Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Zarządzanie kontami użytkowników i danymi logowania (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów i tabletów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Hasła i oddzielne konta pomagają zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych przechowywanych na komputerze. W tym dokumencie opisano różne typy kont w systemie Windows 8 oraz wyjaśniono, w jaki sposób można zmieniać typ konta i zapisywać oraz zmieniać hasła.
W niniejszym dokumencie objaśniono także, jak korzystać z konta Microsoft w celu synchronizowania ustawień osobistych i aplikacji z innymi komputerami z systemem Windows 8 lub Windows RT, podłączać aplikacje do kont, powiązywać kontakty i otrzymywać na bieżąco aktualizacje na ekranie startowym poprzez włączenie kafelków animowanych.

Zalecane: Użyj połączonego konta Microsoft, aby zalogować się do systemu Windows

Czy do logowania się do systemu Windows używane jest połączone konto Microsoft? Czy do konfiguracji konta Windows został użyty adres e-mail?
HP zaleca używanie połączonego konta Microsoft do logowania do systemu Windows. Używając połączonego konta Microsoft, można zalogować się w systemie Windows przy użyciu adresu e-mail. Hasło można zresetować na innym urządzeniu w dowolnym czasie. Do konfiguracji połączonego konta nie potrzeba adresu e-mail Microsoft ani Hotmail. Można użyć dowolnego adresu e-mail.
  Przestroga:
Odzyskanie lub zresetowanie zagubionego lub zapomnianego hasła nie jest możliwe w przypadku korzystania z lokalnego konta użytkownika.
Jeżeli używane będzie lokalne konto użytkownika, HP zaleca utworzenie dysku resetowania hasła, który umożliwi zresetowanie hasła w przypadku jego zapomnienia. Jeżeli nie posiadasz dysku resetowania hasła i nie pamiętasz hasła, może nastąpić przekierowanie do wykonania pełnego przywracania systemu do oryginalnego stanu fabrycznego. Wszelkie dane, które nie zostaną zapisane w kopii zapasowej w zewnętrznej lokalizacji, zostaną utracone. Aby uzyskać więcej informacji na temat utworzenia dysku resetowania hasła, przejdź do sekcji Tworzenie dysku resetowania hasła (Windows).
Niektóre procedury opisane w tym dokumencie są przeznaczone dla konkretnych wersji systemu Windows 8. Twoja wersja systemu Windows 8 i instrukcje mogą się nieco różnić.
Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre elementy graficzne i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...