Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c - Wbudowany serwer internetowy HP

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia przeglądanie stanu urządzenia, konfigurację ustawień sieciowych urządzenia, a także zarządzanie funkcjami produktu z komputera zamiast używania w tym celu panelu sterowania urządzenia. Oto przykłady możliwości, jakie daje wbudowany serwer internetowy HP:
 • Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia
 • Sprawdzanie poziomu zużycia i zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych,
 • Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
 • Wyświetlanie i zmienianie konfiguracji menu panelu sterowania urządzenia
 • Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
 • Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach urządzenia i materiałów eksploatacyjnych
 • Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieciowej
 • Używanie kreatorów do tworzenia, konfigurowania i włączania szybkich zestawów faksowania i wiadomości e-mail
W celu korzystania z wbudowanego serwera internetowego HP używana przeglądarka musi spełniać następujące wymagania:
 • Windows: Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 5.01 lub nowsza lub Netscape 6.2 lub nowsza
 • Mac OS X: Przeglądarka Safari lub Firefox korzystająca z programu Bonjour lub adresu IP
 • Linux: Wyłącznie przeglądarka Netscape Navigator
 • HP-UX 10 i HP-UX 11: Przeglądarka Netscape Navigator 4.7
Wbudowany serwer internetowy HP działa po podłączeniu urządzenia do sieci opartej na protokole IP. Wbudowany serwer internetowy HP nie obsługuje połączeń urządzenia opartych na protokole IPX. Uruchomienie i korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP nie wymaga dostępu do Internetu.
Po podłączeniu urządzenia do sieci wbudowany serwer internetowy HP udostępniany jest automatycznie.
Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego firmy HP
 1. Sprawdź adres IP lub nazwę hosta urządzenia. Jeśli na ekranie głównym panelu sterowania produktu widoczny jest przycisk Sieć , dotknij go, aby wyświetlić adres. W przeciwnym razie wykonaj podane kroki, aby wydrukować lub wyświetlić stronę konfiguracji urządzenia:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Otwórz następujące menu:
   • Raporty
   • Strony konfiguracji i stanu
   • Strona konfiguracji
  3. Dotknij przycisku Drukuj lub Wyświetl.
  4. Znajdź adres IP lub nazwę hosta na stronie Jetdirect.
 2. W obsługiwanej przeglądarce internetowej uruchomionej na swoim komputerze, wpisz w pasku adresu nazwę hosta lub adres IP urządzenia.
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje
Karta Informacje
Karta Informacje wbudowanego serwera internetowego firmy HP
Menu
Opis
Stan urządzenia
Pokazuje stan urządzenia oraz szacowany czas żywotności materiałów eksploatacyjnych HP. Strona zawiera też informacje o rodzaju i formacie papieru ustawionym dla poszczególnych podajników. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij łącze Zmień ustawienia.
Dziennik zleceń
Przedstawia podsumowanie wszystkich zleceń przetworzonych przez urządzenie.
Strona konfiguracji
Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji.
Strona stanu materiałów
Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych urządzenia.
Strona dziennika zdarzeń
Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia. Użyj łącza Błyskawiczna pomoc techniczna HP (w obszarze Inne łącza na wszystkich stronach wbudowanego serwera internetowego HP), aby połączyć się z dynamicznymi zasobami WWW, które pomogą w rozwiązywaniu problemów. Na tych stronach można znaleźć również dodatkowe usługi dostępne dla urządzenia.
Strona zużycia
Wyświetla podsumowanie liczby stron wydrukowanych przez urządzenie, pogrupowanych według formatu, rodzaju i ścieżki drukowania papieru.
Informacje o urządzeniu
Wyświetla nazwę urządzenia w sieci, adres oraz informacje o modelu. Aby dostosować te wpisy, kliknij menu Informacje o urządzeniu na karcie Ogólne.
Widok panelu sterowania
Pokazuje obraz bieżącego ekranu na wyświetlaczu panelu sterowania.
Drukuj
Wysyła przygotowany plik z komputera do druku. Urządzenie drukuje ten plik z domyślnymi ustawieniami drukowania.
Raporty i strony do wydruku
Przedstawia wewnętrzne raporty i strony urządzenia. Wybierz jedną lub kilka pozycji do wydrukowania.
