Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Używanie funkcji skanowania

Użyj produktu, aby zeskanować dokument umieszczony na szybie skanera lub w podajniku dokumentów.
  Przestroga:
Jeśli używasz podajnika dokumentów upewnij się, że w dokumencie nie ma zszywek.
  Przestroga:
Aby zapewnić najlepszą jakość skanów, przed włączeniem drukarki zamknij pokrywę skanera. Pozwoli to na kalibrację skanera.

Metody skanowania

Wykonaj zlecenia skanowania w następujący sposób.
 • Skanowanie na dysk USB za pomocą panelu sterowania urządzenia.
 • Skanowanie z komputera przy użyciu oprogramowania HP do skanowania
 • Skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA (Windows Imaging Application)
Uwaga:
Aby uzyskać informacje na temat oprogramowania do rozpoznawania tekstu lub z niego korzystać, należy zainstalować program Readiris z dysku CD zawierającego oprogramowanie. Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu jest znane również jako oprogramowanie OCR.

Skanuj na pamięć masową USB

 1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.
 2. Podłącz pamięć masową USB do portu USB z przodu urządzenia.
 3. Na ekranie głównym dotknij przycisku Skanuj.
 4. Dotknij ekranu Skanuj na dysk USB .
 5. Dotknij przycisku Skanowanie, aby zeskanować dokument i zapisać plik. Urządzenie utworzy folder o nazwie HP na dysku USB i zapisze plik w formacie PDF lub JPG pod automatycznie wygenerowaną nazwą.
  Uwaga:
  Po wyświetleniu ekranu podsumowania można go dotknąć, aby dostosować ustawienia.

Skanowanie oryginału z oprogramowania HP do skanowania

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla używanego systemu operacyjnego.
Uwaga:
Przy użyciu oprogramowania HP można zeskanować dokumenty i przeprowadzić rozpoznawanie tekstu, które pozwoli na ich przeszukiwanie i edycję oraz kopiowanie zawartości i wklejanie nowej. Przy użyciu tego formatu można edytować listy, wycinki z gazet i różne inne dokumenty.
System Windows
 1. Połóż oryginał zadrukowaną stroną do dołu, wyrównując go do lewego tylnego rogu szyby, lub umieść zadrukowaną stroną do góry w podajniku ADF.
 2. Uuruchom na komputerze oprogramowanie HP do skanowania.
  • Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start.
  • Kliknij polecenie Programy lub Wszystkie programy.
  • Wybierz folder drukarki HP.
  • Wybierz opcję HP Scan.
 3. Wybierz skrót do skanowania. Wprowadź potrzebne zmiany w ustawieniach skanowania.
 4. Aby rozpocząć skanowania, kliknij polecenie Skanuj.
System Mac OS X
 1. Połóż oryginał zadrukowaną stroną do dołu, wyrównując go do lewego tylnego rogu szyby, lub umieść zadrukowaną stroną do góry w podajniku ADF.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Scan. Ikona ta znajduje się w folderze Hewlett-Packard, w folderze Aplikacje w górnej lewej części dysku twardego.
 3. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Skanowanie za pomocą innego oprogramowania

Produkt jest zgodny ze standardami TWAIN oraz WIA (Windows Imaging Application). Produkt działa z programami przeznaczonymi dla systemu Windows, które obsługują urządzenia skanujące zgodne ze standardami TWAIN lub WIA i programami przeznaczonymi dla komputerów Macintosh, które obsługują urządzenia skanujące zgodne ze standardem TWAIN.
W programach zgodnych ze standardem TWAIN lub WIA jest dostępna funkcja skanowania, pozwalająca zeskanować obraz bezpośrednio do otwartego programu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą lub dokumentacją dołączoną do programu obsługującego standard TWAIN albo WIA lub zapoznaj się z sekcją Jak skanować w systemie Windows bez używania programu HP.

Skanowanie z poziomu programu zgodnego ze standardem TWAIN

Zwykle oprogramowanie jest zgodne ze standardem TWAIN, jeżeli zawiera polecenie typu Acquire (Pobierz), File Acquire (Pobieranie pliku), Scan (Skanuj), Import New Object (Importuj nowy obiekt), Insert from (Wstaw z) lub Scanner (Skaner). W przypadku braku pewności, czy dany program jest zgodny z tymi standardami, lub gdy nie wiadomo, jak nazywa się polecenie, należy zapoznać się z pomocą do oprogramowania lub dokumentacją.
Podczas skanowania z programu zgodnego ze standardem TWAIN program HP Scan może uruchomić się automatycznie. Jeżeli program HP Scan zostanie uruchomiony, można będzie wprowadzać zmiany podczas podglądu obrazu. Jeżeli program nie zostanie uruchomiony automatycznie, obraz od razu zostaje przesłany do programu zgodnego ze standardem TWAIN.
Rozpocznij skanowanie z poziomu programu zgodnego ze standardem TWAIN. Informacje na temat poleceń i wykonywanych czynności znajdują się w pomocy oprogramowania i w dokumentacji.

Skanowanie z programu zgodnego ze standardem WIA

Standard WIA to inny sposób skanowania obrazu bezpośrednio do programu. Zamiast oprogramowania do skanowania HP Scan, standard WIA wykorzystuje oprogramowanie firmy Microsoft.
Zwykle oprogramowanie jest zgodne ze standardem WIA, jeżeli w menu Wstaw lub Plik znajduje się polecenie Obraz/Ze skanera lub aparatu fotograficznego. W przypadku braku pewności, czy dany program jest zgodny ze standardem WIA, należy zapoznać się z Pomocą programu lub dokumentacją.
Rozpocznij skanowanie z poziomu programu zgodnego ze standardem WIA. Informacje na temat poleceń i wykonywanych czynności znajdują się w pomocy oprogramowania i w dokumentacji.
— Lub —
W panelu sterowania systemu Windows, w folderze Aparaty i skaner (znajdującym się w folderze Sprzęt i dźwięk dla systemów Windows Vista i Windows 7) kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia. Spowoduje to otwarcie standardowego kreatora Microsoft WIA, który umożliwi skanowanie do pliku.

Skanowanie za pomocą oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Aby zaimportować zeskanowany tekst do preferowanego programu przetwarzania tekstu w celu edycji, uruchom program HP Scan i wybierz skrót o nazwie Save as Editable Text (OCR) (Zapisz jako tekst do edycji [OCR]).
Można również użyć oprogramowania OCR innej firmy. Program Readiris OCR znajduje się na oddzielnym dysku CD dołączonym do urządzenia. Aby korzystać z tego programu, należy go zainstalować z odpowiedniego dysku CD, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy ekranowej.

Anulowanie skanowania

Aby anulować skanowanie, należy użyć jednej z poniższych procedur.
 • Na panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Anuluj .
 • Gdy upłynie okres oczekiwania na zadanie, wybierz je z paska stanu i usuń.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...