Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775, HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Układacz/zszywacz (tylko w modelach z i z+)

Wprowadzenie

W zszywaczu/układaczu można zszywać dokumenty liczące do 30 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2. Mieści do 500 arkuszy papieru. Zszywacz może zszywać papier o formatach:
 • A3 (orientacja pionowa)
 • A4
 • B4 (orientacja pionowa)
 • B5 (orientacja pozioma)
 • Ledger (orientacja pionowa)
 • Legal (orientacja pionowa)
 • Letter
Gramatura papieru może wynosić od 60 do 120 g/m2. Jeżeli papier jest grubszy, limit zszywanych stron może być mniejszy niż 30 arkuszy.
Jeśli zlecenie składa się z tylko jednego arkusza lub z ponad 30 arkuszy, urządzenie wydrukuje je, ale nie zszyje kartek.
Zszywacz obsługuje tylko papier. Nie należy zszywać innych rodzajów papieru, np. kopert, folii czy etykiet.
Aby skonfigurować domyślne umiejscowienie przez produkt zszywek na stronach, wykonaj procedurę podaną w następnej sekcji.

Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek

Skonfiguruj domyślne umiejscowienia zszywek dla dokumentów. Aby zastąpić ustawienia domyślne dla konkretnego zadania, możesz użyć panelu sterowania. Dla domyślnego umiejscowienia zszywek dostępne są następujące opcje:
 • Brak: Brak zszywek.
 • Górny lewy lub prawy: Jeśli dokument ma orientację pionową, zszywka zostanie umieszczona w górnym lewym rogu krótkiej krawędzi arkusza papieru. Jeśli dokument ma orientację poziomą, zszywka zostanie umieszczona w górnym prawym rogu dłuższej krawędzi arkusza papieru.
 • Lewy górny: Zszywka będzie znajdowała się w górnym lewym rogu krótszej krawędzi arkusza papieru.
 • Prawy górny: Zszywka będzie znajdowała się w górnym prawym rogu dłuższej krawędzi arkusza papieru.
  Rys. : Położenia zszywek
 1. Lewy górny róg krótszej krawędzi papieru
 2. Prawy górny róg dłuższej krawędzi papieru
Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania produktu przewiń przycisku Administracja i wybierz go.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia zszywacza/układacza
  • Zszywanie
 3. Wybierz lokalizację zszywek z listy opcji, a następnie dotknij przycisku Zapisz.
FutureSmart 4
Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać adres IP drukarki, a następnie skonfiguruj domyślne ustawienie zszywek za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.
 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. We wbudowanym serwerze internetowym wybierz kartę Kopiuj/Drukuj, a następnie wybierz opcję Zarządzanie zszywaczem/układarką w lewym menu.
 3. Wybierz lokalizację zszywek z menu rozwijanego Zszywanie, a następnie wybierz opcję Zastosuj.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...