Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Rozwiązywanie problemów z połączeniami

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezpośrednim USB

Jeżeli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź kabel USB.
 • Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.
 • Sprawdź, czy długość kabla nie przekracza 5 m. Spróbuj użyć krótszego kabla.
 • Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. W razie potrzeby wymień kabel.

Rozwiązywanie problemów z siecią

Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między urządzeniem a siecią jest poprawna. Zanim rozpoczniesz drukowanie zlecenia, z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź podany na niej adres IP urządzenia.

Złe połączenie fizyczne

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do właściwego portu Ethernet przy użyciu właściwego kabla.
 2. Sprawdź, czy kable zostały prawidłowe podłączone.
 3. Obejrzyj port Ethernet z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
 4. Jeśli problem nie ustępuje, spróbuj użyć innego kabla lub portu sieciowego na routerze, koncentratorze lub przełączniku.

Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia

 1. Na komputerze otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę Porty. Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na stronie konfiguracji lub panelu sterowania.
 2. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole wyboru Zawsze drukuj na tym urządzeniu, nawet w przypadku zmiany jego adresu IP.
 3. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, użyj nazwy hosta zamiast adresu IP.
 4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń wpis urządzenia z listy zarządzanych drukarek, a następnie dodaj urządzenie ponownie.

Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

 1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do urządzenia polecenie „ping”.
  1. Otwórz wiersz poleceń na komputerze. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  2. Wpisz polecenie ping wraz z adresem IP urządzenia.
  3. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, sieć i urządzenie działają.
 2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy router sieciowy, koncentratory i przełączniki są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie trybu automatycznego tego ustawienia (ustawienie domyślne). W przypadku zmiany tych ustawień w urządzeniu należy je również zmienić w ustawieniach sieci.

Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe programy zostały prawidłowo zainstalowane i czy korzystają z prawidłowego sterownika.

Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane

 1. Sprawdź sterowniki sieciowe, drukarki i ustawienia przekierowania sieci.
 2. Sprawdź, czy system operacyjny został prawidłowo skonfigurowany.

Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

 1. Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
 2. W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...