Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Officejet serii 4500 (G510) i 4500 (K710) All-in-One -- lampka ostrzegawcza miga (zacięcie papieru)

Problem
Podczas próby wydrukowania papier zacina się wewnątrz drukarki HP i drukarka przestaje drukować. Lampka ostrzegawcza () może migać lub błyskać, lub na panelu sterowania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Zacięcie papieru.
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?
Jeżeli szukasz informacji dotyczących sposobów zapobiegania powtarzającym się zacięciom papieru, możesz przejść bezpośrednio do części zapobieganie i przyczyny w niniejszym dokumencie.
Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie
Aby rozwiązać problem, wykonaj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj kroki opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport stanu drukarki. Wykonanie tych czynności pozwoli określić, czy drukarka działa prawidłowo. Po rozwiązaniu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu stanu drukarki nie ma potrzeby kontynuowania rozwiązywania problemu.
Wydrukuj raport stanu drukarki
 1. Załaduj czysty biały papier do podajnika wejściowego.
 2. Naciśnij przycisk Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia podstawowe.
 3. Użyj klawisza strzałki w prawo (), aby przewinąć do pozycji Wydrukuj raport.
 4. Naciśnij przycisk OK (). Zostanie wyświetlona opcja Stan drukarki.
 5. Naciśnij przycisk OK (). Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 WAŻNE: Spróbuj drukować raport stanu drukarki po zastosowaniu każdego rozwiązania, nawet jeśli dane rozwiązanie usunęło problem.
Rozwiązanie 1: Usuń zacięty papier
Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
W następującym filmie przedstawiono sposób rozwiązywania problemu z zacięciem papieru.
  Uwaga:
Film ten przedstawia urządzenie wielofunkcyjne serii HP Officejet 4500 All-in-One (G510), ale sposób postępowania w przypadku Twojej drukarki jest taki sam.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Wyjmij z zasobnika wszystkie luźne arkusze papieru.
Nie wyciągaj zaciętego papieru spod pokrywy przedniej
Ilustracja: Wyjmij z podajnika wszystkie luźne arkusze papieru
Ilustracja: Nie wolno wyciągać zaciętego papieru od przodu drukarki
Krok 2: Usuń zacięty papier od tyłu urządzenia wielofunkcyjnego
  Przestroga:
Zawsze wyciągaj zacięty papier od tyłu drukarki. Usuwanie zaciętego papieru od przedniej strony drukarki może uszkodzić mechanizm drukowania.
 1. Wyjmij kabel USB lub analogiczny kabel z gniazda z tyłu drukarki.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Zdejmij tylną pokrywę dostępu. Naciśnij zatrzask z lewej strony pokrywy, a następnie zdejmij ją z drukarki.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja: Zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu
 5. Delikatnie wyciągnij zacięty papier spomiędzy wałków wewnątrz drukarki.
    Przestroga:
  Jeśli papier podrze się podczas wyciągania spomiędzy wałków, sprawdź, czy wewnątrz drukarki pomiędzy wałkami nie pozostały resztki podartego papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 6. Ostrożnie usuń wszystkie kawałki papieru, które wciąż znajdują się w drukarce.
 7. Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu. Naciśnij pokrywę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
Krok 3: Usuń zacięty papier z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)
Jeśli papier zaciął się w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wykonaj poniższe czynności, aby go wyciągnąć. Zacięcie się papieru w automatycznym podajniku dokumentów może być spowodowane przez następujące czynności:
 • Włożenie zbyt dużej ilości papieru do automatycznego podajnika dokumentów.
 • Użycie papieru zbyt grubego lub zbyt cienkiego dla urządzenia.
 • Próba dodania papieru do automatycznego podajnika dokumentów w czasie, gdy urządzenie pobiera kartki.
 1. Wyjmij wszystkie oryginały z automatycznego podajnika dokumentów.
 2. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
 3. Ostrożnie wyciągnij cały zacięty papier lub resztki podartego papieru spomiędzy wałków.
    Przestroga:
  Jeśli papier podrze się podczas wyciągania spomiędzy wałków, sprawdź, czy wewnątrz drukarki pomiędzy wałkami nie pozostały resztki podartego papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 4. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
Krok 4: Usuń zacięty papier od przedniej strony urządzenia wielofunkcyjnego
Aby wyjąć zablokowany papier z górnej części drukarki, wykonaj następujące czynności.
 1. Nie otwierając pokrywy dostępu do pojemnika z tuszem, sprawdź, czy w podajniku znajduje się zacięty papier, którego nie można usunąć od tyłu.
 2. Jeśli widzisz zacięty papier, delikatnie go wyciągnij.
    Przestroga:
  Papier należy wyciągać ostrożnie. Jeśli papier podrze się, jego resztki mogą utknąć na ścieżce papieru i spowodować uszkodzenie drukarki. Ostrożnie usuń wszelkie skrawki papieru, jakie zauważysz.