Karta Ogólne
Karta Ogólne wbudowanego serwera internetowego firmy HP
Menu
Opis
Dostosowywanie panelu sterowania
Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie funkcji na wyświetlaczu panelu sterowania i zmianę domyślnego języka panelu.
Ustawienia szybkich zestawów
Umożliwia konfigurowanie zadań dostępnych w obszarze Szybkie zestawy ekranu głównego panelu sterowania urządzenia.
Alarmy
Umożliwia konfigurowanie wysyłanych pocztą elektroniczną alarmów o zdarzeniach dotyczących urządzenia lub materiałów eksploatacyjnych.
Menu administracyjne panelu sterowania
Przedstawia strukturę menu Administracja na panelu sterowania.
  Uwaga:
Ustawienia można konfigurować na tym ekranie, ale wbudowany serwer internetowy HP udostępnia opcje konfiguracyjne bardziej zaawansowane od ustawień dostępnych za pośrednictwem menu Administracja.
Automatyczne wysyłanie
Umożliwia skonfigurowanie w urządzeniu wysyłania automatycznych wiadomości e-mail dotyczących konfiguracji urządzenia i materiałów eksploatacyjnych na określone adresy e-mail.
Edytuj inne odnośniki
Dodaj lub zmień łącze do innej witryny internetowej. Łącze to jest wyświetlane w obszarze Inne łącza na wszystkich stronach wbudowanego serwera internetowego HP.
Informacje o składaniu zamówień
Wprowadź informacje dotyczące zamawiana zamiennych wkładów drukujących. Te informacje są wyświetlane na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych.
Informacje o urządzeniu
Nazwij urządzenie i przypisz mu numer zasobu. Wprowadź nazwę podstawowego kontaktu, do którego wysyłane będą informacje dotyczące urządzenia.
Język
Pozwala określić język, w jakim będą wyświetlane informacje wbudowanego serwera internetowego HP.
Data i godzina
Pozwala ustawić datę i godzinę lub zsynchronizować urządzenie z sieciowym serwerem czasu.
Ustawienia energii
Umożliwia ustawienie lub edycję godziny budzenia, godziny uśpienia oraz opóźnienia uśpienia urządzenia. Można ustawiać różne harmonogramy dla poszczególnych dni tygodnia i dni wolnych od pracy. Można także ustawić czynności, które spowodują wybudzenie urządzenia ze stanu uśpienia.
Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych
Umożliwia utworzenie pliku kopii zapasowej, zawierającego dane urządzenia i użytkownika. Utworzony plik może w razie konieczności posłużyć do przywrócenia danych urządzenia.
Przywróć ustawienia fabryczne
Przywraca domyślne fabryczne ustawienia urządzenia.
Instalator rozwiązań
Umożliwia instalowanie oprogramowania innych producentów, rozszerzającego zakres funkcji produktu.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Umożliwia pobranie i zainstalowanie plików aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Usługi statystyk i przydziałów
Zapewnia dostęp do informacji statystycznych o zleceniach zewnętrznych.
Karta Kopiuj/Drukuj
Karta Kopiuj/Drukuj wbudowanego serwera internetowego HP
Menu
Opis
Ustawienia pobierania z USB
Umożliwia włączanie i wyłączanie menu Pobierz z USB w panelu sterowania.
Zarządzanie zapisanymi zleceniami
Umożliwia włączanie i wyłączanie możliwości przechowywania zadań w pamięci urządzenia oraz konfigurowanie opcji przechowywania zadań.
Regulowanie typu papieru
Jeśli podczas używania określonego rodzaju papieru wystąpią problemy z drukowaniem, możesz obejść ustawienia fabryczne.
Ogólne ustawienia drukowania
Umożliwia skonfigurowanie ustawień dla wszystkich zadań drukowania, łącznie z zadaniami kopiowania i odbierania faksów.
Ustawienia kopiowania
Umożliwia skonfigurowanie opcji domyślnych dla zadań kopiowania.
Zarządzenie podajnikami
Umożliwia skonfigurowanie ustawień dla podajników papieru.
