bez UEFI - Używając klawiszy strzałek, wybierz pozycję DVD Drive (Napęd DVD) lub USB Device (Urządzenie USB) w kategorii Legacy (Starsze urządzenia) i naciśnij klawisz Enter.
 6. Po wyświetleniu monitu Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD i naciśnij klawisz Enter.
    Uwaga:
  Modele z UEFI - Jeżeli nie naciśniesz żadnego klawisza po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD…”, komputer wykona domyślny rozruch ze starszego urządzenia. Konieczne będzie zatrzymanie instalacji, ponowne uruchomienie komputera, ponowne wybranie urządzenia UEFI i wykonanie instrukcji „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD…”
  Zezwolenie na rozruch przy użyciu opcji starszego urządzenia przed zainstalowaniem systemu Windows 8 uniemożliwia zastosowaniem formatowania GPT na dysku twardym i uzyskanie pełnej funkcjonalności.
 7. Po wczytaniu potrzebnych plików i wyświetleniu ekranu instalacji systemu Windows 8 kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć proces instalacji.
  Rys. : Na ekranie pojawia się komunikat o rozpoczęciu instalacji.
 8. Po wyświetleniu monitu określ opcje Język, Czas i Klawiatura, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza produktu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź swój klucz produktu (5 grup znaków alfanumerycznych bez łączników). Po wprowadzeniu poprawnego klucza produktu zostanie wyświetlony komunikat Klucz produktu działa. Jeśli wszystko gotowe, kontynuuj. Kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Jeżeli pomimo wielu prób wprowadzenie klucza produktu się nie powiodło, skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft (www.microsoft.com/support) w celu uzyskania pomocy w sprawie klucza produktu.
 10. Po wyświetleniu monitu o zapoznanie się z postanowieniami umowy licencyjnej przeczytaj umowę i wybierz opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeżeli akceptujesz warunki, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj.
 11. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej zostaną wyświetlone dwie opcje instalacji: Uaktualnianie na miejscu lub czysta instalacja niestandardowa. Wybierz opcję Instalacja niestandardowa.
 12. Sprawdź, czy utworzono kopie zapasowe wszystkich ważnych plików oraz czy utworzono lub uzyskano rozwiązanie do odzyskiwania systemu HP. Po wykonaniu tej operacji wszystkie pliki zostaną zniszczone bez kolejnego ostrzeżenia.
 13. Zostanie otwarty ekran zatytułowany Gdzie chcesz zainstalować system Windows. Na ekranie znajduje się lista partycji dostępnych na dysku twardym, czyli przestrzeni, którą instalator systemu Windows może wykorzystać do zainstalowania systemu Windows 8.
  Aby kontynuować, zastosuj jedną z poniższych czynności i zainstaluj system Windows na partycji dysku twardego:
  • Usuń wszystkie partycje i zainstaluj system na jednej partycji o maksymalnym rozmiarze (zaawansowane): Wybierz opcje napędów, aby aktywować więcej opcji na tym ekranie i usuń wszystkie partycje z listy. Po usunięciu wszystkich partycji możesz utworzyć jedną, nową partycję o maksymalnym dostępnym rozmiarze, a następnie sformatować ją. Po utworzeniu i sformatowaniu jednej partycji wybierz ją i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  • Utwórz więcej niż jedną partycję i przeprowadź instalację na jednej z nich (zaawansowane): Wybierz opcje napędów, aby aktywować więcej opcji na tym ekranie i usuń wszystkie partycje z listy. Po usunięciu wszystkich partycji możesz utworzyć nowe partycje o różnych rozmiarach i sformatować je. Jedna z tych partycji musi mieć rozmiar co najmniej 20 GB, aby zainstalowanie systemu Windows 8 było możliwe. Korzystanie z tej metody umożliwia pozostawienie oddzielnych partycji z wolnym miejscem do użytku w systemie Windows 8 w charakterze dodatkowych woluminów danych (w widoku Menedżer plików i Komputer). Po utworzeniu i sformatowaniu jednej partycji, wybierz partycję, której rozmiar wynosi co najmniej 20 GB i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 14. Po zainstalowaniu systemu Windows 8 zostanie wyświetlone okno Personalizuj. Używając poziomego suwaka, wybierz kolor tła i kolor tekstu, wprowadź nazwę komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Personalizacja systemu Windows 8
 15. W razie wyświetlenia okna Sieć bezprzewodowa możesz nawiązać połączenie z siecią od razu lub zrobić to później.
  Rys. : Połączenie z siecią bezprzewodową
  Wybierz sieć bezprzewodową z listy i kliknij przycisk Połącz .
  Jeżeli nie chcesz nawiązywać połączenia z siecią bezprzewodową, kliknij przycisk Połącz z siecią bezprzewodową później.
    Uwaga:
  Opcja sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana, jeżeli komputer nie był wcześniej podłączony do sieci bezprzewodowej lub jeżeli w pobliżu nie wykryto żadnej sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodową można skonfigurować później, po zakończeniu instalacji.
 16. Po otwarciu ekranu Ustawienia sprawdź listę opcji sieci i udostępniania.
  Aby jak najszybciej zakończyć instalację, firma Microsoft domyślnie zaleca użycie opcji Ustawienia ekspresowe.
