Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Rozwiązywanie problemów z niską szybkością połączenia z Internetem (Windows 10, 8)

Dokument dotyczy komputerów HP z zainstalowanym systemem Windows 10 lub Windows 8.
Po połączeniu z Internetem komputer przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością. Dokument może być przydatny przy rozwiązywaniu najczęstszych problemów spowalniających przeglądanie Internetu lub powodujących zawieszenie komputera.
Uwaga:
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchamiania komputera. Dodaj tę stronę do zakładek, aby móc do niej łatwo wracać w późniejszym czasie.

Testowanie szybkości połączenia internetowego

Użyj jednej z następujących metod sprawdzania szybkości połączenia internetowego zarówno przed wykonaniem czynności rozwiązywania problemów opisanych w tym dokumencie, jak i po nich, aby upewnić się, czy szybkość połączenia się poprawia.

Rozwiązywanie problemów

Poniższe czynności mogą być przydatne przy rozwiązywaniu najczęstszych problemów spowalniających przeglądanie Internetu lub powodujących zawieszenie komputera.

Krok 1: Wykrywanie i usuwanie programów szpiegujących oraz adware

Jeżeli po połączeniu z Internetem działanie komputera ulega spowolnieniu lub strona główna zmienia się na inną niż ustawiona, pojawiają się niechciane łącza na pulpicie lub często wyskakują okienka z reklamami, na komputerze prawdopodobnie zostały zainstalowane oprogramowanie szpiegujące lub reklamowe. Programy spyware i adware mogą być bardzo trudne do usunięcia zwykłymi metodami. Więcej informacji o oprogramowaniu szpiegującym i sposobach jego usuwania z komputera można znaleźć w dokumencie Komputer może być zainfekowany przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie (Windows 10, 8).

Krok 2: Skanowanie i usuwanie wirusów

Wiele wirusów korzysta z połączenia internetowego po otwarciu okna przeglądarki i może powodować spowolnienie lub zawieszenie komputera. Więcej informacji o skanowaniu w poszukiwaniu i usuwaniu wirusów można znaleźć w dokumencie Komputer może być zainfekowany przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie (Windows 10, 8).
Uwaga:
Po przeskanowaniu i usunięciu programów typu spyware i wirusów zaktualizuj system Windows, korzystając z witryny Windows Update.

Krok 3: Blokowanie okien podręcznych przeglądarki

Wyskakujące okienko jest to małe okno przeglądarki internetowej, które pojawia się na przeglądanej stronie internetowej. Wyskakujące okienka często otwierają się tuż po otwarciu strony i zazwyczaj tworzone są przez reklamodawców. Przeglądarki internetowe mają funkcje zwane blokowaniem wyskakujących okienek, które uniemożliwiają wyświetlanie tych okien. W większości programów do blokowania wyskakujących okienek istnieje możliwość wyboru poziomu filtrowania, określania wyświetlanych okienek wyskakujących, a także tworzenia czarnej listy tych niepożądanych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Blokowanie okien podręcznych i reklam.

Krok 4: Czyszczenie historii przeglądarki, usuwanie tymczasowych plików internetowych i resetowanie ustawień przeglądarki

Niektóre elementy historii lub ustawień przeglądarki mogą wpłynąć na znaczne obniżenie szybkości połączenia z Internetem. Wyczyść historię przeglądania, usuń pliki tymczasowe, które mogą powodować problemy i zresetuj swoje ustawienia internetowe.

Krok 5: Aktualizacja sterowników sieciowych

Niektóre problemy z zawieszaniem można zidentyfikować i rozwiązać dzięki aktualizacjom sterowników sieciowych. Aktualizacja sterownika sieciowego może zwiększyć szybkość Internetu.
 1. Przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP.
  Po wyświetleniu monitu wybierz kraj/region, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zidentyfikować produkt.
 2. Wybierz pozycję Oprogramowanie, sterowniki i oprogramowanie układowe.
 3. Na stronie sterowników i oprogramowania do pobrania wybierz system operacyjny z listy rozwijanej Wybierz system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz znak plus + obok pozycji Sterownik - Sieć, aby rozwinąć listę dostępnych sterowników sieciowych.
 5. Wybierz aktualizację sterownika sieciowego lub sterownika modemu. Na przykład aktualizacja sterownika Realtek RTL8139 LAN.
 6. Kliknij przycisk Pobierz.
 7. Po pojawieniu się paska pobierania na dole ekranu kliknij przycisk Zapisz.
 8. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie.
 10. Ponownie uruchom komputer, a następnie połącz się z siecią Internet.
  Jeżeli komputer nadal przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, wykonaj następną czynność.

