Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Zapisywanie plików na dysku (Windows 10 i 8)

Ten dokument dotyczy wszystkich komputerów HP z nagrywarką i systemem Windows 10 lub 8.
Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD-RW, DVD-RW lub DVD+RW, można za jego pomocą nagrywać płyty z danymi zawierające pliki, takie jak kopie zapasowe ważnych plików lub pliki muzyczne MP3.
Uwaga:
W przypadku komputerów firmowych możliwe jest, że ustanowiono ograniczenie pozwalające na używanie napędu optycznego wyłącznie w funkcji odczytu. Aby to sprawdzić, skontaktuj się z firmowym działem IT lub lokalną pomocą techniczną IT.

Zapisywanie plików na dysku

Wykonaj poniższe czynności, aby zapisać plik na dysku.
Uwaga:
Aby utworzyć tradycyjną płytę muzyczną (CD Audio), użyj programu Microsoft Windows Media Player lub innego oprogramowania. Płyta zawierająca pliki MP3 różni się od płyty CD Audio i nie będzie odtwarzana przez starsze odtwarzacze audio, które nie obsługują plików w formacie MP3.
 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz Eksplorator plików.
 2. Kliknij opcję Mój komputer.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę napędu dysków, a następnie wybierz polecenie Wysuń. Wyjmij płytę z napędu, jeśli się w nim znajdowała.
  Rys. : Wysuń płytę
  Menu z wybranym poleceniem Wysuń
 4. Włóż pusty dysk do napędu i zamknij go. Poniżej ikony dysku zostanie wyświetlona ilość wolnego miejsca. Ikona zostanie zmieniona zgodnie z typem włożonego dysku.
  Rys. : Ikona napędu wskazująca włożenie dysku zapisywalnego
  Ikona napędu wskazująca włożenie dysku zapisywalnego
 5. Kliknij dwukrotnie nazwę napędu. Zostanie wyświetlone okno Nagraj płytę.
 6. Wprowadź tytuł dysku (domyślnie jest to data), a następnie zaznacz opcję Jak dysk flash USB lub Używając odtwarzacza dysków CD/DVD w zależności od sposobu korzystania z dysku.
  Rys. : Opcje dotyczące sposobu korzystania z dysku
  Opcje dotyczące sposobu korzystania z dysku
 7. Po wybraniu opcji Jak dysk flash USB pliki zostaną skopiowane na dysk. Można zapisać, edytować i usuwać pliki z dysku wiele razy, ale dysk może nie działać na innych komputerach i urządzeniach. Aby użyć tej opcji, wykonaj następujące czynności:
  1. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku kliknij przycisk Dalej.
   Zostanie wyświetlony komunikat Przeciągnij pliki do tego folderu, aby dodać je do dysku.
  2. Zaznacz pliki, które mają być dodane do dysku, a następnie przeciągnij je na ikonę dysku. Przykładowo, aby skopiować zdjęcia kwiatów ogrodowych z folderu Zdjęcia, przeciągnij folder Zdjęcia kwiatów ogrodowych na ikonę dysku.
   Rys. : Przeciąganie plików na ikonę dysku
   Przeciąganie plików na ikonę dysku
  3. Po skopiowaniu wszystkich plików można wysunąć dysk.
 8. Po wybraniu opcji Używając odtwarzacza dysków CD/DVD pliki zostaną nagrane na dysk. Plików nie można edytować ani usuwać z dysku, ale takiego dysku można używać na większości komputerów. Aby użyć tej opcji, wykonaj następujące czynności:
  1. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku kliknij przycisk Dalej. Rozpocznie się formatowanie dysku.
   Zostanie wyświetlony komunikat Przeciągnij pliki do tego folderu, aby dodać je do dysku.
  2. Przejdź do plików, zaznacz je, a następnie przeciągnij je na ikonę dysku.
   Rys. : Przeciąganie plików na ikonę dysku
   Przeciąganie plików na ikonę dysku
   Pliki zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Pliki gotowe do zapisania na dysku.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, a następnie wybierz polecenie Nagraj dysk.
   Rys. : Wybór polecenia Nagraj dysk
   Lokalizacja polecenia Nagraj dysk
  4. W oknie dialogowym Przygotuj dysk wprowadź tytuł dysku (domyślnie jest to data), wybierz prędkość nagrywania, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zaznaczone pliki zostaną nagrane na dysku.
   Rys. : Okno dialogowe Przygotuj dysk
   Okno dialogowe Przygotuj dysk
  5. Po zakończeniu procesu nagrywania zostanie wyświetlone okno dialogowe Pliki zostały pomyślnie nagrane na dysku. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.

Zmiana właściwości nagrywania napędu dysków

Wykonaj następujące czynności, aby zmienić właściwości nagrywania napędu dysków.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd, wybierz polecenie Właściwości, następnie przejdź do karty Nagrywanie, aby uzyskać dostęp do następującego okna dialogowego.
  Rys. : Właściwości nagrywania
  Karta Nagrywanie okna właściwości
 2. Kliknij przycisk Ustawienia globalne, aby określić sposób, w jaki bieżąca sesja PDF powinna zostać zamknięta po wysunięciu jedno- lub wielosesyjnej płyty.
 3. Kliknij OK, by zapisać zmiany.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...