Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart 5510 -- konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego (sprzęt)

W dokumencie opisano następujące czynności, jakie należy wykonać, aby skonfigurować drukarkę:
 • Sprawdź zawartość opakowania
 • Rozpakuj urządzenie
 • Podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie
 • Wybierz język i lokalizację
 • Włóż wkłady atramentowe
 • Załaduj papier.
 • Wyrównaj wkłady atramentowe

Montaż urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One

Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj po kolei następujące czynności.
  Przestroga:
NIE podłączaj teraz kabla USB. Jeżeli urządzenie ma być podłączone do komputera za pomocą kabla USB, w odpowiednim momencie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony stosowny monit z prośbą o podłączenie kabla USB.

Krok 1: Sprawdź zawartość opakowania

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

Krok 2: Rozpakuj urządzenie wielofunkcyjne All-in-One

 1. Usuń z drukarki wszelkie taśmy i materiały opakowania.
  Rys. : Usuń wszystkie materiały zabezpieczające
  Ilustracja: Usuń wszystkie materiały zabezpieczające
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Wyciągnij podajnik papieru, a następnie usuń taśmę z podajnika.
  Rys. : Usuń z taśmę z podajnika papieru
  Ilustracja: Usuń z taśmę z podajnika papieru
 5. Wsuń podajnik papieru do drukarki.

Krok 3: Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie wielofunkcyjne

 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do gniazda elektrycznego.
  Rys. : Podłącz przewód zasilający
  Ilustracja: Podłącz przewód zasilający
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania.
  Ilustracja: Naciśnij przycisk zasilania.

Krok 4: Wybierz język i kraj/region

Po włączeniu urządzenia wyświetlany jest monit o wybranie języka i regionu. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić domyślny język oraz kraj/region urządzenia.
 1. Naciśnij pozycję z wybranym językiem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór języka. Zostanie wyświetlone menu Wyboru regionu.
 2. Naciśnij pozycję z żądanym krajem/regionem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór kraju/regionu.

Krok 5: Włóż papier fotograficzny

Uwaga:
Jeżeli nie masz papieru fotograficznego lub chcesz go włożyć później, przejdź do następnej czynności opisanej w tym dokumencie.
 1. Otwórz drzwiczki podajnika papieru, a następnie rozsuń prowadnice szerokości papieru na zewnątrz.
  Rys. : Wysuń podajnik papieru, a następnie rozsuń prowadnice szerokości papieru na zewnątrz.
  Ilustracja: Otwórz drzwiczki podajnika papieru, a następnie rozsuń prowadnice szerokości papieru na zewnątrz.
 2. Załaduj stos papieru fotograficznego do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, a strona do zadrukowania była skierowana w dół. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Rys. : Włóż papier fotograficzny do podajnika
  Ilustracja: Włóż papier fotograficzny do podajnika
 3. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.
  Rys. : Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do papieru fotograficznego
 4. Zamknij podajnik, a następnie wyciągnij jego przedłużenie.

Krok 6: Włóż zwykły papier

 1. Jeśli drzwiczki podajnika papieru są zamknięte, otwórz je i wysuń podajnik.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
 3. Włóż stos zwykłego papieru do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, a strona do zadrukowania w dół (o ile papier posiada stronę do zadrukowania i niezadrukowania). Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Rys. : Załaduj papier do zasobnika
  Ilustracja: Załaduj papier do zasobnika
 4. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.
  Rys. : Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru
 5. Zamknij podajnik papieru, a następnie wyciągnij i unieś przedłużenie podajnika do samego końca.

Krok 7: Zainstaluj wkłady drukujące

 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Zdejmij osłonę z karetki.
  Rys. : Zdejmij osłonę z karetki
  Ilustracja: Zdejmij osłonę z karetki
 3. Pociągnij za pomarańczową wypustkę, aby zdjąć folię z wkładu atramentowego.
  Rys. : Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
 4. Zdejmij pomarańczową osłonę z wkładu atramentowego. Przekręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odłamie.
  Rys. : Zdejmij osłonę z wkładu
  Ilustracja: Zdejmij osłonę z wkładu
 5. Trzymając wkład atramentowy dyszą i stykami w dół, wepchnij go do odpowiedniego gniazda. Dociśnij wkład, tak aby zatrzasnął się w gnieździe. Upewnij się, że kolor ikony na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodny z kolorem ikony na gnieździe wkładu atramentowego.
  Rys. : Wsuń wkład drukujący.
  Ilustracja: Wsuń wkład drukujący.
 6. Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Krok 8: Wyrównaj wkłady atramentowe

Uwaga:
Po włożeniu wkładów atramentowych i zamknięciu pokrywy dostępu drukarka automatycznie wyświetli monit o wydrukowanie strony wyrównywania.
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK. Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 2. Otwórz pokrywę.
  Rys. : Otwórz pokrywę
  Ilustracja: Otwórz pokrywę
 3. Połóż stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół, a następnie umieść ją w prawym przednim rogu szyby.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 4. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij przycisk OK. Strona wyrównywania zostanie zeskanowana.
  Jeżeli drukarka nie wydrukuje strony wyrównywania automatycznie, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie dotykowym dotknij strzałki w prawo (), a następnie ikony Ustawienia ().
  2. Dotknij pozycję Narzędzia.
  3. Naciśnij strzałkę w dół (), a następnie pozycję Wyrównaj drukarkę. Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
  4. Otwórz pokrywę.
   Rys. : Otwórz pokrywę
   Ilustracja: Otwórz pokrywę
  5. Połóż stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół, a następnie umieść ją w prawym przednim rogu szyby.
   Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
   Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  6. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij przycisk OK. Strona wyrównywania zostanie zeskanowana.

Rozpoczęcie pracy z usługą ePrint

Teraz podczas podróży możesz drukować bezpośrednio na drukarce HP z usługą ePrint za pomocą smartfona, notebooka lub innego urządzenia przenośnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i korzystania z usługi ePrint, kliknij podane łącze.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...