Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia serii HP Photosmart 5510 i 6510 e-All-in-One - Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie „Błąd wyrównania drukarki"

Problem
Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie „Błąd wyrównania drukarki”.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Sprawdź rodzaj papieru, a następnie powtórz wyrównywanie drukarki
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy do wydrukowania strony wyrównywania zastosowano odpowiedni rodzaj papieru, a następnie powtórz wyrównywanie drukarki.
Krok 1: Włóż właściwy rodzaj papieru
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy stosowany jest odpowiedni rodzaj papieru.
 1. Wyjmij cały papier z podajnika.
 2. Sprawdź, czy używasz czystego, nieużywanego wcześniej zwykłego papieru w formacie U.S. letter lub A4.
    Uwaga:
  Użycie papieru kolorowego, fotograficznego lub używanego może spowodować niepowodzenie procesu wyrównywania drukarki.
Krok 2: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do wyrównania drukarki
Wykonaj następujące czynności, aby powtórzyć wyrównywanie drukarki.
Ważne: Proces wyrównywania zostanie zakończony, gdy urządzenie należycie wydrukuje i zeskanuje stronę wyrównywania. Po wydrukowaniu strony wyrównywania, koniecznie dokończ procedurę i zeskanuj tę stronę.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo (), a następnie ikonę Ustawienia ().
 2. Dotknij opcji Narzędzia.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), a następnie naciśnij pozycję Wyrównaj drukarkę. Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 4. Otwórz pokrywę.
  Rys. : Otwórz pokrywę
  Ilustracja: Otwórz pokrywę
 5. Połóż stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół, a następnie umieść ją w prawym przednim rogu szyby.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 6. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij przycisk OK. Strona wyrównywania zostanie zeskanowana.
Krok 3: Sprawdź stronę wyrównywania drukarki
Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby sprawdzić stronę wyrównywania pod kątem defektów, a następnie wykonać odpowiednie kroki.
 1. Czy strona wyrównywania drukarki zawiera następujące dwa kolory?
  • Czarny
  • Błękitny
  Rys. : Przykład poprawnej strony wyrównywania
  Ilustracja: Przykład poprawnej strony wyrównywania
 2. Czy jeden z tych dwóch kolorów jest wyblakły, spłowiały lub niejednorodny?
 3. Czy występują smugi, paski lub pionowe linie na stronie wyrównywania drukarki?
 • W przypadku odpowiedzi NIE na wszystkie pytania, gdy komunikat „Błąd wyrównania wkładów drukujących” nadal jest wyświetlany, może to oznaczać usterkę czujnika w drukarce. Przejdź do rozwiązania dotyczącego przekazania urządzenia do naprawy.
 • W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań występuje problem z systemem atramentowym. Przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź wkłady atramentowe
Niski poziom atramentu może powodować pogorszenie jakości druku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony atramentu .
Zostaną wyświetlone aktualne poziomy atramentu.
Rys. : Przykład szacunkowych poziomów atramentu
Ilustracja: Szacunkowe poziomy atramentu, wyświetlane na panelu sterowania.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe
Obejrzyj film wideo lub wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak wymienić pusty wkład atramentowy.
Film wideo przedstawia sposób wymiany wkładu drukującego.
  Uwaga:
Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 5510 (B111a), lecz czynności dla Twojej drukarki są takie same.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu z atramentem, aby zwolnić jego mocowanie, następnie wyjmij wkład z gniazda, pociągając go w górę.
  Rys. : Wyjmij pojemnik z tuszem z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij pojemnik z tuszem z gniazda
 4. Pociągnij za pomarańczowy pasek, aby zdjąć folię z nowego wkładu atramentowego.
  Rys. : Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowegoUpewnij się, że pomarańczowa końcówka i taśma zostały całkowicie usunięte, zanim przekręcisz pomarańczową osłonę. W przeciwnym razie tusz może wyciec z pojemnika. Po usunięciu taśmy ochronnej nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części pojemnika z tuszem. Jest to konieczne do jego prawidłowej wentylacji.
 5. Obróć pomarańczową osłonę w lewo, aż odłamie się od nowego wkładu atramentowego.
  Rys. : Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
 6. Trzymając pojemnik z tuszem dyszami i stykami skierowanymi w dół, wsuń go do gniazda. Dociśnij pojemnik z tuszem do gniazda, aż będzie mocno osadzony.
