Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Ustawienia ekonomiczne

Drukowanie w trybie Ogólny biurowy

W trybie Ogólny biurowy spada zużycie tuszu, co wydłuża okres użytkowania pojemnika z tuszem.
 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/jakość.
 4. Wybierz opcję Ogólny biurowy z listy rozwijanej Jakość drukowania.

Obsługa zasilania

Urządzenie zawiera funkcje, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii.
Tryb gotowości i tryb uśpienia po trybie gotowości zmniejszają zużycie energii, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas nieaktywne. Czas, po jakim urządzenie przejdzie w tryb gotowości lub tryb uśpienia można ustawić odpowiednio do potrzeb.
Dzięki funkcji Planow. wł./wył. urządzenie jest włączane lub wyłączane po określonym czasie. Można zmieniać ustawienie długości tego czasu.
Dzięki funkcji Autowył. urządzenie jest wyłączane po określonym czasie. Można zmieniać ustawienie długości tego czasu.

Ustawianie trybu gotowości

 1. Na ekranie głównym naciśnij (X451 Series) lub dotknij (X551 Series) przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Tryb gotowości
 3. Wybierz czas opóźnienia przejścia w tryb gotowości.
  Uwaga:
  Wartość domyślna to 10 minut.

Ustawianie trybu uśpienia po trybie gotowości

 1. Na ekranie głównym naciśnij (X451 Series) lub dotknij (X551 Series) przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Uśpienie po trybie gotowości
 3. Wybierz czas dla opóźnienia trybu uśpienia po trybie gotowości.
  Uwaga:
  Ustawienie domyślne to dwie godziny po przejściu w tryb gotowości.

Planowanie włączenia/wyłączenia

 1. Na ekranie głównym naciśnij (X451 Series) lub dotknij (X551 Series) przycisku Konfiguracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa zasilania
  • Planow. wł./wył.
 3. Włącz opcję Planowanie wł. lub Planowanie wył., a następnie ustaw czas w celu wykonania tych zdarzeń.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...