Krok 6: Wyłączanie oprogramowania uruchamiającego się wraz z systemem Windows

W celu rozwiązania problemów należy wyłączyć niektóre programy uruchamiające się wraz z systemem Windows, aby spróbować wykryć konflikt oprogramowania, który może obniżać szybkość połączenia internetowego.
Aby wyłączyć automatycznie uruchamiające się programy, należy wykorzystać oprogramowanie do konfigurowania systemu Microsoft (Msconfig) w następujący sposób:
 1. W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie msconfig.
 2. Na karcie Ogólne zaznacz opcję Uruchamianie selektywne, usuń zaznaczenie pola wyboru Załaduj elementy startowe, a następnie kliknij przycisk OK.
  Przycisk Uruchamianie selektywne w oknie Konfiguracja systemu
 3. Ponownie uruchom komputer, a następnie połącz się z siecią Internet.
  Jeżeli komputer nadal przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, wykonaj następną czynność.

Krok 7: Kontakt z dostawcą usług internetowych

Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub odwiedź witrynę internetową, aby sprawdzić, czy aktualnie występują trudności techniczne. Jeżeli u dostawcy usług internetowych występują obecnie trudności techniczne, takie jak wzrost opóźnienia transmisji lub wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź, należy poczekać na rozwiązanie problemów przez dostawcę. Jeżeli ISP wymaga specjalnego oprogramowania do łączenia się z Internetem, zapytaj, czy trzeba je ponownie zainstalować. Jeżeli tak jest, postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy usług internetowych (ISP) w celu usunięcia i ponownego zainstalowania oprogramowania ISP.
Po skontaktowaniu się z dostawcą usług internetowych (ISP) uruchom ponownie komputer, a następnie połącz się z Internetem. Jeśli komputer przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, należy wyłączyć lub zmodyfikować sposób, w jaki zainstalowane na komputerze programy uzyskują dostęp do Internetu.

Krok 8: Wyłączanie lub modyfikowanie sposobu uzyskiwania dostępu do Internetu przez programy

Niektóre programy automatycznie uzyskują dostęp do Internetu. Zwykle ma to na celu aktualizowanie oprogramowania i powiadamianie o nowych produktach. W niektórych przypadkach może dojść do zawieszenia programu łączącego się z Internetem, na przykład gdy program próbuje połączyć się z witryną internetową, która już nie istnieje.
Przykłady programów, które automatycznie uzyskują dostęp do Internetu:
 • Java update
 • Windows Media Center
 • Windows Update
 • Symantec Live Update
 • Adobe Acrobat
Oto lista symptomów i rozwiązań dotyczących problemów związanych z oprogramowaniem i połączeniem z Internetem:
 • Połączenie z Internetem działa bardzo wolno lub zawiesza się o określonej porze dnia: Wiele programów próbuje pobrać aktualizacje lub informacje o nich w regularnych odstępach czasowych. Np. usługa Windows Update może podejmować próby automatycznego pobierania i instalowania ważnych aktualizacji systemu Windows co noc o północy. Problem może się nasilić, jeżeli dwa lub kilka programów próbują się połączyć z Internetem w tym samym czasie. W celu rozwiązania tego problemu należy wyłączyć opcję automatycznego pobierania aktualizacji w opcjach programów lub zmienić czas automatycznego instalowania aktualizacji przez oprogramowanie (jeżeli jest to możliwe).
 • Połączenie z Internetem działa bardzo wolno lub zawiesza się po uruchomieniu programu: Niektóre programy od razu próbują połączyć się z Internetem po otwarciu. Wyłącz funkcję połączenia w opcjach oprogramowania lub wyszukaj rozwiązanie tego problemu na stronie internetowej dostawcy oprogramowania. Szukając rozwiązania, upewnij się, że podajesz dokładną nazwę i wersję oprogramowania, jeżeli je znasz.
 • Połączenie z siecią Internet działa bardzo wolno lub zawiesza się po załadowaniu systemu Windows: Podczas początkowego uruchamiania systemu Windows, gdy połączenie z Internetem staje się dostępne, wiele programów próbuje połączyć się z Internetem w tym samym momencie. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz opcję uruchamiania razem z systemem Windows oprogramowania, które korzysta z sieci Internet (podobnie jak w poprzednim kroku), wyłącz opcję automatycznego aktualizowania programów lub zmień czas automatycznego instalowania aktualizacji przez programy (jeżeli taka opcja jest dostępna).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...