  Rys. : Włóż pojemnik z tuszem
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem
 7. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy jest prawidłowo zainstalowany we właściwym gnieździe. Przesuń palcem wzdłuż górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby sprawdzić, czy żaden z nich nie wystaje. Dociśnij każdy wystający wkład atramentowy, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 9. Po włożeniu nowego wkładu atramentowego drukarka automatycznie wyświetli monit o wyrównanie wkładów. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania, aby wykonać procedurę wyrównywania.
 10. Jeśli panel sterowania drukarki informuje, że wyrównywanie nie powiodło się, powtórz czynności mające na celu Wyczyszczenie styków wkładu drukującego.
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
W przypadku wymiany pustych wkładów atramentowych ponownie wyrównaj drukarkę. W przeciwnym razie przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Krok 4: Upewnij się, że otwory wentylacyjne wkładu atramentowego nie są zatkane
Aby upewnić się, że wkłady atramentowe są odpowiednio wentylowane, wykonaj poniższe czynności.
 1. Jeżeli drukarka nie jest jeszcze włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 4. Odszukaj otwór wentylacyjny znajdujący się w górnej części wkładu atramentowego.
  Rys. : Otwór wentylacyjny w górnej części wkładu atramentowego
  Ilustracja: Otwór wentylacyjny w górnej części wkładu atramentowego.
  • Jeżeli do wkładu jest nadal przymocowany pomarańczowy pasek, pociągnij za niego, aby go zerwać.
   Rys. : Pomarańczowy pasek
   Ilustracja: Pomarańczowy pasek.
  • Jeżeli otwór wentylacyjny wkładu atramentowego jest zatkany, spróbuj przetkać go za pomocą szpilki.
   Rys. : Prawidłowo wentylowany wkład atramentowy
   Ilustracja: Udrożniony otwór wentylacyjny.
   Rys. : Zaklejony otwór wentylacyjny
   Ilustracja: Zatkany otwór wentylacyjny.
 5. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi do dołu, wsuń go do jego gniazda, a następnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy na miejsce
  Ilustracja: Ponownie włóż wkład atramentowy.
 6. Powtórz powyższe czynności i sprawdź otwory wentylacyjne wszystkich wkładów atramentowych.
 7. Przesuń palcem po górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby upewnić się, że żaden wkład atramentowy nie został umieszczony nieprawidłowo w karetce. Dociśnij wkłady atramentowe wystające ponad pozostałe, aby prawidłowo umieścić je w gnieździe.
  Rys. : Zatrzaśnij wkład atramentowy w gnieździe
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda.
 8. Jeżeli wkładu atramentowego nie można zatrzasnąć w gnieździe, wyjmij go z karetki. Następnie delikatnie odegnij wypustkę wkładu atramentowego i ponownie włóż wkład atramentowy do karetki.
    Przestroga:
  Nie odginaj wypustki na więcej niż około 1,27 cm. Zbyt mocne odgięcie wypustki może spowodować jej odłamanie lub uszkodzenie wkładu atramentowego.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Krok 5: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Po udrożnieniu otworu wentylacyjnego i poprawnym osadzeniu wkładu atramentowego w jego gnieździe ponownie wyrównaj drukarkę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
  Uwaga:
Podczas tego procesu do odblokowania i czyszczenia dysz głowicy drukującej używany jest atrament. Proces ten może potrwać kilka minut i może wymagać zużycia kilku arkuszy papieru.
Głowicę drukującą należy czyścić tylko wtedy, gdy na stronie wyrównywania widoczne są smugi, wyblakłe fragmenty lub brak niektórych kolorów.
Krok 1: Wyczyść głowicę drukującą
 1. Do podajnika papieru włóż arkusz zwykłego białego papieru w formacie Letter, A4 lub Legal.
 2. Naciśnij przycisk Ustawienia ().
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby zaznaczyć pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby zaznaczyć pozycję Wyczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie wyczyści głowice.
 5. Oceń jakość druku, korzystając ze strony czyszczenia głowicy drukującej.
  Uwaga:
Jeżeli głowica drukująca jest mocno zatkana, do przywrócenia normalnej jakości druku może być wymagane parokrotne czyszczenie.
 • Jeżeli jakość druku uległa poprawie, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli po dwukrotnym wyczyszczeniu jakość druku jest nadal niska, przejdź do rozwiązania dotyczącego przekazania urządzenia do naprawy.
Krok 2: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Po zakończeniu czyszczenia głowicy drukującej wyrównaj drukarkę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...