Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów związanych z szerokopasmowym połączeniem internetowym (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 8.
Dokument zawiera rozwiązania najpowszechniejszych problemów związanych z połączeniem szerokopasmowym. Przyczyną problemów z połączeniem może być słaba jakość łącza telefonicznego DSL lub kabla koncentrycznego, uszkodzone połączenia kablowe (np. wygięte przewody lub bolce), brak odpowiedniego oprogramowania lub jego nieprawidłowa konfiguracja. Mogły również wystąpić problemy z usługą internetową, dlatego przed zastosowaniem procedur rozwiązywania problemów opisanych w tym dokumencie warto sprawdzić, czy usługa internetowa działa poprawnie.
Problemy z łączeniem przez połączenie szerokopasmowe mogą powodować wyświetlanie następujących komunikatów w systemie Windows 8 i w przeglądarce Internet Explorer:
 • Program Internet Explorer nie może wyświetlić tej strony internetowej.
 • Praca w trybie offline: Żadne połączenie z Internetem nie jest obecnie dostępne.
 • Brak połączenia: W tej chwili nie masz połączenia z żadną siecią.
Niniejszy dokument może być pomocny przy rozwiązaniu większości problemów, które powodują wyświetlanie tych komunikatów.
Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre elementy graficzne i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

upewnij się, że konto jest skonfigurowane zgodnie z informacjami od usługodawcy internetowego (ISP). Usługodawca internetowy powinien przekazać niezbędne informacje i sprzęt do skonfigurowania połączenia:
 • Sprzęt, np. kabel lub modem DSL (cyfrowej linii abonenckiej), jest wymagany, aby uzyskać przewodowy dostęp do Internetu, i może wymagać aktywacji przez dostawcę usługi internetowej.
 • Hasło, jeżeli jest wymagane przez usługodawcę.
 • Specjalne oprogramowanie, jeżeli jest wymagane przez usługodawcę.
 • W przypadku problemów z połączeniem się ze skrzynką poczty e-mail lub z grupami dyskusyjnymi usługodawca internetowy powinien podać następujące dane konfiguracji: ustawienia poczty e-mail (SMTP i POP3), grup dyskusyjnych, szyfrowania i kompresji.

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem szerokopasmowym w systemie Windows 8

Przeczytaj i wykonaj kolejno opisane tu czynności, aż problem zostanie rozwiązany.

Krok 1: Korzystanie z programu Przywracanie systemu Microsoft w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Program Przywracanie systemu Microsoft wykorzystuje automatycznie zapisywane informacje do przywracania komputera do stanu z określonego punktu. Za pomocą programu Przywracanie systemu Microsoft można wrócić do takich ustawień komputera, przy których połączenie internetowe działało prawidłowo.
Zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Korzystanie z programu Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8)w celu uzyskania informacji i instrukcji dotyczących przywracania komputera. Możesz przywrócić system lub przejść do wykonywania innych czynności opisanych w tym dokumencie.
Po wykonaniu procedury przywracania systemu ponownie spróbuj połączyć się z Internetem.
 • Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
 • Jeśli nie możesz połączyć się z siecią, kontynuuj wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 2: Ponowna instalacja oprogramowania karty sieciowej za pomocą narzędzia Menedżer urządzeń w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Jeżeli nadal występują problemy związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, może to oznaczać, że wystąpił problem z kartą sieciową. Ponowna instalacja karty sieciowej w Menedżerze urządzeń:
 1. Na ekranie startowym wpisz menedżer urządzeń, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz z listy pozycję Menedżer urządzeń.
  Wyniki wyszukiwania narzędzia Menedżer urządzeń
 2. Dwukrotnie kliknij kategorię Karty sieciowe.
  Menedżer urządzeń z wybraną opcją Karty sieciowe
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę karty sieciowej, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. W oknie Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia kliknij przycisk OK.
 5. Gdy oprogramowanie karty sieciowej zostanie odinstalowane, uruchom ponownie komputer. Komputer ponownie zainstaluje oprogramowanie sterownika urządzenia.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera i zainstalowaniu oprogramowania sterownika urządzenia, spróbuj połączyć się z Internetem.
  • Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
  • Jeśli komputer nie może połączyć się z siecią, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Ponownie zainstaluj sterownik sieci Wi-Fi za pomocą narzędzia HP Recovery Manager

