Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP -- instalowanie oprogramowania z dysków na komputerze bez napędu CD lub DVD (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 8.
Niektóre komputery HP, jak na przykład HP Mini, nie mają napędów CD/DVD. Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie z dysku na komputerze, który nie posiada napędu CD/DVD, użyj jednej z metod opisanych w niniejszym dokumencie.
Instalowanie oprogramowania przy użyciu zewnętrznego napędu USB CD/DVD
Zewnętrzny napęd CD/DVD można podłączyć do dowolnego gniazda USB w komputerze przenośnym. Aby użyć zewnętrznego napędu USB CD/DVD do zainstalowania oprogramowania na komputerze przenośnym, wykonaj poniższe czynności:
 1. Podłącz kabel USB do jednego z gniazd USB w komputerze.
 2. Aby instalować oprogramowanie i korzystać z napędu zewnętrznego, należy postępować zgodnie z dokumentacją dostarczoną z napędem USB CD/DVD.
 3. Po zainstalowaniu napędu włóż do niego dysk z oprogramowaniem i rozpocznij instalację oprogramowania.
Instalowanie oprogramowania przy pomocy napędu USB
Korzystając z innego komputera, który jest wyposażony w napęd CD/DVD, można skopiować pliki znajdujące się na dysku z oprogramowaniem na dysk flash USB, a następnie przenieść je na komputer, który nie jest wyposażony w napęd CD/DVD. Aby użyć napędu USB do zainstalowania oprogramowania na komputerze przenośnym, wykonaj poniższe czynności:.
 1. Włóż dysk z oprogramowaniem do napędu CD/DVD.
 2. Po wyświetleniu okna autoodtwarzania kliknij polecenie Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
  Jeśli okno autoodtwarzania nie zostanie wyświetlone, wykonaj poniższe czynności:
  1. Wyszukaj Eksplorator plików i wybierz Eksplorator plików z menu.
  2. W oknie Komputer, w sekcji Urządzenia z wymienną pamięcią masową kliknij dwukrotnie napęd CD/DVD.
 3. Zaznacz wszystkie pliki i foldery, kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Kopiuj.
    Uwaga:
  Jeśli pojawi się monit z informacją Na dysku znajdują się ukryte pliki i foldery. Czy chcesz je także zaznaczyć?, kliknij przycisk OK.
 4. Podłącz napęd USB do gniazda USB komputera, który posiada napęd CD/DVD.
 5. Po wyświetleniu okna autoodtwarzania kliknij polecenie Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
  Jeśli okno autoodtwarzania nie zostanie wyświetlone, wykonaj poniższe czynności:
  1. Wyszukaj Eksplorator plików i wybierz Eksplorator plików z wyników wyszukiwania.
  2. W oknie Komputer, w sekcji Urządzenia z wymienną pamięcią masową kliknij dwukrotnie napęd CD/DVD.
 6. Utwórz nowy folder w napędzie USB, klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie i wybierając opcję Nowy, a następnie Folder. Nowemu folderowi nadaj taką samą nazwę, jaką ma oprogramowanie.
 7. Dwukrotnie kliknij nowy folder, aby go otworzyć. Kliknij w folderze prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.
 8. Po zakończeniu transferu plików zamknij okno i usuń napęd USB z komputera.
 9. Włóż napęd USB do gniazda USB komputera, który nie ma napędu CD/DVD.
 10. Po wyświetleniu okna autoodtwarzania kliknij polecenie Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
  Jeśli okno autoodtwarzania nie zostanie wyświetlone, wykonaj poniższe czynności:
  1. Wyszukaj Eksplorator plików i wybierz Eksplorator plików z wyników wyszukiwania.
  2. W oknie Komputer, w sekcji Urządzenia z wymienną pamięcią masową kliknij dwukrotnie napęd USB.
 11. Kliknij dwukrotnie folder z oprogramowaniem, a następnie znajdź plik o nazwie Setup.exe, Start.exe, Install.exe lub podobny.
