Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Korzystanie z klawiatur multimedialnych i internetowych

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich multimedialnych i internetowych klawiatur HP typu One-Touch
  Przestroga:
Jeśli nie możesz skonfigurować multimedialnych lub internetowych przycisków klawiatury w systemie Windows XP (brak odpowiedniej karty przycisku), pobierz i zainstaluj aktualizację sterownika HP Multimedia Keyboard/Mouse - sp26752. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer i skonfiguruj przyciski. Ten problem występuje, gdy jest zainstalowana aktualizacja MS06-015 firmy Microsoft.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat korzystania z multimedialnych i internetowych klawiatur typu One-Touch, w tym opisy przycisków i łącza do sterowników, a także informacje na temat sposobu konfigurowania przycisków multimedialnych i rozwiązywania problemów z klawiaturą.
Informacje na temat multimedialnych i internetowych klawiatur typu One-Touch
Multimedialne i internetowe klawiatury typu One-Touch charakteryzują się jednym z dwóch typów połączeń: PS/2 lub USB (uniwersalna magistrala szeregowa). Klawiatury z każdym rodzajem połączenia działają tak samo. Jednak w przypadku klawiatury USB można do jej dodatkowych portów USB odłączyć inne urządzenia USB, takie jak mysz, joystick czy aparat fotograficzny.
Rysunek 1: Połączenia klawiatury
Połączenie PS/2
Połączenie USB
Połączenie PS/2
Połączenie USB
Funkcje multimedialnych i internetowych klawiatur typu One-Touch są takie same jak w przypadku tradycyjnych klawiatur, z tym że urządzenia te oferują więcej możliwości w przeciwieństwie do zwykłych. Klawiatury te można dostosować tak, aby umożliwiały wykonywanie następujących zadań po naciśnięciu przycisku:
 • Dostosowanie siły dźwięku głośników;
 • Wyciszenie dźwięków w komputerze;
 • Rozpoczęcie i zatrzymanie odtwarzania płyty CD lub DVD, przejście do innych ścieżek i wysuwanie szuflady na dysk;
 • Połączenie z Internetem w przypadku założonego konta internetowego użytkownika;
 • Dostosowywanie funkcji przycisków pod kątem uruchamiania określonych programów lub stron internetowych;
 • Włączanie trybu gotowości komputera w celu zaoszczędzenia energii;
 • Uzyskiwanie pomocy technicznej.
 • Drukuj
Opisy przycisków multimedialnych i internetowych
Następująca tabela zawiera opisy przycisków typu One-Touch na klawiaturach multimedialnych i internetowych.
Przyciski z symbolami
Symbol
Nazwa
Opis
Tryb oczekiwania
Przejście komputera do trybu oszczędzania energii dzięki wyłączeniu ekranu (komputer pozostaje włączony). Aby ponownie wyświetlić ekran, poruszaj myszą, naciśnij dowolny klawisz lub ponownie naciśnij przycisk trybu oczekiwania. Ponowne pojawienie się ekranu może zająć 10-30 sekund.
Pomoc
Otwieranie okna Pomoc.
HP
Przejście do witryny internetowej firmy HP.
Drukuj
Drukowanie z większości programów.
Moje centrum fotografii
Otwieranie aplikacji Moje Centrum fotografii lub rekonfiguracja w celu otwierania wybranego programu.
Podświetlone przyciski internetowe: Zakupy, Rozrywka, Finanse, Połącz, Szukaj, Ludzie, E-mail
Przejście do popularnych stron internetowych. Skonfiguruj te przyciski w celu przechodzenia do dowolnej wybranej strony internetowej. Przyciski internetowe działają tylko w przypadku nawiązanego połączenia z Internetem.
Pokrętło głośności
Podwyższanie poziomu głośności następuje po obróceniu pokrętła w prawo, a obniżanie — po obróceniu pokrętła w lewo. Pokrętło można obracać dalej nawet po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności dźwięku.
