Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Produkty HP - Zmiana ustawień ekranu, obrazu tła, ikon oraz wygaszacza ekranu (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów z systemem Windows 8.
Dowiedz się, jak zmieniać wielkość ikon, wygaszacz ekranu, tło pulpitu, rozmiar tekstu oraz inne ustawienia pulpitu lub wyświetlacza w systemie Windows 8.
Rys. : Ekran startowy w systemie Windows 8
 Grafika ekranu Start systemu Windows
Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre elementy graficzne i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Zmienianie rozmiaru ekranu w systemie Windows 8

System Windows domyślnie ustawia wielkość ekranu w rozdzielczości natywnej (prawdziwej rozdzielczości ekranu monitora LCD). Wykonaj następujące czynności, aby zmienić rozdzielczość ekranu lub powrócić do rozdzielczości natywnej (domyślnej). Na monitorach LCD lub LED elementy systemu Windows mogą wydawać się lekko rozmazane, jeśli korzystamy z rozdzielczości ekranu innej niż natywna rozdzielczość monitora.

Dostosowywanie ekranu startowego w systemie Windows 8

Dostosuj ekran startowy systemu Windows 8, aby dopasować go do własnego stylu i potrzeb.

Zmiana pulpitu Windows 8

Wykonaj podane czynności, aby spersonalizować wygląd pulpitu Windows.

Regulacja jasności ekranu systemie Windows 8

Aby wyregulować jasność ekranu przy pomocy menu panelu ustawień, wykonaj poniższe czynności.
 1. Na ekranie startowym przesuń kursor do górnego prawego rogu, aby otworzyć menu Panele funkcji.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
  Rys. : Menu Panele funkcji
  Menu Panele funkcji z zaznaczonym przyciskiem Ustawienia
 3. Kliknij przycisk Jasność. Jeśli przycisk Jasność jest niedostępny, zapoznaj się z instrukcjami, aby dostosować jasność z HP My Display.
  Rys. : Ustawienia
  Ustawienia Windows 8 z wybraną opcją Jasność
 4. Kliknij suwak i przeciągnij go w górę lub w dół, aby dostosować jasność ekranu.
  Rys. : Pasek sterowania jasnością
  Pasek sterowania jasnością
Jeśli funkcja regulacji jasności nie jest dostępna w Ustawieniach, użyj HP My Display, by wyregulować jasność.
Po kliknięciu przycisku Ustawienia w menu Panele funkcji, jeśli pozycja Jasność jest oznaczona jako Niedostępne, wykonaj poniższe instrukcje.
 1. Z poziomu ekranu startowego wprowadź tekst HP My Display.
 2. Kliknij HP My Display:
  Rys. : HP My Display
  Wyszukiwanie z zaznaczonym HP My Display
 3. Kliknij przycisk Dostosuj.
  Rys. : Ekran trybu HP My Display
  Ekran trybu z zaznaczonym przyciskiem Dostosuj
 4. Aby dostosować jasność ekranu, kliknij i przeciągnij suwak do uzyskania pożądanej jasności.
  Rys. : Ekran Dostosuj
  Okno Dostosuj z wybranym przyciskiem jasności

Zaawansowane ustawienia wyświetlania w systemie Windows 8

Uwaga:
W przypadku Twojego komputera dostępnych może być więcej kart niż w tym przykładzie. Wielu producentów kart graficznych udostępnia ustawienia przeznaczone dla określonych kart graficznych. Te dodatkowe ustawienia różnią się w zależności od typu zainstalowanej karty graficznej. Ustawienia te nie są opisane w tym dokumencie.
Aby określić zaawansowane ustawienia wyglądu, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.
 2. Kliknij Ekran, aby otworzyć okno ekranu.
 3. Kliknij opcję Zmień ustawienia ekranu, aby otworzyć okno Ustawienia ekranu.
  Rys. : Zmiana ustawień ekranu
  Ilustracja ekranu rozdzielczości ekranu z zaznaczoną opcją Zmień ustawienie ekranu.
 4. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
  Rys. : Ustawienia ekranu
  Okno Rozdzielczość ekranu z lokalizacją opcji Ustawienia zaawansowane.

Korzystanie z wygaszacza ekranu w systemie Windows 8

System Windows jest wyposażony w wiele wygaszaczy ekranu. Wygaszacze ekranu zapobiega powstawania trwałego widma obrazu („wypalania”) w luminoforach monitorów CRT. Służą one również do przedstawiania różnych obrazów, gdy komputer nie jest używany. Aby zmienić wygaszacz ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.
 2. Kliknij Wygaszacz ekranu.
  Rys. : Okno Personalizacja
  Okno Personalizacja z lokalizacją opcji Wygaszacz ekranu
 3. Wybierz w menu wygaszacz ekranu, który ma być używany.
  Rys. : Ustawienia wygaszacza ekranu
  Ilustracja ustawień wygaszacza ekranu.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).
 5. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu poruszaj myszą, aby wrócić do panelu Właściwości ekranu.
 6. Wybierz liczbę minut w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.
  Uwaga:
  Liczba minut do aktywacji wygaszacza ekranu powinna być mniejsza niż liczna minut po których monitor przechodzi do stanu uśpienia.
 7. Zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania, jeśli chcesz, aby pojawiał się ekran logowania, gdy ktoś będzie próbował uzyskać dostęp do komputera po aktywacji wygaszacza ekranu.
 8. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna Właściwości ekranu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...