 12. Kliknij dwukrotnie plik ten plik. Rozpocznie się instalacja.
Udostępnianie napędu CD/DVD przez inny komputer w sieci bezprzewodowej
Skonfigurowanie sieci bezprzewodowej pozwala udostępnić napęd CD/DVD innemu komputerowi w sieci, a następnie użyć udostępniony napęd do zainstalowania oprogramowania.
Przed wykonaniem poniższych czynności należy skonfigurować sieć bezprzewodową w celu połączenia komputerów. Więcej informacji o konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Windows 8 można znaleźć w dokumencie Tworzenie domowej sieci bezprzewodowej (Windows 8).
Wykonaj poniższe czynności, aby pozwolić komputerom w sieci udostępniać napęd CD/DVD, a następnie zainstalować oprogramowanie.
Krok 1: Konfigurowanie udostępnienia napędu CD/DVD w systemie Windows 8
Aby udostępnić napęd CD/DVD w sieci, wykonaj poniższe czynności. Wykonaj następujące czynności na komputerze, który posiada napęd CD/DVD.
 1. Na ekranie Start wpisz słowo eksplorator plików, aby otworzyć zaklęcie wyszukiwania. Wybierz Eksplorator plików z wyników wyszukiwania.
  Rys. : Eksplorator plików
  Eksplorator plików na ekranie wyszukiwania
 2. W oknie Komputer kliknij prawym przyciskiem myszy napęd CD/DVD, a następnie wybierz Właściwości z menu rozwijanego.
  Rys. : Właściwości napędu CD/DVD
  Właściwości napędu CD/DVD
  Zostanie otwarte okno Właściwości.
 3. Na karcie Udostępnianie kliknij przycisk Udostępnianie zaawansowane.
  Rys. : Udostępnianie zaawansowane
  Udostępnianie zaawansowane
 4. Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder.
  Rys. : Udostępnij ten folder
  Udostępnij ten folder
 5. W polu Nazwa udziału wpisz nazwę napędu CD/DVD, tak aby można go było łatwo zidentyfikować w sieci, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Nie klikaj przycisku OK.
  Rys. : Udostępnianie nazwy
  Udostępnianie nazwy
 6. Kliknij Uprawnienia, aby otworzyć okno uprawnień.
 7. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników: sprawdź, czy wyświetlana jest pozycja Wszyscy. Jeżeli pozycja nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Dodaj, w polu nazwy obiektu wpisz Wszyscy, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W obszarze Uprawnienia dla: Wszyscy w kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Pełna kontrola
  Pełna kontrola
Możesz już uzyskać dostęp do napędu CD/DVD z innych komputerów w sieci.
Krok 2: Instalowanie oprogramowania z udostępnionego napędu CD/DVD w systemie Windows 8
Po udostępnieniu napędu CD/DVD możesz użyć go do zainstalowania oprogramowania na komputerze, który nie ma takiego napędu, korzystając z sieci bezprzewodowej.
Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj poniższe czynności:
 1. Połącz oba komputery do jednej sieci.
 2. Włóż do napędu CD/DVD dysk z oprogramowaniem, aby można było uzyskać do niego dostęp w sieci.
 3. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + Q.
  Wpisz sieć w polu wyszukiwania.
 4. Na komputerze niemającym napędu CD/DVD wpisz sieć na ekranie Start, aby otworzyć zaklęcie wyszukiwania. Wybierz Sieć w wynikach wyszukiwania.
  Rys. : Sieć
  Sieć na ekranie wyszukiwania
 5. Kliknij dwukrotnie nazwę komputera z udostępnionym napędem CD/DVD, który ma być użyty. Po wyświetleniu monitu zaloguj się na komputerze.
 6. Kliknij dwukrotnie folder napędu CD/DVD.
 7. Znajdź plik o nazwie Setup.exe, Start.exe, Install.exe lub podobny.
 8. Kliknij dwukrotnie plik ten plik. Rozpocznie się instalacja.
Możesz teraz zainstalować oprogramowanie na komputerze w standardowy sposób. Firma HP zaleca cofnięcie udostępnienia i ograniczenie uprawnień do napędu CD/DVD po zakończeniu instalacji.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...