Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet 1050, 2050, 3050 - Wyświetla się komunikat błędu dotyczący wkładu atramentowego

Dokument ten dotyczy następujących drukarek:
Drukarka HP DeskJet 1050 All-in-One (J410a, J410c, J410d)
Drukarka HP DeskJet 1050A All-in-One (J410g, J410h)
Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet 1051 All-in-One
Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet 1055 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 2050 All-in-One (J510a, J510c, J510d, J510e)
Drukarka HP DeskJet 3050 All-in-One (J610a, J610b, J610c, J610d, J610f)
Drukarka HP DeskJet 3050A e-All-in-One (J611a, J611b, J611g)
Drukarka HP DeskJet 3051A e-All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3052A e-All-in-One (J611e, J611f, J611g)
Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet 3054 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3054A e-All-in-One (J611c, J611d, J611j)
Drukarka HP DeskJet 3055A e-All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3056A e-All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3057A e-All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3059A e-All-in-One
Na komputerze lub panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat Niezgodne wkłady atramentowe lub Problem z wkładem atramentowym. Kontrolka Uwaga może migać lub świecić, a drukarka nie drukuje.
Krok 1: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu upewnij się, że zainstalowane wkłady atramentowe są zgodne z drukarką i są to oryginalne, niepoddawane modyfikacjom wkłady atramentowe HP.
Opis wkładu atramentowego
Ameryka Północna i Azja-Pacyfik, w tym Japonia (z wyjątkiem Indii, Chin i Indonezji)
Europa Zachodnia
Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i Wspólnota Niepodległych Państw
Chiny, Indie i Indonezja
Wkład atramentowy czarny
HP 61 czarny
HP 301 czarny
HP 122 czarny
HP 802 czarny
Wkład atramentowy kolorowy
HP 61 trójkolorowy
HP 301 trójkolorowy
HP 122 trójkolorowy
HP 802 trójkolorowy
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Krok 2: Wyjmij, sprawdź i włóż z powrotem wkład atramentowy.
Pojemnik może nie mieć pełnego kontaktu elektrycznego z gniazdem drukarki. Wyjęcie i ponowne zainstalowanie wkładu atramentowego może rozwiązać ten problem.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij wkład atramentowy, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotykanie tych części może spowodować zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 5. Usuń przeźroczystą taśmę ochronną, która mogła pozostać na dyszach.
    Przestroga:
  Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  Rys. : Usuń taśmę zabezpieczającą
  Ilustracja: Zerwij taśmę ochronną
 6. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że ikona na wkładzie atramentowym odpowiada ikonie na gnieździe.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Ilustracja: Instalacja wkładu atramentowego
  • Wkład trójkolorowy umieść w gnieździe z lewej strony
  • Wkład czarny umieść w gnieździe z prawej strony
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Wsuwanie wkładu atramentowego na miejsce
  Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
 8. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Wyczyść styki elektryczne
Jeżeli styki wkładu atramentowego lub karetki są zabrudzone, drukarka może wyświetlić błąd wkładów atramentowych. Odłącz wszystkie przewody, a następnie oczyść styki elektryczne wkładów atramentowych i karetki.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka
  • Czysty, suchy wacik bawełniany
  • Destylowana lub przegotowana woda
     Przestroga:
   Do czyszczenia styków nie wolno używać środków czyszczących ani alkoholu. Środki te mogą uszkodzić wkład atramentowy lub drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Odłącz przewód zasilający oraz inne przewody z gniazd z tyłu drukarki.
 5. Naciśnij wkład atramentowy, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Po wyjęciu wkładów atramentowych nie należy zostawiać ich poza drukarką na dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
 6. Chwyć wkład atramentowy po bokach.
  Rys. : Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron
  Ilustracja: Chwyć wkład drukujący po bokach
 7. Sprawdź, czy na stykach wkładu drukującego nie osadził się atrament lub brud.
 8. Zanurz czysty patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
 9. Wyczyść tylko miedziane styki.
   Rys. : Czyszczenie styków
   Ilustracja: Wyczyść styki
  1. Styki miedziane
  2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
 10. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
 11. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 12. Przetrzyj wacikiem styki elektryczne karetki wewnątrz drukarki.
