Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Deskjet 2520 All-in-One series - Opis zewnętrznych panelu sterowania urządzenia

  Rys. : Rysunek — Panel sterowania urządzenia HP Deskjet 2520 All-in-One series
 1. 1 Zasilanie: Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, wciąż jest zasilane, ale na minimalnym poziomie. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyłącz urządzenie, a następnie odłącz przewód zasilający. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w  rozdziale .
 2. 2 Skanuj: Inicjuje zadanie skanowania na przednim panelu po ustanowieniu połączenia z komputerem.
 3. 3 Anuluj: Zatrzymuje bieżącą operację.
 4. 4 Dopasuj do strony: Powiększenie lub zmniejszenie oryginału ułożonego na szybie skanera.
 5. 5 Wskaźnik dopasowania do strony: Informacje dotyczące wyboru funkcji powiększenia lub pomniejszenia.
 6. 6 Kopiuj Mono: Rozpoczyna czarno-białe zadanie kopiowania. Możesz zwiększyć liczbę kopii, wielokrotnie naciskając przycisk. Przycisk ma funkcję wznawiania po rozwiązaniu problemów z drukowaniem.
 7. 7 Kopiuj Kolor: Rozpoczyna kolorowe zadanie kopiowania. Możesz zwiększyć liczbę kopii, wielokrotnie naciskając przycisk. Przycisk ma funkcję wznawiania po rozwiązaniu problemów z drukowaniem.
 8. 8 Wskaźnik ostrzeżenia: Wskazuje zacięcie papieru, brak papieru w drukarce lub inne zdarzenie wymagające uwagi.
 9. 9 Wyświetlacz panelu sterowania: Wskazuje liczbę kopii, błędy papieru i tuszu oraz poziom tuszu.

Wskaźniki stanu

Gdy urządzenie jest włączone, przycisk włącznika świeci. W czasie przetwarzania zadania przycisk włącznika miga. Inne migające wskaźniki informują o problemach, które można rozwiązać. Poniżej opisano migające wskaźniki i sposób rozwiązania problemu.
Zachowanie
Przyczyna i rozwiązanie
Wskaźnik zasilania miga, a kontrolka Uwaga świeci.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Zamknięty zasobnik wyjściowy podczas próby drukowania.
Otwórz zasobnik wyjściowy.
Wskaźnik zasilania, ikony poziomu tuszu i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Drzwiczki pojemników z tuszem są otwarte.
Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.
Obie ikony poziomu tuszu migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Oba pojemniki mogą wciąż mieć naklejoną taśmę, brakuje ich lub są uszkodzone.
Zainstaluj pojemniki, usuń z nich taśmę lub wymień uszkodzone pojemniki.
Jedna ikona poziomu tuszu miga.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Migająca ikona wskazuje, że odpowiadający ikonie pojemnik może wciąż mieć naklejoną taśmę, brakuje go lub jest uszkodzony. Drukarka będzie drukować w trybie jednego pojemnika przy użyciu jednego pojemnika.
Zainstaluj brakujący pojemnik z tuszem czarnym lub kolorowym, usuń z niego taśmę lub wymień uszkodzony pojemnik.
Litera „P”, ikona nośnika i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Brak papieru lub papier nie jest pobierany.
Załaduj papier, a następnie naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić drukowanie.
Litera „J”, ikona nośnika i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Wystąpiło zacięcie papieru.
Wyjmij zacięty papier. Następnie naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić drukowanie.
Litera „C”, ikony poziomu tuszu i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Karetka wewnątrz drukarki uległa zablokowaniu.
Otwórz drzwiczki dostępu do pojemników i sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana. Przesuń karetkę w prawo, zamknij drzwiczki, a następnie naciśnij dowolny przycisk oprócz Anuluj, aby wznowić.
Wskaźnik zasilania, ikona nośnika i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Skaner nie działa. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.
Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z firmą HP. Drukarka będzie nadal drukować, nawet jeśli skaner nie działa.
Wskaźnik zasilania, litera „E”, ikona nośnika, ikony poziomu tuszu, ikona kropli tuszu i kontrolka Uwaga migają.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Wystąpił błąd drukarki.
Zresetuj drukarkę.
Jedna ikona poziomu tuszu oraz ikona kropli tuszu migają, a kontrolka Uwaga świeci.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Migająca ikona poziomu tuszu wskazuje na problem z odpowiadającym ikonie pojemnikiem. Pojemnik może być nieprawidłowo zainstalowany, niezgodny, uszkodzony, nieoryginalny lub z krytycznie niskim poziomem tuszu.
 • Jeśli na ekranie komputera zostanie wyświetlony komunikat, zapoznaj się z jego treścią, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
 • W przypadku braku komunikatu na ekranie komputera spróbuj wyjąć i włożyć ponownie pojemnik.
 • Upewnij się, że używasz w drukarce prawidłowego pojemnika firmy HP.
 • Określ, czy pojemnik jest uszkodzony. W tym celu:
  • Wyjmij czarny pojemnik.
  • Zamknij drzwiczki pojemnika z tuszem.
  • Jeśli miga wskaźnik Zasilanie, należy wymienić pojemnik trójkolorowy. Jeśli wskaźnik Zasilanie nie miga, wymień czarny pojemnik.
 • Jeśli jakość drukowania jest niska, rozważ wymianę pojemnika.
Obie ikony poziomu tuszu oraz ikona kropli tuszu migają, a kontrolka Uwaga świeci.
Rys. : Rysunek — Wskaźniki stanu HP Deskjet 2520 All-in-One series
Problem dotyczy obu pojemników. Pojemniki mogą być nieprawidłowo zainstalowane, niezgodne, uszkodzone, nieoryginalne lub z krytycznie niskim poziomem tuszu.
 • Jeśli na ekranie komputera zostanie wyświetlony komunikat, zapoznaj się z jego treścią, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
 • W przypadku braku komunikatu na ekranie komputera spróbuj wyjąć i włożyć ponownie pojemniki.
 • Upewnij się, że używasz w drukarce prawidłowych pojemników firmy HP.
 • Określ, czy pojemnik jest uszkodzony. W tym celu:
  • Wyjmij czarny pojemnik.
  • Zamknij drzwiczki pojemnika z tuszem.
  • Jeśli miga wskaźnik Zasilanie, należy wymienić pojemnik trójkolorowy. Jeśli wskaźnik Zasilanie nie miga, wymień czarny pojemnik.
 • Jeśli jakość drukowania jest niska, rozważ wymianę pojemników.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...