Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Ustawienia ekonomiczne

Drukowanie w trybie Ogólny biurowy

W trybie Ogólny biurowy zużycie tuszu jest mniejsze, co wydłuża okres użytkowania pojemnika z tuszem.
 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/jakość.
 4. Z listy rozwijanej Jakość drukowania wybierz opcję Ogólny biurowy.

Obsługa zasilania

Urządzenie zawiera funkcje zarządzania zasilaniem, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii.
Funkcja przełączania do trybu gotowości i trybu uśpienia zmniejsza zużycie energii, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas nieaktywne. Czas, po jakim urządzenie przejdzie w tryb gotowości lub tryb uśpienia, można ustawić odpowiednio do potrzeb.
Dzięki funkcji planowania włączenia lub wyłączenia urządzenie jest wyłączane po określonym czasie. Można zmieniać ustawienie tego opóźnienia.

Ustawianie trybu gotowości

 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Tryb gotowości
 3. Wybierz czas opóźnienia przejścia w stan gotowości.
  Uwaga:
  Wartość domyślna to 10 minut.

Ustawianie uśpienia po trybie gotowości

 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Tryb uśpienia po trybie gotowości
 3. Wybierz czas dla opóźnienia trybu uśpienia po trybie gotowości.
  Uwaga:
  Ustawieniem domyślnym są dwie godziny.

Planowanie włączenia/wyłączenia

 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Planow. wł./wył.
 3. Włącz opcję Planowanie wł. lub Planowanie wył.) i ustaw czasy dla tych zdarzeń.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...