  Rys. : Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu drukującego
  Ilustracja: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu drukującego
 13. Pozostaw wkład atramentowy i styki elektryczne w karetce na 10 minut do wyschnięcia.
 14. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że ikona na wkładzie atramentowym odpowiada ikonie na gnieździe.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Ilustracja: Instalacja wkładu drukującego
 15. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
 16. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
 17. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 18. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 19. Ponów próbę drukowania.
 20. Jeśli nadal nie można drukować, powtórz te czynności, aby wyczyścić i ponownie włożyć wkłady drukujące. Może być wymagane kilkakrotne powtórzenie procedury czyszczenia w celu przywrócenia poprawności drukowania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Zresetuj drukarkę
Czasami reset drukarki może rozwiązać niektóre błędy wkładu atramentowego.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Ustal, który wkład atramentowy jest przyczyną problemu
Wyjmij jeden z wkładów atramentowych, a następnie sprawdź komunikat o błędzie, aby określić wkład atramentowy powodujący problem.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Naciśnij dowolny wkład atramentowy, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie pociągnij go ku sobie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 4. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  • Jeśli na komputerze nadal wyświetlany jest komunikat „Niezgodne wkłady atramentowe” lub „Problem z wkładem atramentowym”, przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli komputer nie wyświetla komunikatu o błędzie, przejdź do kroku „wymień wkład atramentowy” i wymień trójkolorowy wkład atramentowy.
 5. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 6. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 7. Naciśnij górną część wkładu trójkolorowego (po lewej stronie wkładu), aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie, aby wyjąć z gniazda.
 8. Wsuń czarny wkład atramentowy do pustego prawego gniazda, a następnie delikatnie go dociśnij, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  • Jeśli na komputerze nadal wyświetlany jest komunikat „Niezgodne wkłady atramentowe” lub „Problem z wkładem atramentowym”, przejdź do kroku „Wymiana wkładu“ i wymień wkład czarny i trójkolorowy.
  • Jeśli komputer nie wyświetla komunikatu o błędzie, przejdź do kroku „wymień wkład” i wymień trójkolorowy wkład.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Wymień problematyczny wkład atramentowy
Wymień wkład drukujący wskazany w komunikacie o błędzie. Jeżeli chcesz natychmiast coś wydrukować i nie przywiązujesz wagi do jakości wydruków, możesz drukować w trybie rezerwowym.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Poniższy film przedstawia sposób wymiany wkładu drukującego.
  Uwaga:
Urządzenie przedstawione na filmie to HP Deskjet 2050. Może różnić się od Twojego urządzenia, ale sposób postępowania jest taki sam.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Załaduj czysty biały papier do podajnika wejściowego.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za wystającą końcówkę, aby ściągnąć z niego taśmę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj też taśmy ochronnej ponownie. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zdejmowanie plastikowej taśmy
 6. Chwyć wkład po bokach, dyszami w dół a stykami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie włóż go do odpowiedniego gniazda.
  • Wkład trójkolorowy () umieść w gnieździe z lewej strony
  • Wkład czarny () umieść w gnieździe z prawej strony
  Rys. : Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 10. Naciśnij przycisk obok opcji OK na wyświetlaczu panelu sterowania ().
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Procedura zastępcza: Wydrukuj stronę w trybie rezerwowym
Nawet jeśli nie masz zamiennego wkładu atramentowego, możesz nadal drukować. Wyjmij problematyczny wkład atramentowy i drukuj przy użyciu drugiego wkładu atramentowego. Jeżeli wyjmiesz trójkolorowy wkład atramentowy, wydruk będzie w odcieniach szarości. Jeśli wyjmiesz czarny wkład atramentowy, drukarka będzie drukować powoli, a kolory na wydrukach będą mogły się różnić.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij dowolny wkład atramentowy, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie pociągnij go ku sobie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Na panelu sterowania wyświetlony zostanie komunikat informujący, że brakuje lub nie wykryto jednego z wkładów atramentowych.
 6. Zaczekaj chwilę, aż komunikat zostanie usunięty i dopiero drukuj.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...