Jeżeli domyślnie na komputerze był zainstalowany system Windows 8 i jest na nim narzędzie HP Recovery Manager, można użyć go, aby ponownie zainstalować kartę sieci bezprzewodowej.
 1. Jeżeli używana jest zewnętrzna karta sieci bezprzewodowej podłączana do portu USB, odłącz ją, ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie podłącz kartę do innego portu USB.
 2. Na ekranie startowym wpisz recovery manager, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie z listy wyników wybierz Recovery Manager.
   Fraza recovery manager wprowadzona w polu wyszukiwania.
 3. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
  Uwaga:
  Jeżeli na komputerze nie można znaleźć narzędzia HP Recovery Manager, użyj programu Menedżer urządzeń, aby ponownie zainstalować sterownik urządzenia.
 4. Po wyświetleniu ekranu Recovery Manager kliknij pozycję Ponowna instalacja sterowników i aplikacji.
  HP Recovery Manager
 5. Przewiń w dół listę sterowników i wybierz nazwę karty sieci bezprzewodowej, w którą wyposażony jest komputer.
  Opcja ponownej instalacji sterowników i aplikacji w programie HP Recovery Manager
 6. Poczekaj, aż sterownik zostanie zainstalowany, a następnie ponownie uruchom komputer po wyświetleniu monitu.
 7. Spróbuj ponownie połączyć się z Internetem.
  • Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
  • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej części.

