Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem wykonaj poniższe kroki.
Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany
 1. Aby włączyć urządzenie lub wyłączyć tryb automatycznego wyłączenia, należy nacisnąć przycisk zasilania.
 2. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
 3. Upewnij się, że napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z konfiguracją zasilania produktu. (Informacje o wymaganym napięciu znajdują się z tyłu urządzenia). Jeśli używasz rozgałęziacza, który nie obsługuje takich napięć, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda w ścianie. Jeśli urządzenie jest już podłączone do gniazda w ścianie, spróbuj zmienić gniazdo.
 4. Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy HP.
Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
 1. Sprawdź przewód łączący produkt z komputerem. Sprawdź, czy przewód został prawidłowo podłączony.
 2. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to możliwe.
 3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci:
  • Sprawdź kontrolkę umieszczoną obok złącza sieciowego w urządzeniu. Jeśli połączenie sieciowe działa, kontrolka świeci na zielono.
  • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego, a nie telefonicznego.
  • Upewnij się, że router, koncentrator lub przełącznik sieciowy jest włączony i działa poprawnie.
  • Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.
  • Jeśli dany produkt łączy się za pomocą sieci bezprzewodowej, wydrukuj Raport z testów sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić czy połączenie jest prawidłowe.
   1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
   2. Dotknij przycisku Autodiagnostyka.
   3. Dotknij przycisku Uruchom test sieci bezprzewodowej, aby wydrukować raport.
 4. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie osobistej zapory, być może blokuje ono komunikację z urządzeniem. Spróbuj na chwilę wyłączyć zaporę i sprawdź, czy przyniesie to rozwiązanie problemu.
Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach
Na panelu sterowania powinna znajdować się informacja o stanie gotowości. Jeśli pojawił się komunikat o błędzie, rozwiąż problem.
Krok 4: Sprawdzenie papieru
 1. Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.
 2. Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany do podajnika.
Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania
 1. Sprawdź, czy oprogramowanie produktu jest prawidłowo zainstalowane.
 2. Upewnij się, że został zainstalowany sterownik druku dla urządzenia. Sprawdź program, aby upewnić się, że używany jest sterownik druku odpowiedni dla urządzenia.
Krok 6: Testowanie funkcji drukowania
 1. Drukowanie raportu konfiguracji.
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Informacje .
  2. Dotknij przycisku Raport, aby wydrukować raport konfiguracji.
 2. Jeżeli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy podajnik wejściowy zawiera papier.
 3. Jeżeli strona zatnie się w urządzeniu, usuń zacięcie.
Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania
 1. Włóż stronę konfiguracji do podajnika dokumentów i wykonaj kopię. Jeśli papier nie przechodzi gładko przez podajnik dokumentów, może być konieczne czyszczenie rolek i podkładki oddzielającej podajnika dokumentów. Upewnij się, że papier spełnia wymagania tego urządzenia.
 2. Umieść stronę konfiguracji na szybie skanera i wykonaj kopię.
 3. Jeśli jakość druku skopiowanych stron jest nie do przyjęcia, wyczyść szybę skanera i niewielką szklaną listwę.
    Przestroga:
  Do czyszczenia elementów urządzenia nie wolno używać środków ciernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę. Grozi to wyciekiem i uszkodzeniem urządzenia.
Krok 8: Przetestuj funkcje faksu
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Usługa
  • Usługa faksowania
 3. Dotknij przycisku Uruchom test faksu, aby wydrukować Raport z testów faksu, który sprawdzi poprawne działanie tej funkcji.
Krok 9: Sprawdzenie kasety z tonerem
Wydrukuj stronę z informacjami o stanie materiałów eksploatacyjnych i sprawdź pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Materiały eksploatacyjne .
 2. Dotknij przycisku Raport, aby wydrukować tę stronę.
Krok 10: Próba wysłania zadania drukowania z komputera
 1. Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do obsługi urządzenia.
 2. Sprawdź, czy kabel USB lub sieciowy jest podłączony prawidłowo. Przekieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.
 3. Jeśli jakość druku jest nie do przyjęcia, sprawdź poprawność ustawień drukowania dla danego nośnika.
Krok 11: Sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci
W przypadku urządzeń w sieci, otwórz przeglądarkę internetową, w polu adresu wpisz adres IP produktu (z uprzednio wydrukowanej strony konfiguracyjnej), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy firmy HP (EWS). Jeżeli wbudowany serwer internetowy firmy HP nie uruchamia się, należy ponownie zainstalować urządzenie w sieci.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...