Przyciski sterowania głośnością
Podwyższanie lub obniżanie poziomu głośności. Naciśnij przycisk ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ, aby podwyższyć poziom głośności, a ZMNIEJSZ GŁOŚNOŚĆ — aby obniżyć jej poziom.
Wyciszanie
Włączanie i wyłączanie głośników
MusicMatch
Uruchamianie programu MusicMatch Jukebox lub konfiguracja w celu otwierania innego wybranego programu.
Porty USB
Do tych portów podłączaj urządzenia USB.
CD/DVD/MP3
Następujące przyciski umożliwiają obsługę odtwarzacza CD lub DVD.
Stop
Zatrzymanie odtwarzania płyty CD lub DVD.
Poprzednia ścieżka
Przewinięcie do poprzedniej ścieżki.
Odtwarzanie lub pauza
Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania aktualnej ścieżki.
Następna ścieżka
Przejście do następnej ścieżki.
Wysuń lub załaduj
Otwieranie i zamykanie napędu CD lub DVD.
Przyciski pozbawione symboli
Przycisk
Opis
Łącz się
Otwórz domyślną przeglądarkę internetową. Przyciski internetowe działają tylko w przypadku nawiązanego połączenia z Internetem.
E-mail
Skonfiguruj w celu przechodzenia do ulubionej strony internetowej z usługą poczty elektronicznej.
Rozrywka
Skonfiguruj w celu przechodzenia do ulubionej strony internetowej z rozrywką.
Faks
Otwiera okno dialogowe Wyślij faks.
Finanse
Skonfiguruj w celu przechodzenia do ulubionej strony internetowej dotyczącej finansów.
Znajdź
Otwiera okno dialogowe Znajdź.
Pomoc
Otwiera pomoc HP.
Urządzenia wielofunkcyjne HP
Przejdź do witryny internetowej firmy HP.
Internet
Otwórz domyślną przeglądarkę internetową. Przyciski internetowe działają tylko w przypadku nawiązanego połączenia z Internetem.
Wyciszanie
Włączanie i wyłączanie głośników
Ludzie
Skonfiguruj w celu przechodzenia do ulubionej strony z chatem.
Drukuj
Drukowanie z większości programów.
Wyszukiwanie
Skonfiguruj w celu otwierania ulubionej wyszukiwarki internetowej.
Zakupy
Skonfiguruj w celu otwierania ulubionej strony internetowej z zakupami.
Skrót 1
Skrót 2
Każdy z przycisków skrótu ustawiony jest w celu uruchamiania określonego programu. Ustawienia te można zmienić.
Nagraj płytę CD lub DVD
Skonfiguruj przycisk pod kątem uruchamiania ulubionego programu do nagrywania płyt CD lub DVD.
Tryb oczekiwania
Naciśnij ten przycisk, aby oszczędzać energię. Ekran ciemnieje, a komputer przechodzi do trybu oczekiwania. Aby ponownie zacząć korzystać z systemu, poruszaj myszą, naciśnij dowolny klawisz lub przycisk trybu oczekiwania.
Głośność/plus
Naciśnij ten przycisk, aby podnieść poziom głośności w komputerze, CD lub DVD.
Głośność/minus
Naciśnij ten przycisk w celu obniżenia poziomu głośności w komputerze, CD lub DVD.
  Uwaga:
Niektóre klawisze mogą być niedostępne na określonych modelach klawiatur HP. Przyciski internetowe i multimedialne działają tylko wówczas, gdy połączenie z Internetem jest ustanowione i zapewniony dostęp do sieci Internet przez dostawcę usług internetowych (ISP).
Sterowniki, rozwiązywanie problemów i dostosowywanie przycisków klawiatury
Aktualizacja oprogramowania klawiatury może wyeliminować szereg problemów z klawiaturą. Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania klawiatury można znaleźć w dokumencie wsparcia technicznego Klawiatury HP - Oprogramowanie klawiatury.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...