Zaktualizuj sterowniki karty sieci bezprzewodowej

Pobranie najnowszych sterowników karty sieci bezprzewodowej i ich zainstalowanie może pomóc rozwiązać problemy z bezprzewodowym połączeniem internetowym, szczególnie te związane z wydajnością lub okresowym rozłączaniem.
Wykonaj czynności przedstawione w co najmniej jednej z poniższych części, aby znaleźć aktualną wersję sterowników karty sieci bezprzewodowej.
Pobierz aktualizacje sterowników z witryny HP
HP testuje i publikuje wiele aktualizacji sterowników od producentów kart sieci bezprzewodowych. W witrynie HP może być dostępna nowsza wersja sterownika karty sieci bezprzewodowej niż zainstalowana w komputerze użytkownika. Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje sterowników, przejdź do dokumentu Pomoc techniczna HP dla klientów - Pobieranie oprogramowania i sterowników. Jeśli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, wybierz typ komputera, wpisz nazwę modelu swojego komputera, a następnie kliknij Prześlij. Zostanie otwarta strona pomocy technicznej produktu.
W wielu przypadkach sterownik karty sieci bezprzewodowej jest częścią pakietu sterowników płyty głównej (zestaw układów). Odwiedzając witrynę HP, najpierw sprawdź sterownik karty sieci bezprzewodowej, a następnie sterownik zestawu układów, jeżeli sterownik karty jest niedostępny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółami dostępnych plików do pobrania. Po znalezieniu sterownika kliknij nazwę kategorii, a następnie kliknij przycisk Pobieranie.
Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania można znaleźć w dokumencie Pobieranie lub aktualizacja oprogramowania i sterowników dla komputerów HP.
Jeżeli aktualna wersja sterownika nie umożliwi rozwiązania problemu, przejdź do następnej części.
Niektóre komputery HP z systemem Windows posiadają zainstalowane narzędzie HP Support Assistant. HP Support Assistant może służyć do automatycznego wyszukiwania i instalowania najnowszych aktualizacji komputera.
Uwaga:
Jeżeli na komputerze użytkownika nie zainstalowano narzędzia HP Support Assistant, przejdź do witryny HP Support Assistant, aby pobrać to oprogramowanie i je zainstalować. Jeżeli komputer nie ma połączenia z Internetem, użyj automatycznego narzędzia rozwiązywania problemów z siecią dostępnego w systemie Windows 8. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Używanie automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów (Windows 10, 8).
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HPSA na pulpicie lub wybierz pozycję HPSA z poziomu ekranu startowego.
 2. W programie HP Support Assistant kliknij przycisk Aktualizacje i dostosowywanie.
 3. Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje.
  Narzędzie HP Support Assistant sprawdzi dostępność aktualizacji na serwerach HP.
 4. Jeżeli nowe aktualizacje są dostępne, zaznacz pole wyboru obok każdej żądanej aktualizacji. Następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby rozpocząć pobieranie i instalację aktualizacji.
  Jeżeli nie ma żadnych nowych aktualizacji, kliknij przycisk Zakończ.
Jeżeli nie można znaleźć nowszej wersji sterownika lub nie umożliwia ona rozwiązania problemu, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Resetowanie urządzenia szerokopasmowego (takiego jak modem lub router) w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Aby rozwiązać problemy z szerokopasmowym połączeniem internetowym, może być wymagane zresetowanie urządzenia:
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer.
 2. Odłącz zasilanie od wszystkich urządzeń szerokopasmowych (takich jak modem szerokopasmowy, router bezprzewodowy lub urządzenie będące połączeniem modemu i routera), a następnie poczekaj przynajmniej jedną minutę, aż zgaśnie dioda LED aktywności urządzenia.
 3. Podłącz zasilanie do modemu, a następnie poczekaj, aż urządzenie ponownie nawiąże połączenie z dostawcą usługi internetowej. Jeżeli modem jest wyposażony we wskaźniki świetlne, poczekaj, aż będą wskazywały nawiązanie połączenia.
 4. Jeżeli używasz oddzielnego routera bezprzewodowego, podłącz zasilanie do routera i poczekaj, aż połączy się z modemem i innymi urządzeniami.
 5. Po nawiązaniu połączenia przez modem i router włącz komputer.
 6. Na ekranie startowym wpisz połącz z siecią, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybrać pozycję Połącz z siecią z listy wyników wyszukiwania.
  Wyniki wyszukiwania dla hasła „połącz z siecią”
  • Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
  • Jeśli komputer nie może połączyć się z siecią, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Sprawdzanie połączeń kabli w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Sprawdź połączenia kablowe podczas rozwiązywania problemów z szerokopasmowym połączeniem internetowym.
Uwaga:
Jeżeli używasz bezprzewodowego połączenia z Internetem, możesz skonfigurować je później, po sprawdzeniu, czy komputer nawiązuje połączenie z Internetem, gdy jest podłączony za pomocą kabla sieciowego.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz od komputera wszystkie przewody z wyjątkiem zasilania, myszy, klawiatury i monitora. Zapisz lokalizację połączeń wszystkich kabli.
 3. Odłącz przewód służący do połączenia komputera z urządzeniem dostępowym oraz przewód, za pomocą którego urządzenie dostępowe jest połączone z gniazdem ściennym, np. kabel sieciowy (RJ45), kabel telefoniczny (RJ11 do modemu DSL), kabel koncentryczny (modem kablowy), kabel USB lub innego typu.
 4. Sprawdź, czy bolce na końcówkach przewodów, w gniazdach komputera i routera/modemu nie są wygięte. Sprawdź, czy przewody nie są złamane lub przerwane. Napraw lub wymień uszkodzone przewody.
 5. Podłącz przewód, za pomocą którego modem kablowy/DSL lub router jest połączony z gniazdem ściennym. Jeżeli używasz modemu kablowego, zwykle jest to kabel koncentryczny o przekroju okrągłym. W przypadku połączenia przez DSL (cyfrową linię abonencką) jest to kabel telefoniczny, najczęściej z wtykiem RJ11.
 6. Podłącz za pomocą przewodu sieciowego (RJ45) gniazdo z tyłu modemu kablowego/DSL lub routera z komputerem. Kabli nie umieszczaj w pobliżu głośników ani nie wiąż ich nadmiaru w pętle. O ile jest to możliwe, używaj przewodów o długości do 1,83 m. Upewnij się, że router jest połączony z komputerem za pomocą odpowiedniego kabla, jak pokazano na poniższej ilustracji.
  Uwaga:
  Upewnij się, że router jest połączony z komputerem za pomocą odpowiedniego kabla, zgodnie z instrukcją na poniższej ilustracji. W celu połączenia komputera z routerem nie należy używać RJ11 ani innych przewodów telefonicznych. Zalecamy również użycie przewodu RJ45 przed użyciem kabla USB. NIE należy podłączać jednocześnie kabla USB i kabla sieciowego - można podłączyć tylko jeden z nich.
    Kable z objaśnieniami.
  1. Kabel sieciowy RJ45 - Cat5/Cat6. Należy użyć tego typu kabla do połączenia routera lub modemu z gniazdem sieciowym komputera.
  2. Kabel telefoniczny RJ11. Nie należy podłączać komputera kablem tego typu.
  3. Specjalny kabel telefoniczny z 6 przewodami. Nie używaj tego typu kabla.
  4. Kabel USB. Wiele rodzajów routerów/modemów można połączyć za pomocą kabla USB. Przed użyciem kabla USB użyj kabla sieciowego RJ45. NIE należy podłączać jednocześnie kabla USB i kabla sieciowego - można podłączyć tylko jeden z nich.
 7. Włącz komputer i połącz się z Internetem.
  • Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
  • Jeśli komputer nie może połączyć się z siecią, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Korzystanie z narzędzi do diagnostyki i rozwiązywania problemów systemu Windows 8 w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu

