Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet 6600, 6700 -- Rozwiązywanie problemów ze słabą jakością druku

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń HP Officejet serii 6600 e-All-in-One i 6700 Premium e-All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Poczekaj, aż automatyczna procedura serwisowania zostanie zakończona
Automatyczna procedura serwisowania drukarki rozwiązuje wiele problemów z jakością druku za pomocą czarnego atramentu, np. słabo widoczny czarny tekst czy problemy po zainstalowaniu nowego wkładu z czarnym atramentem. Procedura ta nie wymaga od użytkownika żadnych czynności. Jakość druku powinna poprawić się w ciągu kilku godzin.
 • Jeśli po odczekaniu na zakończenie automatycznej procedury serwisowania problem został rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli po odczekaniu na zakończenie automatycznej procedury serwisowania problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź papier
W oparciu o poniższe wskazówki sprawdź, czy używasz papieru odpowiedniego do zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
  Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
  Uwaga:
Użycie nieprawidłowego rodzaju papieru zazwyczaj powoduje pionowe smugi na wydrukach lub, jeżeli problem występuje na kopii, jego przyczyną jest zazwyczaj zanieczyszczona szyba skanera. Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug.
Przykłady poziomych i pionowych smug na wydruku
Rys. : Poziome smugi na wydruku
Ilustracja: Poziome smugi.
Wykonaj poniższe czynności, gdy na wydruku pojawiają się poziome smugi lub gdy oprócz smug pionowych występują inne problemy z jakością.
Rys. : Pionowe smugi na wydruku
Ilustracja: Pionowe smugi.
Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug na wydruku. Zamiast tego sprawdź papier w sposób opisany we wcześniejszej części tego dokumentu lub poszukaj dokumentu z opisem tego problemu.
Po wypróbowaniu wcześniejszych wskazówek ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Sprawdź ustawienia drukowania
Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
W zasadzie niskie poziomy atramentu nie powinny wpływać na jakość druku. Jeżeli poziom atramentu spada za bardzo, drukarka przestaje drukować i wyświetla komunikat. Jednak może ona jeszcze przez jakiś czas drukować w „trybie awaryjnym” przy niskich poziomach atramentu. W trybie awaryjnym czerń na wydrukach może nie być odpowiednio głęboka. Możliwe też, że uzyskane wydruki będą w skali szarości (odcienie szarości zamiast zestawu barw). Wymień wkłady atramentowe o niskim poziomie atramentu, jeżeli nie można zaakceptować jakości druku w trybie awaryjnym.
Krok 1: Sprawdź poziomy atramentu
Jeśli drukarka ma problemy z drukowaniem z użyciem czarnego atramentu, ilość tego atramentu może być niska, a drukarka może pracować w trybie rezerwowym. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić szacowany poziom atramentu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Poziom atramentu () lub ().
    Uwaga:
  Ikona Poziom atramentu wyświetlana na panelu sterowania różni się w zależności od modelu drukarki.
  Na panelu sterowania w formie graficznej zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu dla każdego wkładu.
  Rys. : Szacunkowe poziomy atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki
  Ilustracja: Szacunkowe poziomy atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki
 2. Na podstawie wyświetlanych danych określ, które wkłady atramentowe są puste lub mają niski poziom atramentu, a następnie przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu, a następnie spróbuj drukować ponownie.
Klip wideo przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego.
  Uwaga:
Film ten przedstawia drukarki HP OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One (H711), ale sposób postępowania w przypadku posiadanej drukarki jest taki sam.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Jeżeli drukarka HP nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Wsuń palce w szczelinę po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka wkładów atramentowych zostanie przesunięta na lewą stronę drukarki.
  Rys. : Szczelina po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij wkład ku sobie, aby wysunąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie wkładu drukującego
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania.
 6. Chwyć wkład atramentowy w taki sposób, aby jego styki były zwrócone w stronę drukarki.
 7. Wsuń nowy wkład atramentowy do pustego gniazda, a następnie delikatnie popchnij go do przodu, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Upewnij się, że ikona na etykiecie wkładu drukującego pasuje kolorem do ikony na gnieździe wkładu drukującego.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja przedstawiająca wkładanie wkładu drukującego do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności w odniesieniu do pozostałych wkładów atramentowych.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
Rozwiązanie 6: Wydruk i ocena strony z raportem diagnostycznym, wyszukanie odpowiedniego rozwiązania
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować, a następnie ocenić raport diagnostyki jakości druku.
Krok 1: Wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę testową.
 1. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić więcej opcji.
 3. Dotknij ikony Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 4. Dotknij strzałkę w dół (), a następnie pozycję Raporty.
 5. Dotknij pozycji Raport jakości druku. Zostanie wydrukowana strona testowa.
   Rys. : Wydrukuj stronę diagnostyczną jakości druku
   Ilustracja: Wydrukuj stronę diagnostyczną jakości druku.
  1. Informacje o drukarce
  2. Wzorzec testowy 1
  3. Wzorzec testowy 2
  4. Wzorzec testowy 3
Krok 2: Sprawdź wzorzec testowy 1
Sprawdź wzorzec testowy 1, aby upewnić się, czy linie są proste i ze sobą połączone.
Rys. : Wzorzec testowy 1
Ilustracja: Wzorzec testowy 1
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 są proste i połączone ze sobą, przejdź do czynności dotyczących sprawdzenia wzorca testowego 2.
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 nie są proste i nie są ze sobą połączone, wykonaj poniższe czynności w celu wyrównania głowicy drukującej.