  • Jeżeli chcesz zaakceptować ustawienia domyślne i zezwolić firmie Microsoft na zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Użyj ustawień ekspresowych.
  • Jeżeli chcesz sprawdzić opcje i wprowadzić zmiany w ustawieniach, kliknij przycisk Dostosuj i wybierz poszczególne opcje.
 17. Po wyświetleniu monitu Zaloguj się na komputerze musisz wybrać sposób zarządzania komputerem:
  • Wybierz opcję Konto lokalne, aby komputer pozostał niezależnym urządzeniem i nie został powiązany z innymi urządzeniami. Później możesz zmienić ustawienia, aby udostępniać pliki i zasoby innym urządzeniom.
  • Wybierz opcję Konto Microsoft, aby powiązać ten komputer z innymi urządzeniami przenośnymi i danymi użytkownika przechowywanymi w sieci Microsoft.
  Rys. : Zaloguj się do komputera
 18. Po wybraniu typu konta i wyświetleniu monitu Zaloguj się do komputera wprowadź wymagane dane w polach Nazwa użytkownika i Hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Jeżeli logujesz się, używając połączonego konta Microsoft, wprowadź dane uwierzytelniające zabezpieczeń. W tym momencie możesz także zmienić podany telefon i alternatywny adres e-mail z poziomu istniejącego połączonego konta Microsoft.
 19. Zezwól komputerowi na kontynuowanie instalacji. Przez kilka sekund po zakończeniu instalacji wyświetlany będzie komunikat Komputer jest gotowy.
Po zakończeniu instalacji zaktualizuj sterowniki, zainstaluj oprogramowanie i przywróć pliki z kopii zapasowych. Dodatkowe informacje znajdują się w części Czynności do wykonania po uaktualnieniu do systemu Windows 8.
Czynności do wykonania po uaktualnieniu do systemu Windows 8
 1. Połącz komputer z Internetem, jeśli jeszcze nie został połączony.
 2. Zainstaluj .NET Framework 3.5 - Wiele ważnych sterowników i programów wymaga .NET Framework 3.5.
  Wybierz w Panelu sterowania pozycję Programy i funkcje, Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, a następnie wybierz pozycję Microsoft .NET Framework 3.5.1.
  Rys. : .NET Framework w oknie funkcji systemu Windows
  .NET Framework w oknie funkcji systemu Windows
 3. Zainstaluj zaktualizowane sterowniki - W celu uzyskania najlepszej jakości zainstaluj najnowsze sterowniki dla swojego komputera. Jeżeli sterowniki zostały pobrane wcześniej, użyj sterowników zapisanych na nośniku CD/DVD lub USB. Aby pobrać najnowsze sterowniki, przejdź pod adres http://www.hp.com/support.
  Sterowniki urządzeń wymienionych poniżej mają krytyczne znaczenie dla działania systemu Windows 8 i rozwiążą znane problemy, które mogą wystąpić po instalacji:
  • Sterowniki urządzeń pamięci
  • Sterowniki kart graficznych lub wideo
  • Sterowniki sieci LAN lub Ethernet
  • Sterowniki i oprogramowanie BlueTooth (komputery z serii All-in-One)
  • Sterowniki klawiatury (komputery z serii All-in-One)
 4. Utwórz dysk odzyskiwania systemu Windows 8 - Utworzenie dysku odzyskiwania systemu na nośniku DVD lub USB może pomóc w rozwiązaniu problemów z rozruchem i przywrócić system Windows 8 w razie wystąpienia problemów w przyszłości.
  Na pasku paneli funkcji systemu Windows 8 wybierz opcję Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Wpisz odzyskiwanie, a następnie kliknij pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.
 5. Uzyskaj oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD lub Blu-ray - Jeżeli nie możesz oglądać filmów na płytach DVD po uaktualnieniu, musisz zainstalować Windows 8 Media Center lub nowe oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD, które będzie zgodne z Windows 8.
  Dodatkowe informacje o pakiecie Windows 8 Media Center Pack są dostępne w witrynie Microsoft Store w Windows 8.
  Jeżeli komputer został dostarczony z napędem Blu-ray, pobierz i zainstaluj oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD Blu-ray dla swojego komputera z witryny HP (http://www.hp.com/support).
 6. Przywróć pliki kopii zapasowych - W przypadku uaktualniania do systemu Windows 8 metodą czystej instalacji można przywrócić pliki, których kopie zapasowe zostały przygotowane przed instalacją. Instrukcje można znaleźć w części Przywracanie plików z kopii zapasowej.
 7. Jeżeli komputer był wyposażony w programy Recovery Partition i Recovery Manager dla Windows 7, instalacja systemu Windows 8 spowodowała usunięcie ich. Jeżeli chcesz przywrócić wyjściowy system operacyjny po uaktualnieniu, musisz użyć nośnika odzyskiwania systemu utworzonego przed uaktualnieniem, uzyskać nośnik odzyskiwania systemu od firmy HP lub nabyć wersję handlową wybranego systemu operacyjnego Windows.
Naucz się korzystać z systemu Windows 8 - Przeczytaj dokument HP Poznawanie systemu Windows 8, aby poznać nowe funkcje systemu Windows 8, aplikacje dostępne w systemie Windows 8, sposób korzystania z kafelek do wyszukiwania oprogramowania i uzyskiwania dostępu do większej liczny opcji i wiele innych zagadnień.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...