Karta Skanowanie/dystrybucja cyfrowa
Karta Skanowanie/dystrybucja cyfrowa wbudowanego serwera internetowego HP
Menu
Opis
Książka adresowa
Umożliwia dodawanie pojedynczych adresów e-mail do urządzenia, a także edytowanie adresów, które już zapisano w urządzeniu. Możliwe jest także użycie karty Importowanie/Eksportowanie w celu przesłania do urządzenia większej listy często używanych adresów e-mail, dzięki czemu nie trzeba ich dodawać pojedynczo.
Kreatory szybkich ustawień poczty e-mail i zapisywania w folderze sieciowym
Umożliwia konfigurację urządzenia do wysyłania zeskanowanych obrazów jako załączników poczty e-mail.
Umożliwia skonfigurowanie zapisywania zeskanowanych obrazów w folderze sieciowym Szybkie zestawy. Folder Szybkie zestawy umożliwiają szybki dostęp do plików zapisanych w sieci.
Konfiguracja e-mail
Umożliwia konfigurowanie domyślnych ustawień poczty elektronicznej dla dystrybucji cyfrowej, w tym:
 • Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)
 • Domyślne ustawienia zadań e-mail zestawów szybkich ustawień
 • Domyślne ustawienia wiadomości, takie jak adres „Od” i wiersz tematu.
 • Ustawienia podpisów cyfrowych i szyfrowania
 • Ustawienia powiadomień e-mail
 • Domyślne ustawienia skanowania dla zadań e-mail
 • Domyślne ustawienia plików dla zadań e-mail
ustawienia zapisu do folderu sieciowego
Umożliwia skonfigurowanie ustawień folderów sieciowych dla dystrybucji cyfrowej, takich jak:
 • Domyślne ustawienia dla zapisanych w folderze sieciowym zadań szybkich zestawów ustawień
 • Ustawienia powiadomień
 • Domyślne ustawienia skanowania dla zadań zapisanych w folderze sieciowym
 • Domyślne ustawienia plików dla zadań zapisanych w folderze sieciowym
Zapisz na SharePoint®
Konfigurowanie ustawień niezbędnych do zapisywania zeskanowanego dokumentu do witryn programu Microsoft‏® SharePoint®.
Ustawienia zapisu do USB
Umożliwia konfigurowanie domyślnych ustawień USB dla dystrybucji cyfrowej, takich jak:
 • Domyślne ustawienia dla zapisanych na dysku flash USB zadań szybkich zestawów ustawień
 • Ustawienia powiadomień
 • Domyślne ustawienia skanowania dla zadań zapisanych na dysku flash USB
 • Domyślne ustawienia plików dla zadań zapisanych na dysku flash USB
OXPd: Kolejka zadań
Umożliwia korzystanie z narzędzi innych producentów do obsługi kolejki zadań.
Ustawienia oprogramowania do dystrybucji cyfrowej
Umożliwia konfigurowanie ustawień dotyczących opcjonalnego oprogramowania do dystrybucji cyfrowej.
Karta Faksowanie (tylko modele z obsługą faksu)
Karta Faksowanie wbudowanego serwera internetowego HP
Menu
Opis
Ustawienia wysyłania faksów
Umożliwia konfigurowanie ustawień wysyłania faksów, takich jak:
 • Domyślne, wspólne ustawienia zadań faksów wychodzących
 • Domyślne ustawienie wysyłania faksów za pomocą wewnętrznego faks-modemu
 • Ustawienia korzystania z usługi faksowania w sieci lokalnej
 • Ustawienia korzystania z usługi faksowania przez Internet
Numery szybkiego wybierania
Umożliwia zarządzanie numerami szybkiego wybierania faksów. Można też importować pliki .CSV zawierające adresy e-mail, numery faksów lub rekordy użytkowników w celu umożliwienia dostępu do nich z poziomu urządzenia. Z urządzenia można również eksportować do pliku na komputerze rekordy poczty e-mail, faksu lub dotyczące użytkownika. Plik ten może służyć jako kopia zapasowa danych lub zostać użyty w celu zaimportowania rekordów do innego urządzenia firmy HP.
Ust. odb. faksów
Umożliwia skonfigurowanie domyślnych ustawień oraz harmonogramu drukowania faksów przychodzących.
Archiwizacja i przekazywanie faksów
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji archiwizacji i przekazywania faksów oraz konfigurowanie podstawowych ustawień obu funkcji.