 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
Krok 5: Wydrukuj raport stanu drukarki
Wydrukuj raport stanu drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport stanu drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponownie spróbuj wydrukować raport.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport stanu drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy karetka porusza się swobodnie
Aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie poruszać, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Przestroga:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 5. Sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przedmioty.
 6. Usuń wszystkie znalezione kawałki papieru oraz inne przeszkody.
 7. Sięgnij do wnętrza drukarki i ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeśli karetka jest zablokowana pośrodku, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Usuń wszelkie kawałki papieru i inne przeszkody.
    Uwaga:
  Konieczne może być użycie latarki, aby podświetlić niektóre części urządzenia.
 9. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości drukarki, delikatnie przepychając karetkę w lewo, a następnie w prawo.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
 11. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 13. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
 • Jeśli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport stanu drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponownie spróbuj wydrukować raport.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport stanu drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki oraz tylną pokrywę dostępu
Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki papieru znajdujące się wewnątrz urządzenia.
Krok 1: Wyczyść wałki
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 3. Zdejmij tylną pokrywę dostępu. Naciśnij zatrzask z lewej strony pokrywy, a następnie zdejmij ją z drukarki.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja: Zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu
 4. Lekko zwilż ściereczkę niepozostawiającą włókien wodą destylowaną lub wodą butelkowaną, a następnie przetrzyj wałki papieru. Obróć wałki palcami, aby dokładnie je wyczyścić.
  Rys. : Wyczyść wałki
  Ilustracja: Wałki papieru
 5. Sprawdź, czy wałki podawania papieru za tylną pokrywą są czyste, nie ma na nich kawałków papieru oraz czy obracają się swobodnie.
  Rys. : Wałki za tylną pokrywą dostępu
  Ilustracja: Ilustracja tylnej pokrywy dostępu i wałków papieru
 6. Zaczekaj, aż wałki całkowicie wyschną.
 7. Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu. Naciśnij pokrywę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
 8. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 9. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki
Wydrukuj raport stanu drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport stanu drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponownie spróbuj wydrukować raport.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport stanu drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Przeprowadź resetowanie zasilania
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki
Wydrukuj raport stanu drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport stanu drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponownie spróbuj wydrukować raport.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport stanu drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Krok 3: Poszukaj dalszych informacji
Jeżeli nadal występują problemy, na stronie głównej wsparcia technicznego HP wyszukaj inny dokument z opisem zaobserwowanych symptomów.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wsparcie klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
  Uwaga:
Jeżeli strona zostanie wyświetlona z nieprawidłowym ustawieniem kraju/regionu lub w nieprawidłowym języku, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwoli zapobiec powtarzającym się zacięciom papieru w urządzeniu HP.
 • Przed załadowaniem papieru do podajnika unieś stos arkuszy papieru, a następnie popukaj dolną krawędzią o płaską powierzchnię, tak aby wyrównać wszystkie krawędzie stosu.
 • Upewnij się, że ograniczniki długości oraz szerokości na podajniku są ustawione prawidłowo, a następnie wsuń do oporu stos papieru do podajnika.
    Przestroga:
  Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika.
 • Nie przepełniaj podajnika papierem.
 • Nie wkładaj nowych arkuszy do podajnika w czasie drukowania.
 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie HP obsługuje dany rodzaj papieru. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP.
 • Nie drukuj na papierze ze spinaczami lub zszywkami.
 • Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 • Używaj jedynie jednego rodzaju papieru do danego zadania drukowania. Nie umieszczaj na raz w podajniku papieru różnego rodzaju, rozmiaru oraz o różnej gramaturze.
 • Nie używaj zbyt cienkiego lub zbyt grubego papieru albo papieru o zbyt gładkiej fakturze.
Zacięcia papieru mogą być spowodowane:
 • Nieprawidłowym włożeniem papieru do zasobnika.
 • Uszkodzeniem lub zabrudzeniem wałków papieru.
 • Włożeniem do zasobnika podartego, pomarszczonego lub zawilgoconego papieru.
 • Tylna pokrywa dostępu mogła nie zostać zamknięta lub moduł druku dwustronnego (duplekser) nie został zamocowany na miejscu.
 • Dodanie papieru do stosu znajdującego się w zasobniku w czasie, gdy urządzenie drukowało.
 • Włożenie do zasobnika arkuszy papieru różnego rodzaju.
 • Zacięcie papieru w urządzeniu w niewidocznym miejscu.
 • Zablokowanie ścieżki papieru przez jakąś przeszkodę.
 • Resztki podartego papieru, które utknęły w urządzeniu po poprzednim zacięciu.
 • Przepełnieniem zasobnika.
 • W przypadku drukowania na kopercie: zagięciem krawędzi koperty.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...