Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

    HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana dysku twardego w wielofunkcyjnych komputerach biurkowychHP All-in-One Spectre One 23-e000

Niniejszy dokument dotyczy wielofunkcyjnych komputerów biurkowych HP All-in-One Spectre One 23-e000 seria.
Wielofunkcyjny komputer biurkowy HP All-in-One Spectre One 23-e000 seria
Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby wymienić dysk twardy komputera. Jeżeli ma być zainstalowany dysk twardy o większej pojemności (rozbudowa), można wybrać dysk twardy o dowolnej pojemności, o ile ma ten sam typ złącza, co używany w komputerze. Najczęściej jest to Serial ATA (SATA lub eSATA). Pamiętaj również, że mogą mieć zastosowanie ograniczenia możliwości formatowania w przypadku dysków twardych o pojemności powyżej 2 TB. Aby móc uzyskać dostęp do wszystkich danych zapisanych na dyskach twardych o pojemności powyżej 2 TB, trzeba sformatować dysk twardy zgodnie ze standardem GPT lub utworzyć klika partycji o pojemności poniżej 2 TB.
Zanim zaczniesz
  • Do wykonywania opisanych czynności niezbędny jest wkrętak krzyżakowy.
  • Wyłącz komputer i odłącz wszystkie przewody. Upewnij się, że kabel sieciowy został odłączony przed odłączeniem przewodu zasilania.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Połóż komputer ekranem do dołu na miękkiej, płaskiej powierzchni. Firma HP zaleca podłożenie koca, ręcznika lub innej miękkiej tkaniny w celu zabezpieczenia powierzchni ekranu przed zarysowaniem lub innego typu uszkodzeniami.
  • Nie należy wyjmować podzespołów z opakowania ochronnego do momentu, gdy będą one potrzebne do instalacji.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych, zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
Przegląd wideo
Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
  Uwaga:
Aby uzyskać najlepszą jakość w przypadku połączenia komutowanego (dial-up), poczekaj, aż film w pełni się załaduje.
Wyjmowanie dysku twardego
Aby wyjąć dysk twardy, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1
Aby wyjąć dysk twardy, najpierw musisz zdemontować tylną pokrywę.
Instrukcje można znaleźć w dokumencie pomocy HP Zdejmowanie i wymiana pokrywy tylnej.
Zdejmowanie pokrywy
Krok 2
Wykręć wkręt mocujący dysk twardy do komputera.
Wykręcanie wkrętu mocującego dysk twardy
Krok 3
Naciśnij dwie boczne wypustki komory dysku twardego...
Wyjmowanie dysku twardego
... i obróć komorę do góry oraz częściowo ją wyjmij.
Wyjmowanie dysku twardego
Krok 4
Odłącz złącze od dysku twardego.
Wyjmowanie złącza dysku twardego
Krok 5
W przypadku wymiany dysku twardego wykręć cztery wkręty po bokach komory dysku.
Wykręcanie wkrętów dysku twardego
Krok 6
Wyjmij napęd z komory.
Wyjmowanie dysku twardego z komory
Wymiana dysku twardego
Aby wymienić dysk twardy, wykonaj poniższe czynności:
Krok 1
Znajdź strzałki na komorze dysku twardego.
Znajdowanie strzałek na komorze
Krok 2
Umieść napęd w komorze wrzecionem dysku twardego skierowanym w dół. Złącze powinno znajdować się na końcu komory ze strzałkami.
Znajdowanie zatrzasków
Krok 3
Wsuń dysk, aż otwory na wkręty znajdujące się po bokach napędu oraz komory wyrównają się.
Wyrównywanie napędu w komorze
Krok 4
Wkręć cztery wkręty mocujące napęd w komorze.
Wkręcanie wkrętów dysku twardego
Krok 5
Znajdź dwie wypustki na boku komory dysku twardego...
Znajdowanie dwóch wypustek
...a następnie znajdź szczeliny wewnątrz komputera.
Krok 6
Podłącz złącze do dysku twardego.
Podłączanie złącza do dysku twardego
Krok 7
Wyrównaj wypustki komory dysku twardego z odpowiadającymi im szczelinami i wciśnij komorę na miejsce.
Umieszczanie dysku twardego w komputerze
Krok 8
Wkręć wkręt, aby zamocować komorę dysku twardego w komputerze.
Wkręcanie wkrętu
Krok 9
Załóż tylną pokrywę.
  Przestroga:
Maksymalny rozmiar partycji tworzonych przy użyciu tabeli partycji przechowywanej w rekordzie MBR lub obsługiwanych przez system NTFS wynosi 2 TB (bez korzystania z dysków dynamicznych i zestawów woluminów). W przypadku instalowania dysków twardych o pojemności większej niż 2 TB firma HP zaleca partycjonowanie dysku zgodnie ze standardem GPT.
Instrukcje dotyczące zakładania tylnej pokrywy można znaleźć w dokumencie pomocy HP Zdejmowanie i wymiana pokrywy tylnej.
Wymiana pokrywy

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...