 1. Włóż do podajnika zwykły biały papier.
 2. Dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie opcji Wyrównaj głowicę drukującą.
 4. Poczekaj, aż drukarka wyrówna głowicę drukującą i wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Wydrukuj kolejny raport diagnostyki jakości druku, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 są proste i połączone ze sobą, nie ma konieczności dalszego rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 nie są proste i nie są ze sobą połączone, przejdź do kroku dotyczącego przekazania urządzenia do naprawy.
Krok 4: Sprawdź wzorzec testowy 2
Sprawdź kolorowe pasy na wzorcu testowym 2 raportu diagnostyki jakości druku.
Rys. : Wzorzec testowy 2 z białymi liniami na pasku koloru
Ilustracja: Wzorzec testowy 2 z białymi liniami na pasku koloru.
Rys. : Wzorzec testowy 2 z brakującymi kolorowymi pasami
Ilustracja: Wzorzec testowy 2 z brakującymi kolorowymi pasami.
 • Jeżeli kolorowe pasy we wzorcu testowym 2 nie są przeplatane białymi liniami, wyblakłe lub niewidoczne, przejdź do czynności dotyczących sprawdzenia wzorca testowego 3.
 • Jeżeli jakiekolwiek kolorowe pasy we wzorcu testowym 2 są przeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić głowicę drukującą.
Krok 5: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie procesu czyszczenia głowicy w celu zapewnienia optymalnej jakości wydruku.
 1. Włóż do podajnika zwykły biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić więcej opcji.
 3. Dotknij ikony Ustawienia (), a następnie pozycji Narzędzia. Zostanie wyświetlone menu Narzędzia.
 4. Dotknij pozycji Wyczyść głowicę drukującą.
 5. Zaczekaj, aż proces czyszczenia głowicy dobiegnie końca, a następnie dotknij przycisku OK.
    Uwaga:
  Konieczne może być kilkukrotne wyczyszczenie głowicy w celu rozwiązania problemu.
 6. Wydrukuj kolejny raport diagnostyki jakości druku, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  Przestroga:
Nie wyłączaj drukarki, jeżeli wyjęto z niej wkłady atramentowe. Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej lub mogących spowodować uszkodzenia systemu atramentu, zawsze jak najszybciej instaluj wkłady atramentowe i wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 • Jeśli na wzorcu testowym 2 nie występują żadne błędy, nie ma konieczności wykonywania dalszych czynności.
 • Jeżeli na wzorcu testowym 2 są błędy, spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą.
 • Jeżeli po kolejnym czyszczeniu na wzorcu testowym 2 nadal występują błędy, można spróbować wyczyścić głowicę ponownie lub przejść do rozwiązania dotyczącego przekazania drukarki do naprawy.
Krok 6: Sprawdź wzorzec testowy 3
Sprawdź kolorowe kolumny we wzorcu testowym 3.
Rys. : Wzorzec testowy 3 z białymi lukami w kolumnach
Ilustracja: Wzorzec testowy 3 z białymi lukami w kolumnach.
 • Jeżeli kolumny we wzorcu testowym 3 nie zawierają ciemnych linii lub białych luk w miejscu wskazywanym przez strzałki, przejdź do następnego rozwiązania, aby sprawdzić wydruk.
 • Jeżeli kolumny we wzorcu testowym 3 zawierają ciemne linie lub białe luki w miejscu wskazywanym przez strzałki, wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać głowicę drukującą.
 1. Włóż do podajnika zwykły biały papier.
 2. Dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie opcji Wyrównaj głowicę drukującą.
 4. Poczekaj, aż drukarka wyrówna głowicę drukującą i wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Wydrukuj kolejny raport diagnostyki jakości druku, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku widać jeden lub więcej błędów, przejdź do rozwiązania dotyczącego przekazania drukarki do naprawy.
 • Brak błędów na stronie raportu diagnostyki jakości druku oznacza, że mechanizm druku i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Nie należy więc wykonywać żadnych innych czynności zaradczych opisanych w dalszej części tego dokumentu. Jeżeli jednak jakość druku jest nadal niezadowalająca, wykonaj poniższe procedury ogólne mające na celu poprawienie jakości druku:
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma odpowiednią rozdzielczość. Powiększone obrazy mogą wyglądać na rozmyte lub rozmazane.
  • Jeżeli problem występuje wyłącznie na krawędzi wydruku, użyj oprogramowania zainstalowanego wraz z drukarką lub innego programu i obróć obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu wydruku.
  • Unikaj pozostawiania niezabezpieczonych wkładów atramentowych poza drukarką na dłuższy czas.
  • Zawsze wyłączaj drukarkę, naciskając przycisk zasilania. Pozwala to chronić wkłady atramentowe przed wysychaniem.
Ilustracja: Przekręcony, nielogiczny tekst oraz niekompletny wydruk.
Tylko w przypadku systemu operacyjnego Windows: Jeżeli na wydrukach pojawia się przekręcony, pomieszany lub nielogiczny tekst, wydruki są niekompletne lub brakuje na nich tekstu lub grafiki, przejdź do dokumentu W systemie Windows drukowane są ciągi stron zawierające dziwny lub zniekształcony tekst.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.
Łącza pokrewne
Drukowanie z użyciem wyłącznie czarnego atramentu
Przejdź do dokumentu Wymiana wkładów atramentowych, aby dowiedzieć się więcej na temat drukowania z użyciem wyłącznie czarnego atramentu
Czy drukarka ma problemy z czarnym atramentem lub drukuje puste strony?

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...