System operacyjny Windows 8 zawiera narzędzie do diagnostyki sieci i narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Oba te narzędzia pomagają określić problemy z siecią i zapewniają możliwe rozwiązania w przypadku rozwiązywania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Krok 7: Resetowanie ustawień internetowych przeglądarki internetowej w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Zresetowanie ustawień internetowych może rozwiązać większość problemów związanych z przeglądaniem Internetu i stanowi przygotowanie do rozwiązywania problemów w systemie Windows.
Aby rozwiązać problemy z szerokopasmowym połączeniem internetowym, zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer:
Uwaga:
Aby zresetować ustawienia w innej przeglądarce, wyszukaj potrzebne informacje w jej menu Pomoc.
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy lub okna.
 2. Na ekranie startowym wpisz opcje internetowe, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe z listy wyników wyszukiwania.
  Wyniki wyszukiwania dla opcji internetowych
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
  Przycisk Resetuj na karcie Zaawansowane w oknie Właściwości: Internet
 4. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij wszystkie inne okna i programy.
 5. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, zaznacz pole wyboru przy opcji Usuń ustawienia osobiste i kliknij przycisk Resetuj.
  Okno Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
 6. Po zresetowaniu ustawień kliknij przycisk Zamknij.
 7. Spróbuj połączyć się z Internetem.
  Jeżeli możesz połączyć się z siecią, problem został rozwiązany.
  Jeśli komputer nie może połączyć się z siecią, przejdź do następnego kroku.

Krok 8: Resetowanie ustawień protokołu IP w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Zresetowanie ustawień protokołu IP może czasami pomóc rozwiązać problemy z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Zresetuj ustawienia sieci:
Uwaga:
W przypadku otrzymania od dostawcy usługi internetowej ustawień i procedur rozwiązania problemu należy je zastosować i pominąć czynności opisane w tej części.

Krok 9: Korzystanie z programu HP System Recovery w celu rozwiązania problemów z szerokopasmowym dostępem do Internetu w systemie Windows 8

Program HP System Recovery umożliwia zresetowanie komputera do ustawień fabrycznych. Wszystkie ważne pliki, oprogramowanie i programy należy zapisać przed przystąpieniem do procedury przywracania systemu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 8.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...