 • Archiwizacja faksów polega na wysyłaniu kopii wszystkich przychodzących i wychodzących faksów na adres e-mail.
 • Przekazywanie faksów polega na przesyłaniu faksów przychodzących na inne urządzenie faksu.
Dziennik aktywności faksu
Zawiera listę faksów wysłanych z urządzenia lub odebranych.
Karta Rozwiązywanie problemów
Karta Rozwiązywanie problemów wbudowanego serwera internetowego firmy HP
Menu
Opis
Rozwiązywanie ogólnych problemów
Umożliwia wybór różnych raportów i testów ułatwiających rozwiązywanie problemów z urządzeniem.
Pobierz dane diagnostyczne
  Uwaga:
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy hasło administratora zostało ustawione na karcie Zabezpieczenia.
Umożliwia eksportowanie do pliku informacji, które mogą być pomocne przy szczegółowej analizie problemów.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Umożliwia pobranie i zainstalowanie plików aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Przywróć ustawienia fabryczne
Przywraca domyślne fabryczne ustawienia urządzenia.
Karta Zabezpieczenia
Karta Zabezpieczenia wbudowanego serwera internetowego HP
Menu
Opis
Bezpieczeństwo
Umożliwia skonfigurowanie hasła administratora w celu ograniczenia dostępu do niektórych funkcji urządzenia.
Umożliwia ustawienie hasła PJL do przetwarzania komend PJL.
Umożliwia ustawienie dostępu do systemu i zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Można włączyć lub wyłączyć port USB hosta na panelu sterowania albo port USB formatyzatora, umożliwiający drukowanie bezpośrednio z komputera.
Umożliwia wyświetlenie stanu ustawień zabezpieczeń.
Kontrola dostępu
Umożliwia konfigurowanie dostępu określonych osób lub grup do funkcji urządzenia. Można też skonfigurować konta użytkowników i wybrać wymaganą metodę logowania osób do urządzenia.
Chroń przechowywane dane
Umożliwia konfigurowanie wewnętrznego dysku twardego urządzenia i zarządzanie nim. Urządzenie zawiera szyfrowany dysk twardy, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.
Można też konfigurować ustawienia zadań przechowywanych na dysku twardym urządzenia.
Zarządzanie certyfikatami
Umożliwia instalowanie i organizowanie certyfikatów zabezpieczających dostęp do urządzenia i sieci.
Autotest
Umożliwia sprawdzenie, czy funkcje zabezpieczeń działają zgodnie z oczekiwanymi parametrami systemu.
Karta Usługi sieci Web HP
Karta Usługi sieci Web HP służy do skonfigurowania i włączenia usług sieci Web HP w przypadku tego urządzenia. Aby korzystać z funkcji HP ePrint, trzeba włączyć usługi sieci Web HP.
Karta Praca w sieci
Karta Praca w sieci umożliwia konfigurację i zabezpieczenie ustawień sieci urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie jest wyświetlana, jeśli urządzenie zostanie podłączone do sieci innego typu.
Lista Inne łącza
  Uwaga:
Pozycje wyświetlane na liście Inne łącza można konfigurować za pomocą menu Edytuj inne odnośniki na karcie Ogólne. Poniższe łącza są łączami domyślnymi
Lista Inne łącza wbudowanego serwera internetowego firmy HP
Menu
Opis
Błyskawiczna pomoc techniczna HP
Łączy użytkownika z witryną sieci Web firmy HP, aby pomóc znaleźć rozwiązania pojawiających się problemów.
Zakup materiały eksploatacyjne
Łączy z witryną internetową HP SureSupply, w której można uzyskać informacje na temat zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP, takich jak wkłady drukujące i papier.
Wsparcie techniczne dla produktu
Umożliwia łączenie z witryną internetową pomocy technicznej dla tego urządzenia, na której można znaleźć pomoc dotyczącą głównych tematów.
Zmiana nazwy usługi Bonjour
Aby zmienić nazwę usługi Bonjour produktu, wykonaj następującą procedurę:
 1. Otwórz kartę Praca w sieci wbudowanego serwera internetowego HP.
 2. Kliknij łącze Ustawienia protokołu TCP/IP.
 3. Przewiń do pola Nazwa usługi Bonjour na dole strony, a następnie zaktualizuj dane.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...