Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Color LaserJet CP2025dn/x - Po zainstalowaniu uniwersalnego sterownika druku (UPD) nie można drukować w kolorze lub w trybie automatycznego dupleksu (drukowanie dwustronne kończy się niepowodzeniem)

Problem

Po zainstalowaniu uniwersalnego sterownika druku (UPD) dla drukarki HP Color LaserJet strony nie są drukowane w kolorze i/lub nie można drukować z dupleksem automatycznym lub dwustronnie (dotyczy tylko obsługiwanych modeli).
Uwaga:
Jeśli nie można korzystać z automatycznego dupleksu, upewnij się, że został zainstalowany najnowszy dostępny sterownik UPD HP (5.3 lub nowszy), drukarka została skonfigurowana do automatycznego dupleksu, a także sprawdź, czy model drukarki obsługuje ręczny lub automatyczny dupleks. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika lub dokumencie pomocy technicznej Konfiguracja automatycznego dupleksu/drukowania dwustronnego (c01906875) (wersja angielska).

Rozwiązanie

  1. Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy dostępny sterownik UPD HP (5.3 lub nowszy).
  2. Wyświetl właściwości drukarki i sprawdź, czy na karcie Ogólne sterownika druku określono obsługę kolorów przez sterownik. Jeśli ustawienie Kolor: w sekcji Funkcje na karcie ogólne ma wartość Nie, sterownika nie skonfigurowano do drukowania w kolorze.
  3. Jeśli ustawienie Kolor: w sekcji Funkcje na karcie Ogólne ma wartość Nie, kliknij kartę Ustawienia urządzenia i w obszarze Opcje do instalacji kliknij opcję Konfiguracja automatyczna: Wyłącz (ustawienie domyślne), aby wyświetlić listę rozwijaną. Następnie wybierz opcję Aktualizuj, aby uruchomić konfigurację automatyczną. Sterownik wyśle polecenie SNMP do drukarki, aby pobrać informacje o urządzeniu.
    Uwaga:
    Jeśli jest używany model urządzenia, taki jak HP Color LaserJet CP2020dn / CP2025dn obsługujący automatyczne drukowanie w trybie dupleksu (niektóre modele oferują tylko dupleks ręczny), opcja Duplekser (drukowanie dwustronne): powinna być ustawiona na wartość Zainstalowano. Jeśli opcja nie ma wartości Zainstalowano, po kliknięciu opcji Aktualizuj zostanie uruchomiony proces konfiguracji automatycznej, który skoryguje to ustawienie koloru w celu rozwiązania problemu.
  4. Jeśli konfiguracja automatyczna zakończy się niepowodzeniem (sterownik UPD w wersji 5.0 i nowszej), domyślnie zostanie ustawiony tryb Monochromatyczny. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie zmienić ustawienie typu drukarki. Na karcie Ustawienia urządzenia kliknij opcję Typ urządzenia: Autowykrywanie w celu wyświetlenia listy rozwijanej, a następnie wybierz opcję Kolor.
  5. Jeśli po zakończeniu konfiguracji automatycznej opcja Duplekser (drukowanie dwustronne): ma wartość Nie zainstalowano, należy ręcznie zmienić ją na wartość Zainstalowano.
  6. Kliknij kartę Ogólne, aby sprawdzić, czy ustawienia Kolor: i/lub Dwustronne: w obszarze Funkcje mają wartość Tak. Kliknij opcję Drukuj stronę testową, aby to potwierdzić, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...